Centerpartiet i Vingåker

Närodlad och hållbar politik innebär närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Under 2018 till 2022 vill Centerpartiet i Vingåker verka för bland annat:

 • Ett nytt ledarskap för Vingåker.
 • Barns och ungdomars hälsa och utveckling.
 • Behålla och stödja landsbygdsskolorna.
 • Utveckla Slottsskolan till en kreativ arbetsplats för lärande.
 • Goda möjligheter till vuxenutbildning och högre studier på hemmaplan i Vingåker.
 • Stärka äldreomsorgens kvalité och kompetens.
 • Öka valfriheten inom vård och omsorg.
 • Utveckla hemtjänsten.
 • Återupprätta Åbrogården som servicekontor för kommunal och statlig service.
 • Stärka räddningstjänsten i Vingåker.
 • Fler invånare som betalar skatt, inte färre som betalar allt högre.
 • Attraktiva miljöer för boende och etableringar.
 • Marknära seniorboenden, såväl på landsbygden som i tätorten.
 • Underlätta och stimulera entreprenörskap och kreativa näringar.
 • Stärka den lokala demokratin och kommundelarna genom en bygdepeng.
 • Öka användning av närproducerade varor och förnybar energi.