Bilder

Bilder kan väcka funderingar - emellanåt även nya tankar…Det finns en synnerligen suverän tecknare som heter Kjell Nilsson Mäki som med sina snillrika illustrationer bl a förgyller artiklarna på ledarsidorna.se.
Som den här:

Teckningen finns till en text som handlar om att kommuner och landsting inom kort kommer att hamna i ett (ännu) knepigare ekonomisk sits. Jag kan inte tänka mig annat än att de ansvariga för Vingåkers kommun har läst texten - vilket får mina funderingar att vakna till.

Jag tillåter mig göra en liten reservation där - vare sig text eller teckning har ju publicerats i Kuriren så…

Nåväl, vid dagens synnerligen vänliga sinnesstämning tänker jag ungefär så här:
"Tänk om kommunen på sin hemsida hade en "kommunikatör" som hade som uppgift att "prata med oss ortsbor i en personlig stil och där förklarar hur läget är i kommunen och hur omvärldens förändringar påverkar hur kommunen arbetar."

Du såg att jag skrev orden prata med där va? Och personlig stil?
Någonting helt annat det - än en sedvanlig kommunal författad information.

Bästa Vingåkersbo - Du har säkert läst om att det i den nyligen lämnade statsbudgeten beslutats om betydande minskningar i bidrag till kommunerna. Dessutom ser det ut som att staten lägger ytterligare ekonomiska bördor på oss genom att lägga över andra kostnader på oss att hantera.

Som vi ser det idag kommer det bland annat att innebära - osv

Hur ska vi då klara av det här? Kanske du undrar.
Jo, genom att - osv

Bara som ett förslag från en drömmare…