Jens Ganman

Satiriker i världsklass

Nix - det är ingen bild på Jens Gaman - men de har viss likhet i alla fall…