24 september 2017

Intressant fråga:
"Hur ställer sig polisen?"

7 september 2017

Hej Bjarne
Det stundar åter en helg, mer höstlik än tidigare, med tid för att 
inhämta fördjupad information. Eftersom Kuriren sannolikt är raskt avverkad skulle du ju kunna tipsa dina mer vetgiriga läsare, och de andra också för den delen, om denna läsvärda artikel i Aftonbladet.

Artikeln är väldigt lång men då den är försedd med bilder är den både informativ och intressant.
Den beskriver hur man med ”Project Alamo” utnyttjade Facebooks annonssystem för att påverka valet av president Trump genom att bl a trakassera Hillary Clinton.

Facebook har ju miljoner användare som kartlagts i detalj genom
den profil Facebook lägger upp. Varje gång användarna är ute på
nätet lagras information om var man är och vad som eftersöktes. 
För varje ”like" användaren klickar berättar man inte bara för sina
vänner hur man reagerar på deras budskap, utan ger också Facebook och dess annonsörer information hur man reagerar på budskapet.

Genom att kombinera informationen om användningen och användarens profil kan Facebook kategorisera användarna efter t ex kön, etnicitet,  intresse och bostad. 

För att vinna USA-valet hade man grupperat måltavlorna efter bl.a. vita liberaler och anhängare av Clinton samt unga kvinnor och Afroamerikaner som bor i städer. Dessa grupper blev översköljda med negativa nyheter om Hillary Clinton.

Den gjorda kartläggningen visar att det finns ett nätverk av sajter
som enbart har till uppgift att skicka ut falska,hårdvinklade nyheter.

Avslutningsvis ser man i artikeln att också svenska partier använder sig lagrad  av information för att få ut sitt budskap och att det kommer att bli allt vanligare.

Av artikeln förstår man också att det är hälsosamt att vara sparsam med att lägga upp information om sig själv på nätet.
/Åke

Intressant och en aning skrämmande…
/Bjarne

3 september 2017

Vad kan man roa sig med en gråmulen söndag i början av september när man inte vill titta på Finnkampen eller annat på tv?
Jag tror nog att jag är helt ensam av oss i Vingåker att då få för mig att läsa det senaste inlägget på VtLs Facebook-sida.
Vi alla har ju "våra sidor" om än alla nu inte har en egen FB-sida.

Hos VtL läser jag nedanstående text som jag blir sittandes i funderingar över - som - vem är texten riktad till? Ja jo, så klart till de VtL-medlemmar som tittar in på FB-sidan. Men finns/fanns där några fler läsargrupper som Averheim tänkt på när han skrev nedanstående långa drapa? Och - kan vi tro att alla som läser - är tillräckligt insatta i ämnet för att hänga med (förstå) i texten?

Förra året sades avtalet upp mellan Vingåker och Katrineholms kommun när det gäller Viadidaktverksamheten. Enligt kommunalrådet Annelie Bengtsson så var det bara formalia för att gå igenom avtalet och förbättra detta för båda parter. Så blev det nu inte av okänd anledning utan avtalet sades upp helt och hållet. ”Finito!”


Vi politiker som suttit (satt) i Viadidaktnämnden hade en hel del övrigt att önska när det gäller vad Vingåker får ut av detta avtal. T o m (s)-märkta ledamöter var av samma åsikt men vingklipptes snyggt, snabbt och elegant. 

Allt detta varnade (föreslog) vi i en motion som Socialdemokraterna röstade ner i KS enligt nedan:

Vingåkers kommun betalar för denna förvaltning vilket innebär att många av utbildningarna ej utförs i Vingåker.Vilket i sin tur innebär att deltagarna får ta sig till Katrineholm med buss eller bil och orsakar ökade kostnader, tidspillan och bidrar till miljöutsläpp.
 Därför yrkar jag på att: 
Kommunen utreder möjligheten att driva detta i egen regi.
 Kommunen gör en konsekvensanalys av detta beslut.”


Allt som Vingåkers kommun har lagt ut på Katrineholms kommun, som t ex. växel, matråd mm kan och bör tas tillbaka till kommunen och återupptas i egen regi innan samma sak händer igen med dessa verksamheter. Det finns kompetens och kommunen sparar pengar.

Härnström och Dahlqvist tänker på sin kommun, när skall dom styrande S,V, Mp och L stå upp för Vingåker ???


I KK stod att läsa onsdag 30 aug: När avtalet sades upp ansåg kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) att Katrineholm inför nästa mandatperiod noga behöver bedöma huruvida nämnden även fortsättningsvis ska vara gemensam.
 Därför påbörjades en översyn av nämnden. Uppdraget gick till Viadidakt och kommunledningsförvaltningen i Katrineholm, eftersom det är i den kommunens organisationsträd som Viadidakt och dess förvaltning ingår.
 Mycket pekar nu på att det är där den förblir – utan samverkan med Vingåker.”

Viktigast är att det blir så bra som möjligt för Katrineholm, säger Härnström (M)


Kommunstyrelsen i Katrineholm föreslås nämligen skrota översynen enligt 2016 års direktiv. 


Här står vi nu med ”tvättade halsar” trots att vi motionerade i frågan för flera år sedan. Vi som yrkesmässigt arbetat inom arbetsmarknadsprojekt i Närke har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Syd Nerikes Utbildningsförbund! Något att fundera på när nu vi står helt utan vuxenutbildning och SFI om dryga året!


Än en gång; -”Styr din kommun eller kliv av”!
Hans Averheim partiledare för Vingåkerspartiet VtL

Om man är politiker så är det en fin tillgång om man kan uttrycka sig så klart att även sådana som jag lätt kan förstå vad som där står i texten.
Kan du läsa mer om att jag tycker här

21 augusti 2017

Läser några rader som får mig att fundera lite - kanske rent av kanske tänka lite:
"Folkgrupper, regioner och länder utvecklar kulturer och därtill hörande beteenden. En del är uppenbarligen framgångsrikare än andra.
Endast Sverige idioter har som förnekar Sveriges framgångsrika kultur  – förnekandet har som bekant emanerat från högsta nivå.

Skillnaden i kultur och beteenden torde vara en väsentlig orsak till att u-länder inte rakt upp och med kopierar västerlandets samhällsorganisation – Svea rikes lag  möter så att säga ingen efterfrågan på exportmarknaden.

Märkligt ändå att u-ländernas utsatta människor inte kräver mer efterapning av i-länderna.
Hur svårt kan det vara för att organisera sig för att fixa vatten, värme och avlopp?"

Jo, det är det sista stycket som får mig att fundera lite - och där jag lite snabbt funderar "Varför har jag aldrig i de stora media" läste artiklar som besvarar den frågan?"
Varför ställer inte medborgarna u-länderna krav på sina styrande att ta efter t ex oss i Sverige? För: Hur svårt kan det vara för att organisera sig för att fixa vatten, värme och avlopp?

Vad säger Kurirens ledarskribenter?


17 augusti 2017

Hej Bjarne,
Det händer ibland att Medborgarplatsen i Sthlm är föremål för olika intressen.
Roligast är det när Bajen-fantasterna fylkas för att under glam och stoj  till fots ta sig till Globen-området för att se fotboll.

I veckan blev det mer bekymmersamt då några hundra ensamkommande flyktingbarn demonstrerade för att slippa bli hemskickade till hemländerna.
Närvaron blev så småningom olaglig då man antingen inte fick demonstrera på natten eller att annan demonstration var tingad. Man vägrade hörsamma polisens begäran om att upphöra med demonstrationen och ge sig iväg.
Polisen nöjde sig med detta besked och underlät att ingripa.

Peter Engellau har också noterat ovanstående och pekar på den förändrade syn staten numera har på våldsmakten.

"I flera hundra år har det framgångsrikt fungerat att polisens uppgift varit att slå lagbrytare i skallen och finka dem så att vanliga laglydiga människor tryggt kan leva sina liv.

Under senare år har en annan syn vuxit fram där staten kan se förbrytaren som ett oskyldigt offer för diverse strukturer och därför behöver samhällets skydd, omsorg, vänligt bemötande samt bidrag."


Den senare synen anses numera vara mer politiskt korrekt och bidrar till maktkampen bland politikerna vilket inte underlättar arbetet för polischefen Eliasson.

Visst behöver vi många fler poliser men alla behöver inte vara akademiker. Nu fyller man på luckorna med fler civilister som tjänar så mycket att poliser säger upp sig för att söka dessa  utredartjänster som är mer lönsamma.
/Åke

15 augusti 2017

Försvaret och miljarderna

Bjarne,
jag förstår att du suckar djupt när du läser om hur en del av fåra skattepengar fördelas inom försvaret. En sanning är att det är ingen idé att göra en investering om man sen inte har råd eller kan driva den. (T.ex ett nytt sjukhus med sitt behov av personal och instrument m.m). Är själv orolig för att vi hela tiden investerar bort vårt lilla kapital.

När det gäller försvarets miljarder hit eller dit på teknologi och vapensystem är den enda fördelen att vi inom landet behåller teknisk kompetens. Men nyttan av ytterligare  ett eller fler antal av en viss kapacitet (flyg, ubåt, artilleri, fartyg etc är investeringsmässsigt mer tveksamt.
Ser i huvudsak två skäl till att vilja inta oss militärt. Dels att vilja exploatera vårt lands tillgångar (sådana finns) eller också utnyttja vårt territorium för ytterligare expansion utåt. I båda fallen skulle vi av en angripare (ser bara en sådan) raskt dränkas i kraft av ett mycket större antal av varje slag av enhet som vi själva bara har några kvalificerade stycken av.

Det försvar som byggdes upp efter kriget med värnplikt och förråd utspridda över hela landet var rätt tänkt med tanke på den stora yta vi har och liten befolkning. Tråkigt nog monterades det ned helt och hållet vilket nog var det sämsta politiska beslut som tagits. Det vore bättre att ha en välutbildad och välutrustad befolkning spridd över hela landet vilket i skarpt läge skulle göra det mycket kostsamt att av ovanstående skäl ens överväga ett intrång.

Därför borde debatten mer handla om frågan hur vi kan öka försvarsförmågan på grundläggande nivå bland befolkningen i st f hur många enheter vi behöver av ett visst dyrt slag.
Försvarets största fiende är inte vår ekonomi och kanske inte heller ryssen utan att vi har politiker som dels har försatt oss i vår situation och heller inte har kompetens nog att förstå nödvändiga sammanhang.

Tycker att vi, för att gardera oss, snarast borde betala den försäkringspremien Nato kräver. /Åke

10 augusti 2017

Bästa köpkraft
Internationella valutafonden IMF har redovisat en topplista 
 över länder med bästa köpkraft för invånarna. Lisan ger en lite annorlunda bild av var världen människor känner sig rika då den uträknade BNP är korrigerad för köpkraften som är olika i  varje land.

Tabellen visar då att Schweiz har en BNP per capita om 45,418 USD (plats 8), vilket  endast är 10% mer än Sveriges 41,191 USD på plats 15. Skillnaden i de bidrag som levereras per person i Sverige (500) resp Schweiz (94) visar ändå på klasskillnad.
/Åke

2 augusti 2017

En tämligen vanlig återkommande fråga - i alla fall i de finare kretsarna som stora media - så ältas frågan om "manligt respektive kvinnligt". Och då oftast i det formatet att kvinnorna framställs som offer av något slag.
Tycker jag alltså…

Nåväl - läser på FB om en ung tjej som anklagar Åhléns att sända "dåliga signaler" när det gäller hur företaget marknadsför badkläder för kvinnor respektive män. Berättar (tydligen) Expressen.

OK - här kan du läsa skillnaden:
Till kvinnor:
Bikini eller baddräkt? Vi har något för alla, vare sig du vill gömma dig i en strandklänning eller vill visa så mycket som möjligt när du vistas i solen.

Och till män:
Vi har badbyxor & badshorts i vårt sortiment året om & de finns i olika storlekar & färger. Välj ut dina favoriter hos oss & hoppa i närmsta plurr!

Tja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men VISST finns det en liten skillnad mellan män och kvinnor - hur man/de ser på livet…

31 juli 2017

Ulo Maasing en gammal vän till mig driver en sajt där han bl a bevakar buss- och kollektivtrafik. Här berättar han i ett inlägg hur lätt det är att köpa biljett när man vill nyttja kollektivtrafiken i London.

"Idag görs två miljoner resor om dagen i London där resenärerna bara blippar sitt kontaktlösa betalkort. Och antalet ökar snabbt. I början av 2006 betalades omkring 25 procent av alla enkelresor med Transport for London med sådana kort. Nu är andelen 40 procent."

Det kan synas vara lite märkligt att det ibland behövs bara en liten "skitsak" för att man (läs jag då) ska avstå. För egen del gäller det t ex min lust att välja bussen till Katrineholm (före egna bilen då) eller att använda kollektivtrafiken i Stockholm - då jag finner det besvärligt/krångligt att köpa bussbiljett.

Kom jag just att tänka på…

19 juli 2017

Jo, jag satt en stund och tvekade innan jag bestämde mig för att ta med vad Rolf Malm bl a skriver i sin krönika på avpixlat.info. Att jag bestämde mig för det beror nog mest på att jag igen läste vad jag skrev i går om "Katrineholms-Kurirens hat mot Sverigedemokraterna"  vilket skapade en lust hos mig att föra ut att det finns personer - i en växande skara svenskar - som inte delar Kurirens "SD-hat".

"Nuförtiden är det en annan ökänd, trojansk häst som inte får kritiseras. Den islamska. Den som oroar sig för denna invasion blir av nuvarande statsminister kallad rasist och nazist! Historien upprepar sig – med andra förtecken.
Men historien känner inte herr Löfven.
Möjligen skulle man kunna tacka honom för att han oavsiktligt med dessa grova, oanständiga förolämpningar jagar allt fler anständiga svenskar till folkrörelsen Sverigedemokraterna.
Att en ledare för den svenska regeringen kan spy sin obildade galla över ett demokratiskt valt riksdagsparti med miljontals sympatisörer borde i sig diskvalificera honom som Sveriges statsminister. Personligen blir jag rasande.

Vi som är gamla nog för att ha upplevt Sverige under nazitiden är för evigt vaccinerade mot denna djävulska irrlära. Att av en oborstad, historielös uppkomling bli kallad nazist är en fruktansvärd skymf. Jag påstås därmed hylla en politisk vansinneslära som kostade miljontals civila och soldater livet under outsägliga lidande. Bland dem delar av min släkt.
Min avsky mot herr Löfvens och hans unga, gröna ministrars nazistanklagelser mot Sverigepatrioter vet ingen gräns."

18 juli 2017

Att du finner den här texten under min rubrik "Pladderdags" är helt naturligt - det jag skriver handlar ju om Katrineholms-Kuriren - ett "pladder" hela den tidningen…

Som förutom sitt dagliga pladder med jämna mellanrum luftar sitt hat mot Sverigedemokraterna.
Som dagens ledartext - som du kan läsa här.

Du - jag tillhör inte SD-gänget (ännu i alla fall) men finner det ändock märkligt att Kuriren lägger ner så mycket ansträngning på att försöka misskreditera SD.
Försöker förstå vad det är hos SD som får tidningen (ledarskribenterna då) att så vällustigt fortsätta älta SD. Finner man inget speciellt som SD som parti för fram så hittar man då i stället på något annat (utomstående) "misshagligt" att sammankoppla SD med - som tidningen vill ska få läsarna att "avsky" partiet.

Nu börjar Kuriren att allt mer göra sig löjlig - det kan väl numera inte hos någon av tidningens läsare ha undgått Kurirens hat mot SD. Att tidningen i alla fall fortsätter att spy galla över SD - tyder enligt in mening - att redaktionen lider av någon gemensam - sjuklig SD-fobi.

Som det verkar - obotlig sådan. Och - måste jag erkänna - jag väntar med växande intresse/spänning på att få ta del av vad den sjukan "tar vägen" när redaktionen (ledarskribenterna då) ser att SD fått över 25 procent av rösterna i det kommande valet.

PS - läser just på Facebook där en man skriver:

"Ägnat några minuter åt att kolla upp vad Sverige-hatarna skriver på sina sidor. Det mest intressanta är att de ändrat retorik från att vara - vi 87% till vi 80%.
Snart får de säga - vi 70%."

Ja, vem vet…

Vad vi idag inte vet är om Kuriren i en kommande ledartext kommer att kraftigt angripa regeringen för "mygel" vad gäller "fallet" med Transportstyrelsens vd-fadäs med bilregistret. Expressen skriver:

"
Turerna kring Transportstyrelsen startade med att generaldirektören för myndigheten, Maria Ågren, sparkades i vintras med motiveringen att hon och regeringen haft "olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Ett halvår senare kom det fram att hon ansvarat för en IT-upphandling där icke säkerhetskontrollerad personal i Östeuropa fick ansvar för Transportstyrelsens databas med bland annat information om alla fordon i Sverige, även polisens och militärens.
Genom materialet gick det också att spåra personer med skyddad identitet, efterlysta fordon och rutter för värdetransportbilar. Där fanns också information om hur mycket tung trafik som vägar, broar och flygplatser tål, skriver Dagens Nyheter som har gått igenom Säpos förundersökning.

Det finns stunder då jag tycker att sådant bör uppmärksammas av Kuriren i lika hög grad som t ex "Järnrörsskandalen hos SD".
Eller varför inte rent av - med samma energi och beslutsamhet som tidningen visade för den "ringa misshandel" som en SD-politiker nyligen dömdes för…
Men jag anar att min personliga syn där skiljer sig från vad redaktionen på Kuriren anser.

16 juli 2017

Har man inget nyttigt att företa sig en gråmulen söndag kan man ju alltid fördriva tiden med att bläddra i veckans Kuriren - i pappersformat - som Madame förärat mig.
Vilket jag gjort under en kvart under eftermiddagen och blev sittandes i funderingar en stund kring den här rubriken:

Vore jag Miljöpartist och fick se den här rubriken skulle jag nog sucka smått uppgivet. I sitt idoga arbete att rädda Jorden från undergång riktar sig MP gärna mot trafik driven av t ex bensin och diesel som de helst vill ska förbjudas. Och att då se att ungdomar ser fram emot sin första lön för att kunna (antar jag) köpa sin första bil borde ge anledning till dystra känslor hos varje MP-anhängare.

MP-såg…

Kanske de rent av blir en smula melankoliska?
Melankoli är glädjen över att vara bedrövad - säger Clemens när vi hamnar i sådant sällskap…

x     x     x

Ibland är ett glas mjölk bara ett glas mjölk…
…skriver Ann Heberlein i en underhållande krönika om hur mjölk har blivit en smula politik - i vissa kretsar.

10 juli 2017

Man måste - vi måste - är ord som politiker ofta använder. För att inte tala om alla dessa kändisar av olika slag…
Anledningen till dessa rader är nog att jag just läser i Expressen att Löfven har sagt "Testerna måste upphöra och freden på den koreanska halvön måste återställas".

Testerna Löfven pratar om är de Nordkoreanska missiltesterna de så idogt fortsätter med.

Detta läste jag på förmiddagen och kom att tänka på det nu under kvällen i en stilla stund på verandan.

Vem vänder sig Löfven med det uttalandet, undrar jag lite avslaget. Nå något ska man ju fundera kring när man njuter av en nedgående sol och de sista värmande strålarna.
För att visa svenska folket att han är en - ja, vad då?
Jag vet inte.
För all del, en och annan efterbliven medborgare kanske blir imponerad över det "kraftiga kravet från landets statsminister."
Men vi andra?

Och jag undrar vad Löfven tycker att vi i Sverige har för kraft/makt att hota Nordkoreanerna med om de inte hörsammar hans uttalande.
Inte mycket är min första tanke.
MEN, tänker jag lite senare - är det inte så att både Syd- och Nordkorea ägnar sig åt att vid gränsen irritera varandra med att ständig sända musik och propaganda via kraftiga högtalare.
Jo minsann det gör de.
Och ta mig tusan, har inte Löfven och jag för första gången haft en liknande samma tanke, för i ett sent inkommet mejl till mig avslöjar en SD-medlem (före detta S-medlem med goda kontakter kvar på S-kansliet, Sveavägen 68) att det är just det Löfven tänker ge Sydkoreanerna tipset att utnyttja - hota Nord med att under en framtid - var femte minut dygnet runt - spela "Gulligullan ko ko som en gök" (Jokkmokks Jokke) "Så vore det väl fan om inte Nordkorea tog reson", säger samma S-källa att Löfven lär har sagt.

Jodå, Löfven minns plötsligt att Sverige är inte bara en Humanitär stormakt utan har också ryktet om (sedan ABBA-tiden) sig att även världen över vara något av en "Musikens stormakt".

Men Nordkoreanerna i övrigt då? Kan man ju fundera över - tänker jag lite kort - innan jag tycker mig kunna påstå att "de (ursäkta franskan) skiter nog i både Löfven och Expressen."

Och i just det här fallet håller jag med dem…

PS 22.40 - Sydkoreas ambassadör i Sverige - Mr Eom Seockjeong  - hälsar i ett mejl (via en sekreterare) att han inte hört av Stefan Löfven men om det är så att de får förslaget från Svenska regeringen kommer de att vänlig men bestämt att avvisa tanken. Folkrätten anger nämligen bestämt att man inte får förnedra sina fiender.
Plus att det också skulle innebära att Syd själva fick ordna till en "no go-zon" längs gränsen på en så där 5 km för att "klara sina egna" - vilket de anser vara riskfyllt.

3 juli 2017

Varför är »kan man skämta om allt« en trött fråga för komiker att besvara?

– Därför att det är som att fråga en snickare om man kan snickra allt, och det kan man. Men det är inte alltid det bästa sättet att lösa ett problem. Frågan ställs för att skämtande är tabu i Sverige. Svenskar saknar humor, tar saker på för stort allvar, speciellt sig själva. Och av någon outgrundlig anledning livets meningslöshet.

Komikern Aron Flam svarar på frågan:
Hur mår den politiska satiren?                                                  

29 juni 2017

Jo, jag blir ofta sittandes i kvällsfunderingar, tämligen ofta, långt in om natten. Det händer emellanåt att jag (då) mejlar till personer jag "funderat kring". Som i går natt…

Du har säkert läst vad jag skriver på inledningssidan - det där om Naturskyddsföreningen och deras myglande med "sanningen".
Från vännen Åke fick jag tips på att Kuriren (2015) hade intervjuat förskolechefen Lars-Åke Mård - där det i artikeln bl a står:
"Förskolechef Lars-Åke Mård berättar att arbetet med att sanera förskolor från kemikalier pågått i ett halvår och fortgår. En av de stora giftkällorna är plast och på förskolorna finns det mycket leksaker och serviser av plast."

Mård hade alltså fallit fällan - tvärlurad - av (obestyrkta/obevisade) påståenden från Naturskyddsföreningen:
– Vi har inte varit uppmärksamma på att det finns så mycket giftigt material. När Naturskyddsföreningen nu tog initiativ till detta så hoppade vi på.

Eftersom jag tagit del av vad Rebecca Weidmo Uvell skriver om Naturskyddsföreningen på sin blogg - så fick jag för mig att klockan 23.43 i går kväll sända Mård ett mejl där jag bad honom "kommentera" skillnaden i vad han säger i intervjun i Kuriren och vad Weidmo Uvell anför i sitt blogginlägg.

Snabbt fick jag ett svarsmejl som fick mig att utbrista ett överraskat och positivt "Det var som fan"- men som visade sig vara ett automatsvar med innehållet:
"Jag är på semester och är åter 20/4
Med vänlig hälsning
Lars-Åke Mård
Förskolechef"

Mitt utrop kvarstår men ändrades till - ett negativt sådant

OK - låt oss för stunden strunta i ämnet "obehövliga plast-saneringar" och i stället fundera lite kring det märkliga att en "förskolechefs" mejladress på kommunens hemsida inte har "uppdaterats" sedan chefens återkomst den 20 april.
Du - vad säger det dig?

19 juni 2017

Turismen i Sverige har en mycket positiv utveckling, både genom att vi svenskar turistar mer i vårt eget land och att Sverige lockar fler från andra länder. Sedan år 2000 har turismens omsättning fördubblats, från 150 miljarder till nära 300 miljarder. Den utländska turismen ökar snabbt, men än så länge bidrar de svenska turisterna med mest, runt 180 miljarder.

­­– Turisterna lägger mest pengar på boende och restaurang. Nästan lika mycket lägger de på resor och transporter. Kultur däremot skapar inte lika stora ekonomiska värden, men både kultur och natur fungerar som magneter för turister och gör att de väljer just Sverige, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket.

De senaste årens starka tillväxt för turismen beror framför allt på att utländska turister söker sig till Sverige. Till exempel har de utomeuropeiska turisternas övernattningar ökat med 70 procent sedan år 2012. Under 2016 ökade deras övernattningar med 11 procent och besök från Kina med hela 25 procent.

Låter ju utomordentligt bra. Och blir sittande i funderingar över skillnaden mellan "resor  och transporter". Kanske är det så att resor gör man med lite "finare" saker som fartyg, flyg och tåg medan det lite mer "enklare" transporterna mest sker med bussar.
Oj, var ska jag nu placera bilen då?

Och vad ska vi tro om turismens betydelse för Vingåker då? Kommer Kineserna hit?
Växer turismen här också, funderar jag när jag ser att "boende, restaurang, resor och transporter" är vad turisterna helst lägger sina pengar på. Just inget som så där påtagligt gynnar Vingåker som kommun. Väl?
Men några "smulor" av turisternas pengar kan vi väl hoppas även hamnar i Vingåker…

15 juni 2017

I går kom kommunens tidning "Vingåker för dig" i brevlådan - en händelse som inte direkt brukar få mig att genast kasta mig favoritfåtöljen för att genast läsa. Men det gjorde jag den här gången. Så det kan bli…

Nåväl, eftersom jag jobbat med tidningar i runt 50 år nu så har det givetvis blivit så att jag inte bara läser innehållet utan känner/tittar på annat - bildval, utseendet, tryckkvaliteten osv.
Varför jag nu framhåller detta? För jag ämnar inte alls klaga på just någon av de detaljerna som jag tycker är helt OK med tanke på vem som är mottagare av tidningen.

Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, förekommer flitigt i texterna. Vilket förstås är precis vad man kan tänka sig och hon är på flera ställen översvallande positiv i sitt "tyckande" både vad som förevarit men också inför framtiden.

Låt mig säga så här - jag är tämligen känd för att kunna svamla fram textinnehåll utan betydelse men måste erkänna att politikerna slår mig oftast på den punkten. Tänker jag när jag i artikeln med rubriken "Vingåkers kommun deltar i kraftsamling för fossilfria transporter" läser vad Anneli Bengtsson säger:

"Vi ser många olika fördelar utöver minskad klimatpåverkan med en omställning till fossilfria och effektiva transporter. Genom en smart omställning i delar av vår bilflotta till mer hållbara transporter kan vi sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling."

Håhåjaja - mumlar jag för mig själv - till viss del för att jag är avundsjuk på personer som kan åstadkomma sådana ordramsor med påståenden som inte riktigt hänger samman. Enligt min uppfattning då - och längtar efter att få mer klart beskrivet för mig vad "fossilfria och effektiva transporter" egentligen ger för "nytta". Hur mycket sänks kostnaderna, hur mycket förbättras luftkvalitén?
Och grunnar mig smått vindögd i ett försök att föreställa mig vad "grön näringslivsutveckling" egentligen står för och hur dess nytta för kommunen kan beskrivas.
Lika frågande är jag inför ett ord jag aldrig läst tidigare "interkulturalitet" Det är en Anders Friberg, som menar att "Kulturskolans verksamhet med med sitt utvecklingsinriktade arbetssätt bidrar till en god interkulturalitet".

Jag fattar inte ett smack. Jag googlar förstås:
Interkulturalitet (av prefixet inter-, mellan, och det antropologiska kulturbegreppet) avser interkulturell kommunikation i skolan och inom ett samhälle, det vill säga mötet mellan personer från skilda kulturer (med skilda modersmål och levnadsregler) och ömsesidig förståelse dem emellan.

Varför skrev inte Friberg det då - så att vi okunniga begriper vad han skriver/menar?

Jaha - bäste läsare - tror du att vi två behöver interkulturaliteta oss lite för att du ska förstå vad jag skriver? Kanske behövs när så stora kulturella skillnader uppkommer som när en "f d stockholmare" hamnar i Vingåker.

I övrigt så trivs jag utomordentligt bra med att bo och verka i Vingåker…

12 juni 2017

"Konsekvenser inför budgetår 2017  

Nämndens verksamheter har med jämförbara kommuner höga nyckeltal verksamhetsmått, barn och elever per anställd. Låga nyckeltal vad gäller ekonomi, särskilt undervisning, läromedel och elevhälsovård. Tre områden som ger förutsättningar till högre måluppfyllelse och en bättre hälsa. 

På grund av att lagstiftningen socioekonomisk resurstilldelning finns och ingen extra tilldelning i budget gjordes för barn- och utbildningsnämnden när lagen kom, har nämnden fått göra utrymmet för den resursen inom sin ram. Vilket innebär att brytpunkten i grundbeloppet för att kunna bedriva en liten skola på landsbygden, som inte har de nationella variablerna i sin elevgrupp, nu är nådd. 

Andel elever i behov av särskilt stöd har ökat under innevarande år med en dryg procentenhet, under hösten är ca 20-tal elever utan särskilt stöd. Elever som går mot beslut mottagande i särskola har bara under hösten 2016 ökat med 6 st. I väntan på utredning, under utredning är dessa elever skolans ansvar och kräver resurser. Med ca 20 procent av kommunens elever med annan migrationsbakgrund behövs studiehandledning, modersmål och extra studie- och yrkesvägledning. Förutom det utökade uppdrag för skolhälsovården som blir för dessa elever. 

Landstinget lämnar 2017 över ansvaret för de vaccinationer med Gardasil som nu ska skötas av skolhälsovården. För kommunens flickor i rätt ålderskategori blir kostnaden ca 100 000 kr förutom den nya arbetsuppgiften. Se nyckeltal elevhälsovård. From 1 juli 2016 är grundskolans mellanstadium skyldig att ge elever i åk 4 tom åk 6 en matematiklektion mer per vecka mot tidigare timplan. Vingåkers skolor har idag 18 klasser som är berörda. En timme mer i veckan för dessa elever blir 640 lektioner på våra kommunala skolor som ska ges. Den mängden undervisning utgör en heltidstjänst lärare. Kostnad per år med en snittlön på 28 500 kr blir ca 500 000 kr. 

Med hänsyn tagen till ovanstående beskrivning och de bibehållna nyckeltalen pekar den tilldelade ramen som kommunfullmäktige beslutade om i juni på att nämnden får ett underskott på minst sex miljoner kronor. 

Återstår att vidta åtgärder som minskade öppettider, försämra nyckeltal för de verksamheter som har möjlighet (där det inte finns ett statligt bidrag som kräver oförändrade nyckeltal), minska antalnämndsammanträden/utbildningsdagar, ta bort någon verksamhet/enhet för att komma i balans."

8 juni 2017

Sent om kvällen den 7 juni skrev jag till VtL FB-sida:

"För det mesta måste man koncentrera sig för att kunna utföra (komma på) det där lite märkliga som får folk att säga "det var som fan". Som att hålla ett parasoll svävande i luften (som Madame) med ren tankekraft.
Min tanke är att samma regler gäller för politiska partier - som enligt mig - mest trampar på i gamla tankespår. I  alla fall de i Vingåker.
Vad kan VtL åstadkomma för "tankekraft" som får tankarna hos väljarna i Vingåker att "sväva fritt" och när de märker den - hos sig själva märkliga förvandlingen - att utbrista - Det var som fan?"


Tidigt i morse svarade VtL på min fråga med denna bild:


Så kom jag på mig med att sitta där med "årets flin" i ansiktet.
Så fenomenalt bra, så överraskande, så roligt…
Att sätta upp en sådan skylt i Vingåker skulle locka hit massor av nya resenärer. Och - till skillnad från outlet - skulle de besöken bli av på initiativ av - män…

Och - milda tanke - varför inte sätta upp liknande skyltar med "liknande texter" på fler platser? Till just ingen kostnad alls.
Jo då, jag förstår visst risken med detta - Vingåker skulle ju kunna - av Fokus - utropas som "Sveriges roligaste kommun".


1 juni 2017

Tittar man sig om - lite här och där - finns saker att fundera över…

Dagens Industri hävdar i en rubrik att: "Därför närmar sig raset på bomarknaden" vilket vi ska tyda som att priset på villor, bostadsrätter osv befaras sjunka en hel del i en tämligen nära framtid.
Jaha, säger jag lite tyst för mig själv, så där tämligen ointresserad av frågan för egen del. Huset jag bor i har låga lån och jag har inte för avsikt att sälja förrän ett äldreboende väntar…

Enligt Di så säger finansmannen Soros - som du säkert har hört talas om - att: EU är i en existentiell kris.
Jaha, funderar jag och undrar om det kommer att påverka mig och Vingåker. Och bläddrar vidare ut i världen - för kring den frågan måste jag erkänna att "jag begriper inte ett smack".
Vilket inte oroar mig det minsta…

Just inte heller att EU förväntar sig att Sverige ansluter sig till Euron. Vad jag tycker mig förstå har Sverige skyldighet att göra det eftersom vi inte begärt undantag från att ansluta oss.
Men, jag vill inte riktigt tro att det blir så - en majoritet av svenskarna är emot.

I AB kan jag läsa att: "Det är köpfest i bilhallarna" och att dieselbilar fortfarande säljs mest. Månaden maj 2017 slog "maj-rekord" - bäst någonsin. Och bilbranschen tror att året kommer innebära "nytt års-sälj-bästa" - någonsin.
För ett kort ögonblick hamnade tanken hos det tilltuffsade MP och undrade lite över hur man hos partiet ser på den saken.
Så växte hornen fram lite snabbt och jag skrev ett inlägg på MP i Vingåkers FB-sida och ställde frågan.

Kuriren berättar att "Vattenläckan i Vingåker är lagad" och att bevattningsförbudet är hävt. Och det är ju bra.
Däremot är Kuriren ängslig över tillståndet i världen där krönikören Åke Fredén bl a skriver under rubriken: Sämre klimat i Trumps tid.:
"Frågan för Sverige är hur vi ska hantera ett nytt, betydligt sämre läge i vår omvärld. Vi borde, liksom en rad andra mindre länder, satsa på att påverka, och dra vår del av lasset. Men klarar vi av att lägga kraft, tänkande och pengar på att få Europa att fungera bättre – med större tyngd för att trygga klimat, säkerhet, handel och ekonomisk stabilitet?
Kommer tillräckligt många länder att samla sig för uppgiften – och vara i sådant politiskt skick att de kan bidra positivt? Det är mycket som är svårt att klara utan USA."

Mitt svar är - nej. Och personligen tycker jag att vi först ska se till att våra pensionärer får det bättre.
Jo, jag är part i målet…  ;-)

Du har väl inte kunnat undgå att ta del av SCB.s väljarundersökning som presenterats i dag. För egen del bryr jag mig inte så mycket om procentsiffrorna för partierna med lyfter smått på ögonbrynen jag jag får veta att 46.4 % av de som SCB ville få svar från inte (kunnat-velat) göra det.
OK - är man för sjuk för att kunna svara är väl en sak - men jag förstår mig inte riktigt på dem som inte ville delta i undersökningen alls. Märkliga människor - skriver jag lite snällt men tänker på titeln på min senast lästa bok…

Rundar av dagens utblick med en länk - som under rubriken berättar om: Ett studentflak fyllt av okunskap"
”Allvarligast är att en allt större grupp studenter har en bristande förmåga att angripa en text. De har påtagliga problem att sålla bland information, och att värdera vad som är mer eller mindre relevant, vilken källa som är mer eller mindre trovärdig”

DET - oroar mig en hel del - för det kan kan ha betydelse både för mig personligen som Vingåker som kommun.