Sned debatt

 Tycker att Katerina Janouchs oro för invandringens kostnader är ett exempel på hur sned debatten blir om man inte ser till helheten. Visst är SD:s motion om utredning av kostnaden
för Sthlm stad berättigad och det är illa nog att övriga partier sågar förslaget.

Regeringen har ju bestämt att vi skall ha en invandring av viss storlek och dessutom att den via avtal skall spridas till kommuner över hela landet. Dessutom har man fått problem med en hel del kommuner som obstruerar och är mer än ovilliga att ta emot nytillkommande.

Varför Sverige behöver invandrare har det skrivits om flera gånger bl.a. här 
http://www.dn.se/ekonomi/invandringens-vinst-900-miljarder/ och även här
https://www.globalutmaning.se/vad-kostar-invandringen/ där det i slutet av artikeln bl.a står att
”Och Norge skulle idag vara på fallrepet, olja eller inte, med hänsyn till den omfattande invandringen från Sverige.”  


Har vi då råd med invandringen? Janouch med flera ojar sig över politikernas oansvariga hantering av våra skattepengar och blandar därmed gärna ihop frågan om kostnad respektive
finansiering.  Visst är kostnaden betydande men kan lätt finansieras genom att t.ex. vårt utlandsbistånd effektiviseras t.ex. genom att vi blir mer selektiva med vilka som får bistånd 
eller vad biståndet går till.
Att låna pengar är heller inga problem då vår statsskuld i förhållande till BNP ligger kring 30 % där EU har satt ett riktmärke på 60 % vilket många länder kontinuerligt med råge överskrider. <

Henrik Schyffert har rätt när han i sin artikel
http://viralt.aftonbladet.se/las-henrik-schyfferts-hyllade-inlagg-till-alla-som-vill-prata-om-vad-invandring-kostar/ 
menar att vi har råd.  

Felet våra myndigheter gör är av annat slag.

- Man tar in för många invandrare på för kort tid.
- Man tar inte in invandrare med den kompetens vi behöver.
- Man kontrollerar för dåligt de som behöver skydd så att oönskade individer smyger med in.
- Man skickar inte genast hem de som får avslag på sin asylansökan.
- Man skickar inte hem de som begår brott. 
- Man gör för lite och inte alltid rätt för att få dem integrerade i samhället.

Det genererar onödigt höga kostnader bland många delar av våra samhällsfunktioner.

Utan invandrare skulle vår välfärd inte kunna upprätthållas. 

/Åke