Vännen Åke…


KD, M och folket har rätt om kärnkraften       (7 april 2019)

Det är mycket fokus numera på klimatet och även den sjunkande kunskapsnivån hos det svenska folket. Trots allt tror jag att det svenska folket är ett förnuftigt folk med god grundutbildning. Allt fler svenskar vill att kärnkraften skall byggas ut och inte avvecklas. Det har SIFO noterat i en undersökning.

Kärnkraften kommer att vara avgörande när kol, olja och gas skall fasas ut och 
Sverige och övriga världen behöver mycket mer el när transporter, jordbruk, bostäder och industri upphör med fossila bränslen. Bekymret är att det byggs för få nya kärnkraftverk för att täcka det  behov som behövs.

Trist nog finns det fortfarande alltför många i Sverige som vill avveckla den kärnkraft vi har, som trots allt levererar 40% av vårt energibehov. I stället borde man vårda de kraftverk vi har och förhoppningsvis kommer nästa val att visa var skåpet ska stå.

I Tyskland har folket fått betala dyrt för den förtida avvecklingen av kärnkraften och den fortsatta intensiva utgrävningen av kol för att få tillräckligt med el. 

När det är mörkt, kallt och vindstilla hos oss i Sverige då kan man lita på kärnkraften som det mest stabila systemet konstaterar Energimyndigheten här.
/ÅkeDet stör mig något…                             (3 april 2019)

Du Bjarne,
alla har kunnat se hur snabbt Greta Thunbergs skolstrejk för ett bättre klimat har spridit sig i vår omvärld. Till skillnad från Gretas lågmälda och mer allvarsamma framtoning kan man notera en mer militant demonstration ute i Europa.
Det budskapet  ungdomarna framför är att:
Politikerna bara pratar och inte gör någonting.
För att rädda världen måste man göra något nu och helst redan i morgon.
Ungdomarna menar att de måste offra sin utbildning för att strejka för klimatet.

Den goda nyheten är att aktionen  gör att allmänheten  uppmärksammas på
problemet och blir mer medveten om att något måste göras.
Den dåliga nyheten är att det finns invändningar att göra mot ungdomarnas budskap.

De vänder sig mest till de lokala politikerna och glömmer bort den globala aspekten.
Sverige har med 10,2 miljoner invånare en andel av 0,0014 av världens befolkning
och står för 1 promille av världens nedsmutsning.
Tyskland har 82 miljoner invånare.
Problemen är globala och inte enbart lokala. 

Man vill t.ex. gärna att vi skall flyga mindre. Arlanda har årligen ca 27 miljoner
passagerare  och Köpenhamn ca 30 miljoner. Pekings nuvarande  flygplats
hanterar 100 miljoner passagerare. I år tillkommer en ny flygplats 5 mil söder
om Peking för 45 miljoner passagerare som  skall utökas till 75 miljoner. Överallt
byggts nya och utökas flygplatser i världen för att möta behovet av ökat flygande.

Ungdomarna säger att politikerna bara pratar och ingenting gör.
Det stämmer inte.

I Tyskland stänger man nu ner de sista kärnkraftverken. De kolkraftverk man nu
eldar för fullt för att få elektricitet skall stängas ner till 2038.
Varför tar det så lång tid?

De 10000-tals människor som är sysselsatta med kolbrytning måste kunna bo kvar i sina områden och ha fortsatt goda möjligheter till utkomst. Bilindustrin behöver tid att ställa om sin produktion till elbilar. Infrastrukturen för elförsörjning måste byggas ut och att producera batterier är i realiteten en smutsig historia.
All denna hantering har politikerna beslutat sig för och planlagt för den tid det tar.

Efter det att Greta Thunberg den senaste helgen deltog i stor uppslutning vid
Brandenburger Tor fick hon vid en stor filmgala ta emot ett välförtjänt hederspris
och intervjuades sen av tysk TV som spelade upp den i en debatt om klimatet.
Deltagande forskare och politiker uppmanade ungdomarna att börja studera 
relevanta ämnen som matematik, fysik, kemi m fl för att med kunskapen som 
verktyg höja medvetandet hos allmänheten och få dem att ändra sitt  beteende 
för ett bättre klimat. Det ansågs vara mer effektivt än att demonstrera med plakat.

Det räcker inte med ett ökat medvetande på lokal nivå, det behövs ett samlat och
gediget åtagande på global nivå genom alla de organ som världssamfundet förfogar över.
Att få folk runt om i världen att  sluta elda med trä och kol för att få värme och 
steka sin barbecue är snudd på en oöverstiglig uppgift. 

Och än värre blir det när Afrikas och Asiens alla människor (över 6 miljarder)
kräver att få konsumera lika stora resurser som i Europa och USA.

Undrar just om ungdomarna och övriga alarmister ser digniteten på uppgiften att lösa
.
/Åke

Troligen inte…
BW


Förlåt?                                      
(2 april 2019)

Dags att säga förlåt?
Inom M har man funderat en hel del på hur man ska kunna få tillbaks
de väljare som i senaste valet föredragit andra partier. Kanske kan
Alice Teodorescus nya arbetsuppgifter inom M vara en lösning.

På sociala medier har hon frågat de väljare som lämnat M och S
för SD vad som skulle krävas för att de skulle komma tillbaka till M.
Bland de drygt två tusen mejl hon fick var det en sak som återkom.

I princip alla efterfrågar en ursäkt och ett erkännande av att politikerna missbedömde situationen och förbisåg konsekvenserna.

Så ett råd till Ulf Kristersson borde vara att han skulle säga förlåt.”

Göran Eriksson, SVD

Hm, jag undrar just om det ordet finns i Kurirens förra chefredaktör
Hillboms vokabulär.

/Åke


Om att ljuga…
                                                (28 mars 2019)

Har nu under några dagar kunnat följa hur en rätt kaxig VD på Swedbank
förklarat att banken inte varit inblandad i några otillåtna transaktioner. Till
sist visade det sig ändå att hon stod där med byxorna (trosorna?) nere.

Blev då intresserad av frågan om varför folk ljuger och varför det är olika i
Sverige och USA. 

I en svensk domstol utgår man från att parterna ljuger. Om man blir påkommen
 att ha ljugits är det inte bra, men man behöver inte förlora sitt mål. I USA 
bygger hela processen på att parterna lämnar korrekta och kompletta  uppgifter.
Gör man inte det ligger man illa till och amerikanarna ha tagit sig rätten att
utöva repressalier över hela världen.

Sanningen är att alla människor småljuger i vardagen och vissa har satt det
i system och då oftast för att det det skall gagna den egna åsikten.  Den som aldrig
ljuger gör sig helt omöjlig. Vi skulle inte klara oss utan lögnen. Vi behöver den som ett socialt smörjmedel.

Det sägs att ärlighet varar längst. I takt med vårt ökade välstånd ser det ut som om
ärligheten blivit omodernt och vi numera har råd att slira lite på att vara ärliga.

Att hålla sig till sanningen erbjuder oss själva och våra medmänniskor möjligheten att dela samma verklighet har beskrivits väl i den här artikeln.
/Åke


Om KaDeWe
                                                    (27 mars 2019)

Du Bjarne,
KaDeWe (Kaufhaus des Westens) är absolut värt ett besök. Det ligger 
vid Västberlins paradgata Kudamm (Kurfürstendamm) som är en
sägenomspunnen gata med historia. Int alltid så trevlig sådan.

T.ex finns där ruinen Gedächtniskirche som ett omhuldat minnesmärke
från kriget. Vid Breitscheidplatz körde vid julmarknaden för ett par år
sedan en terrorist in i folkmassan med tung lastbil och orsakade mycket
lidande.

Igår dömdes två ynglingar till livstids fängelse (ca 15 år) för mord efter att ha kört street-racing utmed Kudamm i 175 km:s fart och krockat och kört på folk som därvid avlidit. Tyskarna håller hårt på "ordnung muss sein".

Man letar också efter olika sätt att minska utsläppen i atmosfären. Ett högst kontroversiellt förslag är att införa hastighetsbegränsning på Autobahn där fri fart alltid gällt. Högljudda protester hörs överallt då den fria farten på vägarna sitter lika fast förankrad i tyskarnas ryggmärg som allemansrätten gör hos svenskarna.
/Åke


Klimatdemonstranter…
                          (25 mars 2019)

Vårt klimat har gett mängder med demonstranter ett nytt tillfälle att ge sig iväg ut till barrikaderna med sina plakat och megafoner för att vädra sitt missnöje.

Några mil utanför Köln i Tyskland ockuperas sen länge en kilometerstor skog av 
"trädfolket" som bevakar träden dygnet runt uppklättrade i träden boendes i sina
 kojor. Allt för att energibolaget RWW inte skall kunna utvidga sitt 6000 
fotbollsplaner stora dagbrott genom att hugga ner skogen för att komma åt 
brunkolet i marken.

Tyskland är världens största brunkolsproducent med sina 17% följt av Kina.
Man eldar kol så mycket man kan för att få elektricitet nu när de sista kärnkraftverken stängs ner. Man har åtagit sig att i etapper minska ner sitt stora fossila utsläpp men  inget av de åtaganden som gjorts i Paris och på lokal nivå kommer att kunna infrias.

I det perspektivet kan man tycka att MP:s och miljöalarmisternas ansträngningar att minska ner den enda promille av världens utsläpp Sverige  bidrager med är felriktad och ineffektiv. Det vore  bättre att mer samordnat lägga den energin där nyttan är större i den globala världen.

Vår egen Greta har tänkt fortsätta att göra sin röst hörd "tills att något händer". Hennes förtjänst är att den egna megafonen vuxit till en hel orkester med tiotusentals megafoner i många länder. Sådant väcker uppmärksamhet hos alla och då även hos de som har möjlighet att påverka utvecklingen genom samtal och globala överenskommelser.

Frågar man så enskilda aktörer om vad som behöver göras blir svaret "Allt" men det blir svårare att få ta del av vilka konkreta åtgärder som behövs göras för att frågorna är  alldeles för stora och komplexa.
Det är inte alldeles enkelt att föra en plakatpolitik.

Många av de artiklar som skrivs i ämnet klimat beskriver att det snart går åt h....e
med vår tillvaro på jorden när " the tipping point" har nåtts, och det blir inte med musik.
Det är inte ofta man kan läsa sansade artiklar i samma ärende skrivet av kunnigt folk. 

En som försöker sammanfatta klimatfrågan  är Gösta Walin, professor emeritus i 
oceanografi vid Göteborgs Universitet, som skriver att

"Massmedia och därtill hörande kulturpersoner och politiker driver en hejdlös kampanj för att mana fram den rätta oron inför det stora klimathotet." 

Han menar att den goda nyheten är att "mer koldioxid i atmosfären är som ett
florstunt täcke runt jorden som gör klimatet en aning varmare och mildare. Tänk 
tanken att växthuseffekten inte fanns – ingen vattenånga, ingen koldioxid – då 
skulle klimatet verkligen vara rått med våldsamma temperaturvariationer och stormar."       

Det här inlägget med dess kommentarer tarvar lite mer eftertanke i lugn och ro.
Hoppsan, ser att det är läge att lägga på några fler vedklabbar i brasan. 
/ÅkeMärkliga Miljöpartiet…                                 (22 mars 20)

Har lite svårt att förstå varför det fortfarande läggs så många röster på MP som så ensidigt pratar om ett fossilfritt Sverige. Politiken  handlar ju om så många fler frågor än den promille av världens utsläpp som Sverige står för.

I veckan var det ett seminarium  där både Lövin och Rockström talade sig varma för att det om 11 år (2030) inte ska säljas några bensin- eller dieselbilar i Sverige.

Visst är världen inne i början av ett teknikskifte när det gäller bränsle men man underskattar trögheten i själva systembytet och att vårt land är en liten spelare som är helt beroende av hur omvärlden (EU mest) hanterar frågan.

MP:s klimatfärdplan på 142 punkter har mötts med skepsis från forskarhåll.
som menar att den är "orealistisk". Enligt professor Maria Börjesson är ett slutdatum för fossilt bränsle 2030 "politiskt omöjligt".
"Det skulle skada vår ekonomi och göra det svårt att  bo på landsbygden."

"Produktion av  batterier är ett stort bekymmer då tillgången till litium och
kobolt inte finns tillgängliga på ett politiskt säkert sätt. 
Det råder  brist på  biodrivmedel. En ökning skulle kunna leda till både ökade 
utsläpp och skogsskövling."

Tror att det vore bättre för Sverige om övriga sansade partier håller fast vid den överenskomna planen för en säker energiförsörjning samtidigt som man aktivt deltager i den anpassning som drivs fram av EU. 
/Åke


Mycket Greta nu…                                  (16 mars 2019)
…det är mycket Greta nu. Det senaste är att hon också nominerats
bland 200 andra till Nobels fredspris. För min egen del helt ok men hon 
har fel når hon säger att  "det inte är någon ide´ att utbilda sig då det ändå är kört med klimatet". Utan utbildning kommer hennes ca 80 år att bli en dyster historia. och visst vore det väl trevligt om hennes skönsjungande mor endast ägnade sig åt att underhålla oss med sin fina röst.

Tycker så att debatten oftast fokuserar på fel problem och storlek.
Sant är att västvärlden och Sverige per capita konsumerar för stor del av
tillgängliga resurser.Tabellen nedan visar att fördelningen av jordens
befolkning och tillgänglig yta är ett större problem när det gäller
 konsumtion och förmåga till produktion av mat. Tänk om Asiens 4 miljarder (60%) människor kräver att få konsumera lika mycket som vi i västvärlden gör.

Många talar om att utsläpp av koldioxid är vårt stora problem. Ett stort problem är människan själv. Om färre människor föds skulle  det bli mindre avtryck på tillgängliga resurser. 2,1 är reproduktionstalet för status quo. 
I många västländer ligger vi under det talet och minskar som etnisk grupp.

Tillgängligt friskt vatten är ett annat stort problem som accentueras av att 
tillgängliga glaciärer i bergsregionerna minskar  katastrofalt snabbt p g a
uppvärmningen.

Tillväxt kräver god tillgång till energi. Om övriga världen utanför västvärlden vill öka sin standard och samtidigt komma ifrån koleldad energi finns inget annat alternativ än kärnkraft då sol och vind inte kan ge den säkerhet som krävs. Ny generation finns tillgänglig om politikerna kan ta den till sig. I Sverige får vi ca 40 % energi från vardera vatten och kärnkraft.
Gamla kraftverk behöver ersättas av en ny generation kraftverk.

Det måste till en balans mellan västvärldens alltför stora konsumtion av tillgängliga  resurser och resten av världens berättigade krav på ökad konsumtion och standard.

Därför ger varje satsad krona på klimat och välfärd utanför västvärlden större utdelning i global miljö/välfärd än enskilda aktiviteter hemmavid.

Kan inte se att miljöpartister har rätt inställning till de problem som  behöver
lösas för att ge oss alla en långsiktigt hållbar utveckling.
/ÅkeMinskad moral - eller?                         (10 mars 2019)

Har under helgen haft anledning att fundera över vad jag själv tycker i ett par intressanta aktuella frågor. Har kommit fram till att jag fortfarande tycker att majoren Björklund är en hyvens typ som är tydlig i sin uppfattning och att vårt rättssamhälle i grund och botten är tryggt och rättvist.

I Sverige skiljer vi noga på vad som är juridiskt och moraliskt rätt.
Genom åren har många följt regelverket men ändå fördömts moraliskt.
Du minns väl socialdemokraten Ove Rainer som helt lagligt minskade sin
skatt till 10% men enhälligt fördömdes moraliskt.

Nu har en liberal dam från Jönköping tjänat en extra hacka på att för marknadskostnad hyra en övernattningslägenhet ägd av sin man och fått reglementerad ersättning av riksdagen dvs skattebetalarna.
Vinsten bestod i att lägenhetens verkliga kostnad var angenämt låg.
Som bonus lånades lägenheten ut på lediga tider till vänner. Eftersom
det inte finns några gratis luncher så figurerade även här ersättningar,
oklart om de var krävda eller om de  ersattes på lämpligt sätt.

Inte undra på att partivänner reagerar över det osnygga sättet att så öppet
utnyttja möjligheterna till att sko sig på någon annans bekostnad. Man kan
tycka att har man fått ett allmänt förtroende att vara representant så krävs
det ett större moraliskt och förväntat uppträdande.

Det brister i begåvning när man inte inser att moralen i det här läget kommer att vinna över juridiken som bara ser till att regler följts.

Liberalen Cecilia Wikström måste vara en begåvad person som dels blivit invald i styrelserna i två börsnoterade bolag och dessutom fått väljarnas förtroende i EU-parlamentet. Två jobb som är kraftigt arvoderade.
Nu hävdas att man har svårt att tro att det går att ge 100% kapacitet för så pass kvalificerade uppgifter. Kan nog tänka mig att många tycker att man inte ska ha två så pass högt betalda jobb samtidigt. (Jante)

När jag läser det här myglet tänker jag på Aina Erlander som mycket nogsamt
lämnade tillbaka alla blyertspennor som vandrat hem till bostaden och var
märkta som ”tillhörande statsverket”.
I dag har vi ett mygelsamhälle där många reagerar emot alla ohöljda försök att sko sig på andras bekostnad. Dessvärre får vi nog leva med den vänskapskorruption som råder inom näringslivet där alla ledande befattningar tillsätts genom befintliga  nätverk.

Ärligt talat Bjarne, har inte moralen i samhället minskat?
Det är inte lätt att veta vem man kan lita på.
/Åke


Kvinnodagen?
                                                  (8 mars 2019)

Det är ju kvinnodagen idag och det finns all anledning att honorera våra kvinnor
som det skulle kännas svårt att vara utan som partner.

I den här artikeln redovisas 10 anledningar till att den internationella kvinnodagen behövs. Några av dem känns relevanta för vårt samhälle.

Få kvinnor är toppchefer
Visst vill vi ha fler sådana även om man ibland tycker att många damer breder ut sig väl mycket.
Samhället mår nog bäst av att kompetensen får vara en avgörande faktor.

Efter kl 16.00 jobbar kvinnor gratis
Ett sorgligt faktum att kvinnornas insatser inte alltid honoreras efter förtjänst. Det
kanske  behövs en förändring i attityd och att facket anstränger sig mera.

Kvinnor våldtas som krigsföring
Ett otyg som de flesta samhällen lider av inte minst i konfliktsituationer. Religion
och grad av demokrati spelar in. Trist nog kan vi i pressen läsa om oönskat beteende av männen även i vårt samhälle. 

Flickor tycker att de behöver banta
Ett lyxbeteende som  illustrerar ett välmående samhälle i kontrast till hur 
flertalet kvinnor har det på vår planet.

Tjejer springer hem
Det är illa att 31% av Sveriges kvinnor känner sig otrygga . Andelen bland yngre är 41%.  Inte omöjligt att siffran påverkats av invandrande  män med annan kultur.

Historien om hur kvinnodagen kom till visas i en 2 min kort video här
/Åke

Du Bettan, den där Åke verkar vara en fin och trevlig man med en sympatisk syn på oss kvinnor.
Men alla kvinnor är inte sympatiska, det vet ju både du och jag och jag själv håller helt med i vad Rebecca Weidmo Uvell anför i sin text om Internationella Kvinnodagen…

Du Gullan, jag håller helt med dig…


Om att bli kränkt… 
                                     (4 mars 2019)

Du Bjarne.
har du tänkt på att allt fler anser sig kränkta när de tillrättavisas eller
kritiseras och det är inte bara i skolans värld. Nu senast kunde man läsa 
hur skidåkare i Seefeld kände sig utsatta.

Isak Skogstad skriver i DN Debatt hur den kultur som råder i svenska
skolan urholkar lärarens auktoritet och lägger grunden för ordningsproblem.
Med några exempel illustrerar Skogstad  hur vardagen kan se ut för lärare
som vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa ordningen.

"En stökig elev lyftes ut från klassrummet i en skola i Malmö. Föräldrarna
anmälde läraren för kränkande och förnedrande behandling inför kompisarna.
Malmö stad fick betala 25000 kr

En elev i Linköping vägrade flytta sig från en soffa som blockerade
vägen i skolkafeterian. Eleven lyftes handgripligen ur soffan och anmälde
därefter händelsen, som rubricerades som "oproportionerligt våldsinslag".
Det kostade skolans huvudman 10000 kr.

I en skola fick en lärare en kastad stol i huvudet av en elev som tillrättavisats.
Efter lektionens slut fick den kvinnliga läraren ta emot knytnävsslag. En anställd
ingrep och höll fast eleven på golvet. Personalen kritiserades av Skolinspektionen
som menade att man "borde ha agerat på ett mindre ingripande sätt".

I lagen står att lärare inte får utsätta elever för kränkande behandling om det
i "kränkande" innebär en medveten handling som syftar till att förolämpa eller 
vanära en elev i ord eller handling. 

Det är här som Skogstad anser att skolmyndigheten krattar i manegen för att 
lärare skall bli rädda och undvika att gripa in vid ordningsproblem.

Enligt en expert på Skolverket anses en elev vara kränkt "när eleven själv
uppfattar att han eller hon är det". Skogstad menar vidare att:
"Om man över huvud taget ska tala om en kränkning i ordningsstörande situationer är det märkligt att det nästan aldrig tycks vara den störande eleven som anses vara den som utför själva kränkningen.

När enskilda elever aktivt väljer att förstöra möjligheten för resten av klassen
att fokusera på undervisningen sätts majoritetens rätt till en lugn och trygg
studiemiljö åt sidan.

Vid bedömningen av hur en lärare har agerat borde Skolmyndigheten vara
tydligare i sina direktiv och i högre utsträckning utgå från elevernas rätt till
en trygg och säker skolmiljö."


Ovanstående är ytterligare ett exempel på den förskjutning av tolkningsföreträde
som skett inom skolan där  föräldrar och elever tillskansat sig en allt större makt
på lärarnas bekostnad. Förutom undervisning har skolan numera också pådyvlats
viss uppgift att fostra ungdomarna till fungerande medborgare.

På vår tid, Bjarne, uppfostrades vi av föräldrarna, skolan utbildade oss och i lumpen fick vi lära oss veta hut och gå i takt, eller hur?
/Åke

Åke - det är den perfekta beskrivningen över vad som fick oss att bli de goda samhällsmedborgare vi blivit…


Om arbete…                                
(1 mars 2019)

Mer arbete är inte lösningen på mänsklighetens problem.

Stor enighet råder om att psykisk ohälsa måste bekämpas.
Många vittnar om hur dåligt man mår och hänvisar till både stress och miljö.
 I en del av de lösningar som förespråkas nämns att det gäller att få ut fler vuxna i arbetslivet och fler barn till skolan.

Men det kanske är så att just arbete och skola bidrar till psykisk ohälsa. När jag känner mig utanför , om det jag gör känns meningslöst eller jag kanske inte passar in i strukturen.

Med de här  frågorna arbetar Ulrika Ernvik, socionom och legitimerad  psykoterapeut och författare. Hon skriver vidare:

"Allt fler människor blir utbrända på en planet som är utbränd.
Vi ger våra hjärnor diagnoser: depression, ångest och utmattning.
Men dess diagnoser är bara symptom på en sjukgom vi inte vill se och heter "leva över sina tillgångar"-

Arbete och tillväxt enbart är inte någon lösning som ger oss eller planeten bättre hälsa. Det är ett flyktbeteende.

Det är dags att sänka farten.Vägen till hälsa är att gå ut i skogen och börja lyssna på  träden, tystnaden, mig själv och varandra.
Vi behöver ha ett annat livstempo där vi hinner andas och vara med varandra. Ett livsutrymme där olikheter är en tillgång och där vi kan lära och arbeta utifrån våra förutsättningar. En livsglädje där stillasittande och skärmtittande  byts mot rörelse och tid i naturen.

Vi behöver bli realistiska, inse vad vi människor och vår jord klarar, och anpassa vår liv och val efter det. Det viktigaste vi kan göra för att nå psykisk hälsa är att öka förutsättningarna för att barn och vuxna inte ska behöva leva över sina tillgångar."

När man så, en fredag som denna, lutar sig bekvämt tillbaka och får tid att fundera ger ovanstående rader anledning till jämförelse mellan dagens samhälle och det vi hade under 60 - 80-talet. Nu är tempot mycket snabbare, tonen är hårdare och arbetet mer otryggt.

Många vill ta del av välståndet och inte sällan  på andras bekostnad. 
Tilliten till människor och politiker har minskat och främlingskapet har ökat. 
Var det inte bättre förr?
Åke


Om dieselns dödlighet…                        (27 febr 2019)

Hallå Bjarne,

när jag såg dina rader om att "dieseln står för nästan hälften av dödsfallen i världen som inträffade  p g a  fordonsgaser" vaknade siffernissen i mig till liv och började fundera på  det här med statistik.
Det är ju bekant att siffror får sitt riktiga värde först när de sätts i relation till
andra uppmätta värden så man utifrån sin horisont kan bedöma värdet av informationen.
Visst kannan ana att dieseln är en bidragande orsak till den ökande nedsmutsningen men det finns fler och allvarligare orsaker.

28,8 miljoner dör årligen i världen av de tio vanligaste orsakerna enligt denna tabell.

Orsakerna till ovanstående siffror för de olika parametrarna varierar men  det är
oomtvistat att över  tre miljoner människor dör varje år p g av luftföroreningar utomhus varav ca 380000 i Europa och ca 2000.000 i Kina och Indien tillsammans.

Den största orsaken till utsläpp av farliga luftföroreningar är småskalig förbränning av biobränsle, för matlagning och uppvärmning. Därnäst kommer jordbruket med sitt utsläpp av ammoniak. Industrin, vägtrafik och förbränning av biomassa står i rika länder för 20% av de dödliga utsläppen. Ca 11%  kopplas till avgaser från bränslen i bilar, bussar, lastbilar och sjöfart.
 
Hjärt- och lungsjukdomar, stroke och diabetes kan kopplas till utsläpp från transportsektorn.

Det ser med andra ord rätt dystert ut med förbränningen av de fossila bränslena både för hälsan och uppvärmningen av atmosfären. Det kommer att ta generationer att få till en alternativ energiförsörjning via sol, vind och el som inte påverkar vår hälsa. 
Frågan är om människan får den nödvändiga tiden.
/Åke


Det var enklare förr…                 (22 febr 2019)

Vårt uppdrag är inte att bli förbannade på folk

är en rubrik idag i DN som berättar om polisens fördjupade utbildning
i att bedöma olika situationer, för att ingripanden ska leda till så lite
våldsanvändning som möjligt. Polisen får också lära sig om psykisk
ohälsa, som många gånger ligger bakom flera ingripanden där
människor dödats av poliser. Under 2018 blev 6 st dödade av poliser.

En stor del av utbildningen i konflikthantering baseras på verkliga
händelser som skrivits omså att de fungerar pedagogiskt. Det viktiga
är att snabbt kunna läsa av situationen så att man kan fatta rätt beslut.

Man har noterat att ingripandepolisens vardag blivit alltmer komplex
och svårbedömd. Folk som ringer in till ledningscentralen är ofta stressade
så kunskapen som patrullen får med sig på ett uppdrag är ganska begränsad.

Vad gör man för att inte trappa upp en situation?

Att höja rösten är ett bra sätt att trappa upp en konflikt.. Att stå för nära den personliga sfären kan verka provocerande liksom också uniformen. Överskuggande är dock det kroppsspråk som används liksom sättet man pratar och bemöter folk på.

I Polikon, Polisens konflikthantering  ingår kompetensutveckling inom områdena kommunikation, mental förberedelse, och stresshantering, taktik, och metoder, användning  av pepparsprej och skjutvapen,  juridik och  akutsjukvård kopplad till polisens våldsanvändning.

Det är här någonstans jag till fullo inser skillnaden mellan den tillvaro dagens
poliser har mot den som man hade förr. Tänker då särskilt på den polis jag med glädje varje år mötte i Kalmar på vår årliga minisemester på Kristi Himmelsfärdshelgen i maj.
Tog ledigt på onsdagen och for med bil söderut med sikte på Söderköping
där lunch intogs på anrika Söderköpings Brunn med efterföljande promenad
utmed kanalen inmundigandes en rejäl strutglass. Efter några pauser utmed
kustens pärlor som Västervik och Oskarshamn intogs logi i Kalmar.

Torsdagen, som alltid var röd, tillägnades Öland som examinerades omväxlandenorrut eller söderut med obligatorisk visit på Alvaret. Fredagen blev resanshöjdpunkt i Kalmar. Halva Småland gjorde alltid en utflykt dit till glädje för stadens krämare.
Ordningen upprätthölls så av den 2 meter långe konstapeln som med fryntlig min och vaxad mustasch patrullerade gågatan upp och ner med passande rondör och iklädd antik uniform med tillhörande kask.
Inget bus  förekom den dagen och konstapelns värja var prydlig att beskåda.
Innan hemfärden anträddes på lördagen blev glasrikets  utbud ordentligt uppmärksammat.

Tycker nog att samhällsklimatet har förändrats. Det vara lugnare förr. Nu är det
ett mycket hårdare klimat och främlingskapet har ökat. Individualismen har
fått för stort utrymme och det drabbar alla de som inte kan eller orkar med den.
/Åke


Gamlingar…                                (18 febr 2019)

Hej Bjarne,
tittade för ett tag sen in i en PRO-lokal och kollade vad som var på gång.
I köket fixade man till fika och mackor till det tysta gäng som satt kring
ett bord och spelade kort. Fick en granskande blick av de närvarande som
omgående fortsatte med sin budgivning.
Vände på klacken och tog en promenad.

Då går det livligare till vid det lokala torgkaféet där det alltid sitter äldre
personer och livligt diskuterar olika frågor. Samma personer alltid på samma 
plats. En äldre kollega till mig åker en gång i månaden till sin hemstad
Köping och träffar likasinnade för att kring utvalda teman diskutera hur
livet var i orten förr. 

Tror därför att meningsfullt utbyte måste ske lite organiserat och helst inte
ledas av trötta typer som bara vill fördriva tiden. Äldre människors kunskaper
och erfarenheter borde bättre tas tillvara av samhället och yngre medborgare.
Har dessutom läst att de gamla luktar gott!  :-)
/Åke

(Apropå Högst Personligt den 18/2)


Bättre förr?                                                             (17 febr 2019)

Har du tänkt på Bjarne - att i dagens samhälle är det inte säkert att enbart kunskap
är en garanterad biljett till ett schysst jobb. Skolorna prioriterar ju numera också
personliga talanger.

Förr i tiden tog man  studenten, i dag får man den. Eleverna verkar mer intresserade av att kunna så pass mycket, ibland oschysst nog med tekniska hjälpmedel, att man klarar de nationella proven.

Till Handelshögskolan söker flera tusen elever till de ca 300 tillgängliga platserna.
Att från landsorten få en plats kräver full pott vilket  kanske är lättare att få från de
skolor som understöddes av näringslivet. Väl inne blir tillvaron mycket lättare vilket Jan Guillou beskrivit i en ironisk artikel. Att sen få ett välbetalt arbete är en lätt uppgift.

När vi hade den allmänna värnplikten testades rekryterna under en eller två dagar både fysiskt och mentalt. Allt i syfte att få rätt man på rätt plats. Lätt att förstå när man inom försvaret hade  behov av en mängd olika yrkeskunnigt folk såsom signalister, tolkar, sjukvårdare, intendenter, fordonsförare, tekniker m.fl.

För att få rätt jobb idag måste en sökande vara beredd på en större egen säljinsats eller acceptera att arbetsgivaren väljer att förutom att granska uppvisade kunskapsbetyg också gör en kompletterande test av lämpligheten för aktuellt jobb.

Förvärvade kunskaper räcker numera inte heller på samma sätt som förr hela livet ut. Projektanställning och ett allt mer frekvent byta av arbete gäller idag vilket ger en stressande tillvaro. Gammal kunskap blir ganska snabbt obsolet och måste kompletteras med ny då den digitala utvecklingen numera bestämmer takten.

Ibland undrar man om den trots allt inte var lugnare och bättre förr.
/Åke

Jo, det tycker vi…


Omprövning av skolpolitiken?        (12 febr 2019)

Du Bjarne,
många har ju länge längtat efter en omprövning av skolpolitiken.
Tillfälle till förändring finns nu med en ny gymnasieminister med ett starkt mandat till att påverka skolpolitiken med inriktning på studiero, ämneskunskaper och en lärarroll som kunskapsförmedlare.

I Januariavtalet finns skrivningar om att Sverige skall återupprättas som en kunskapsnation med förbättrade skolresultat, stärkt  studiero i klassrummen och likvärdighet i skolsystemet.

Högt ställda mål som Magnus Henreksson och Isak Skogstad i DN Debatt finner lovvärt och kommenterar med sammanfattande synpunkter.

"I överenskommelsen står att läro- och  kursplaner skall revideras från att vara fokuserade på förmågor till att bli mer kunskaps- och fakta-inriktade. Den förändringen bör inte utföras av Skolverket  utan av fristående experter som  utländska forskare från t ex England och USA.

Strävan att stärka studieron i skolan måste stödjas av ett förenklat förfarande för att kunna stänga av  elever som hotat eller utsatt andra för våld. I en enkät har dock 9 av 10 rektorer framhållit att de föredrar samtal, stöd och förebyggande åtgärder. Kravet på att elever skall få vara med och utforma ordningsregler bör slopas.

Lärarutbildningen bör kompletteras med nya lärarutbildningar. Det gäller då personer som redan besitter ämneskunskaper och som under ett par terminer  får lära sig praktisk metodik och grundläggande kunskap om bedömning och betygssättning. De vanliga pedagogiska institutionerna bör inte vara inblandade.

Trots att det gått mer än ett kvartssekel sedan friskolereformen infördes har utlovade kvalitetsförbättringar eller kostnadseffektiviseringar inte infriats.
Idag kan arbetsgivarna ålägga lärarna i princip hur många lektioner som helst. Ovanpå detta läggs sedan det krävande mentoruppdraget, i vilket ingår i många fall omfattande kommunikation med föräldrar och hantering av elevernas sociala problem.

Denna överbelastning av tjänsteinnehållet hämmar både undervisningens kvalitet och skapar ohälsa bland lärarkåren."

Även om rikspolitikerna försöker kompromissa sig fram till allmänna riktlinjer
är det ändå i den lokala skolan som uppstyrningen måste ske för att det skall bli en bra skola. Det gäller då inte bara på lektionerna utan även på rasterna, i korridorerna och i matsalen.
/Åke

Vill du lämna en kommentar?
Då kan du göra det - här.


Klimat och väder…
                                    (5 febr 2019)

Hallå Bjarne,
Tänkte igår kväll på att du ibland pekar på fördelen av att kunna inhämta boklig information och samtidigt göra sig funderingar på vad som sägs.
Kan komplettera med att det understundom också i TV visas program som på ett illustrativt sätt delger information  som väcker tankar och funderingar.

Såg ett sådant igår i tysk TV som man önskade att alla som intresserar sig
för väder och klimat haft möjlighet att se.

Det handlade om utsläpp av koldioxid och temperaturökningen och man frågade sig om det fanns några inbyggda regulatorer och hur det sett ut längre bak i tiden.
Det första man slog fast var att vädret varje dag är en stillbild av klimatet och inget annat.

Turligt nog har vi en atmosfär runt vår klot som skyddar oss från solens strålar.
En del av den koldioxid vi årligen släpper ut försvinner ut i rymden. En hel
del stannar kvar och gör skalet tjockare och orsakar  ökad temperatur.

Växterna utvecklar sina blad  genom att suga i sig en stor mängd av den koldioxid
vi släpper ut och lämnar tillbaks en del av det till atmosfären när bladen vissnar.
Mellanskillnaden lagras upp i träden när dessa växer till sig. 25% av det  årliga
utsläppet av koldioxiden stannar kvar i växtligheten.

Ytterligare 25% av utsläppet lagras upp i haven som täcker 70% av jordens yta.
Havens temperatur ökar därmed . Den kalla vattenmassa som finns under den
stora iskontinenten Antarktis driver med jordrotationen alla havsströmmar och
kyler ner havsvattnet vars värme stiger långsamt. De havsströmmar som vi närmast är bekanta med är Golfström men och Humboldtströmmen (utanför Nordamerika).

Över 3000 (meterlånga) metalltuber har man sänkt ner i världshaven  för att mäta
vattnets temperatur, sammansättning av kemikalier och koldioxid. Tuberna sjunker ner på olika djup och stiger upp och skickar data till forskarna via satelliter.
Ofta visas en temperaturkurva  som oroande nog växt till sig raskt under de
senaste 200 åren vi eldat med fossilt bränsle. Hur tar man då reda på hur det varit
under tidigare årmiljoner? Känt är att jordens bana och jordaxelns lutning mot
solen varierar i stora cykler och dessa har sannolikt avgörande betydelse för klimatet.

I Antarktis har man tagit upp mängder med iskärnor från 0 meter ner till 3000 meter.
När snön packats till is har luftbubblor fastnat i isen och innehåller information av
den aktuella kemiska sammansättningen av luften genom hundra tusentals år.

Genom att ta upp borrkärnor från sedimentet i havsbottnar får man upp dött avfall
från djurlivet genom årtusenden i havet. Man har analyserat den kemiska
sammansättningen i fragment av musselskal.

Genom dessa prov har forskarna kunnat se att värmekurvan på jorden svängt i cykler precis som den gör nu. Den stora skillnaden nu är att människan påverkar trenderna genom att elda upp det fossila bränslet som lagrats genom årmiljonerna.

Faktum är att om glaciärerna i Himalaya minskar för mycket kommer 1,6 miljarder människors vattenförsörjning att hotas med en hel del oönskade följdverkningar.
/Åke


Växande datorhallar
                                (31 jan 2019)

Hallå Bjarne,
Mina ögon fuktades lätt när jag idag i DN såg en bild på en stor datahall och vad den innehöll.

I min första datahall stod en IBM 1401 och tuggade hålkort.
Minnet var på 4Kb och 4 stationer med magnetband lagrade data. Senare blev det större maskiner IBM 360, 7070 och de större hallarna innehöll printrar, diskar, tapestationer m.m.

Idag har allt krympt ner till den lilla PC:n som jag nu skriver på. Den lilla USB-stickan som sitter i datorn kan lagra 32 GB data mot 1401:ans 4Kb.

Den datahall som beskrivs i artikeln står i Luleå och är lika stor som 17 hockey-arenor och tillsammans med 2 andra hallar i området förbrukar man lika mycket el som hela Västerås kommun.

Det är Facebook som i hallen lagrar all information som numera strömmas ner till telefoner, Ipads och datorer ”on demand”.
I området finns fler aktörer med sina hallar som njuter av den säkra elleveransen Sverige kan erbjuda och det garanterat svala vädret som råder för kylning.

Prognoserna för efterfrågan på videoströmming av data är betydande och beräknas 2020 vara 80% av all internettrafik.
Elförbrukningen av Facebook, Apple, Google och Amazon kommer att påverka debatten om  nödvändigheten av en  utbyggnad av ny kärnkraft.
MP kan tvingas tänka om i den frågan.
/Åke

Avslagen partiledardebatt…       (30 jan 2019)

Hallå Bjarne,
Efter diverse bestyr på förmiddagen slog jag på TV:n för att höra om det sades något begåvat på den utannonserade riksdagsdebatten.
Slog just på  när Kristersson blev utsatt för debatt från olika håll och hade oturen att komma in när Löfvén och därefter Sjöstedt stod för påhoppen.

Löfvén frågade om varför borgarna avskaffat subventionerna till bostads-
byggandet som så väl behövdes för alla unga som ingenstans har att bo.
Det blev inget svar alls på frågan utan Kristersson menade att en oändligt
viktigare fråga var att lösa migrations- och integrationsfrågorna.

Efter att ett par vändor med samma fråga och svar tog debattiden slut och
replikskiftet gav oss väljare och de som beslutar ingenting av värde.

Når Sjöstedt intog talarpositionen tog han direkt upp värnskatten som han
anklagade M för att, i likhet med andra, vilja ta bort och skapa den orättvisa
som består i att rika får mer och övriga mindre och ändå talar om att vilja
avsätta Löfvén.
Svaret  från Kristersson blev att han gärna hjälper till att avsätta statsministern samtidigt som straffskatten (värnskatten) skall bort. Efter några rundor på samma tema var även detta replikskiftet slut.
Dags att stänga av TV:n och ägna sig åt något mer produktivt.

Att lyssna på debatten i Englands underhus är däremot upplyftande.
Där finns ca 600 delegater som bara har 400 sittplatser att tillgå och där talmannen
hela tiden får slå sin klubba i bordet för att kunna göra sig hörd och mana talarna att korta ner anförandet och hålla sig till ämnet.  Det är trångt och det finns inga bord  med datorer, knappar att trycka på eller mikrofoner.
Man tilltalar varandra artigt och ibland med snirkligt utformade invektiv.

Håller med om vad Jenny Piper (sagt) anser om de trista debatterna i riksdagen.
Det kommer att bli fortsatt käbbel några år framåt i stället för mer verkstad.
/Åke


Glöm aldrig bort ditt eget värde.
Vi föds utan någonting, vi kommer att dö utan någonting. Allt som sker däremellan är upp till oss själva att försöka förgylla vår dag med.

Jag ber dig snällt, våga släppa ditt uppkopplade liv. Ägna lite tid åt dig själv, din tid är begränsad. Det är ingen som lärt dig att följa andra.
Det som betyder något är du själv.

Gör något bra av din tid, det tycker jag du är värd!
Per

Vem skulle kunna ha någon invändning mot det
förslaget?
/Åke


Kyla kräver energi…                                  (27 jan 2019)

Hallå Bjarne,
När jag tidigare idag tog en rejäl promenad i det kalla vintervädret och njöt av den friska och rena luften och såg gnistorna från pendeltåget vandrade tankarna osökt in på vår energi och den miljöförstöring som MP ständigt tjatar om. I planerna ligger ju också att flera av våra kärnkraftverk skall stängas om några år.

Hur illa kan det egentligen bli? När det är som "smällkallast" hos oss en  vinterkväll levererar våra kärnkraftverk driftsäker el med  full kapacitet medan
vindkraftverken, som vanligen ligger på ca 16 % sjunker ner till några få procent
och solpanelerna ner till 0 %. Om elen då inte räcker till drar oljepannan i Karlshamn igång och levererar resten.

För några månader sedan togs den sista kolbiten upp ur gruvorna i Ruhrområdet
och överlämnades till presidenten Steinmeier som höll ett vackert tal om hur kolet
under 1900-talet bidragit både till Tysklands nedgång och därefter återuppbyggnad
till den framstående stat man numera är. En hel del tårar kunde ses på de närvarande sista sotiga gruvarbetares kinder som såg en epok gå i graven.

Tyskarna har ju redan tidigare beslutat att alla kärnkraftverk skall vara stängda
och avvecklade om några år vilket redan ökat elkostnaderna för allmänheten som får betala för allt som måste byggas ut och om. I veckan som gått har Tysklands
riksdag (Bundestag) beslutat att alla kolgruvor i östra Tyskland skall vara nedslängda 2038.
Stora summor kommer nu att transfereras från de västra delarna för att säkerställa en ny tillvaro med arbete och miljö för alla som blir drabbade. Kolen genererar idag 33% av Tysklands el.

Vackra tankar som kommer att stå de tyska konsumenterna dyrt och ändå vara tveksamt ut både säkerhets- och nedsmutsnings-synpunkt. Frankrike kör sina kärnkraftverk för fullt och kolet betraktas av Polen som sitt svarta guld.
Den här artikeln visar kolets betydelse och återverkan på livet i Polen.
Trots vällovliga ambitioner kommer tyskarna att vara beroende och påverkade av grannarnas åtgärder.

För att säkerställa en driftsäker  och ren energi för vårt land är det lätt att ställa sig 
bakom de som förespråkar att den fjärde generationens kärnkraftverk byggs i Sverige.

Kort sagt får vi hoppas att inte MP får något större gehör i de kommande valen.
/ÅkeHar botaniserat lite…               (23 jan 2019)

Hallå Bjarne,
har under några dagar botaniserat i media för att se vad man tycker om det slutliga resultatet av valet. Noterar att man uppmanar M att sluta sura  och Åkesson konstaterar att utan honom kan det inte bli en högerregering. Lööf är besviken på M och KD för att de drog iväg för att försöka  bilda en egen regering. Sjöstedts beramade skriftliga avtal med S visade sig till sist vara några lösa anteckningar i marginalen.

Jojo, för egen del tror jag nog  att S kan sitta stilla i båten resten av mandat-perioden för att ingen varken har "råd" eller matematisk möjlighet att åstadkomma den förändring väljarna sannolikt helst skulle vilja ha.
Kanske statsministern till sist ändå var slugare än vad man tilltrott honom.

Av alla områden har ju skolan varit av särskilt intresse och du Bjarne, ledsamt nog måste jag säga att jag får inte ihop det. Tror inte att det under de närmaste åren kommer att bli något bättre. Illustrerar tanken här med tre saxade exempel.

Regeringens ambition:
"Det blir Ekströms (S) uppgift att hålla i de höjda kunskapsresultaten,
vilket är helt avgörande för att bryta den ökande ojämlikheten och
skillnaden mellan skolor. Men också att stärka läraryrket så att det 
blir mer attraktivt. Dessutom att skapa trygghet och  studiero i våra skolor."
Vackert tänkt och en delikat uppgift on någon skulle fråga mig.

En fd lärare skriver:
"Varför fungerade det inte att fortsätta som lärare? Det var en fantastisk
tid och jag utvecklades som människa och lärare. Jag älskar att lära ut
 och att arbeta med barn. Jobbet tog mer än det gav och allting handlar
om tid - eller bristen på den.
Tiden räckte inte till för undervisning,
rastvakt eller i matsalen Tiden fanns inte för en kopp te i lärarrummet, samplanering med kollegor eller lära sig det nya datasystemet.
Travar
med arbete släpades hem  för att fortsätta arbetet. Stressen ökade när nattningen av barnen drog ut på tiden och man somnade ofta med känslan av att
man inte gjort tillräckligt bra jobb. "

Att det kräver sin man/kvinna att vara lärare numera har vi förstått och ger gärna de "kallade" en eloge.

Skolinspektionen inspekterar och delar ibland ut kritik som här.
"Skolinspektionen kräver att Sthlms stad snarast rättar till brister på gymnasiet XX. Enligt intervjuer med lärare och elever förekommer det på vissa lektioner på gymnasiet att halva klassen sover och den andra halvan sitter med sina telefoner, och att det inte alltid hjälper att läraren säger till.
Det är också mycket vanligt att eleverna kommer
sent till morgonlektionerna. Det kan vara färre än en tredjedel på plats."

Att styra upp den svenska skolan är en riktig Herkules-arbete.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herkulesarbete
/Åke


Lurade?   
                                                                  (17 jan 2019)

Du Bjarne,
I pressen kan man läsa många artiklar om olika förslag på vilka
som blivit lurade. Jag tycker för min del att det är väljarna som
blivit lurade. Det kommer inte att bli någon tydlig politisk
inriktning denna mandatperiod då partierna effektivt blockerar
varandra.

De flesta av åtagandena som S gjort gentemot C och L kommer inte
att genomföras förrän år 2021 och skall förberedas och utredas tills
dess. C och L har nått sina mål att hålla SD utanför inflytande och
kan vara lugna gällande V som inte kan tänka sig sänka S.

Extraval var något alla ville undvika då partikassorna , utom C:s då,
inte skulle tåla en sån utgift..

Kontentan blir att vi får dras med ett urvattnat torrsim resten av mandat-
perioden med  alla kända personalbrister  inom skola, vård, polis etc 
Med så många partier inblandade kommer styrandet
att bli en seg historia med mycket kompromissande.

Det kanske kan få väljarna att i nästa val uttrycka sin vilja lite tydligare.
/Åke

Intressanta uppgifter…

… du kommit med angående  Kuriren och tidningskoncernerna
bakom. En utveckling man kunnat ana och som säkert inte
slutar med det. Fint tycker jag också att du blivit av med eländiga
Hillbom som fullständigt  snöat in sig på SD. Kanske du kan få läsa
lite mer nyanserade krönikor i fortsättningen.

När det gäller sågningen av Prennfors kan jag inte annat än att applådera
då Anneli verkar vara ett bättre kort för Vingåkersborna.  Tänker pa att
jag tidigare vid ett tillfälle läste, apropå Tennisparken, att Prennfors sade
att hon inte var med när besluten om parken fattades, och därför inte kände
sig tillräckligt ansvarig för dess utförande trots att hon var in charge vid
genomförandet.

Förstår inte heller varför Vingåker skulle behöva hålla sig med en sån
jättekader av medlemmar i ett Brottsförebyggande råd.
Annelis uttalande om petningen av Charlotte är lysande.

Vi får se om du får något svar från Vingåkershem  man skulle ju kunna tänk
sig att de vid  en renovering slår ihop fler mindre lägenheter till större.
Sannolikt har man inte råd någonstans i kommunen i år.
ÅkeBortskämda barn…
                                           (12 jan 2019)

Bortskämda svenska barn struntar i skolan och slukas upp av sin mobil och dator.
Den som skriver så är Raman Mridha, född i Bangladesh i en familj med 
9 syskon med samma föräldrar, där pappan jobbade hårt och mamman tog hand om barnen..
Alla fick utbildning vilket krävde arbete och disciplin. Böcker och kläder ärvdes efter hand av de yngre  barnen.
Han tycker att:

"Sverige  är ett land där det finns många möjligheter
att leva livet precis som man vill. Ändå går det snett ibland. Det kan
bero på att barn i västvärlden inte är vana vid motgång. Det kan också ha att göra med dagens digitala samhälle där barnen har mobilen i handen dygnet runt. Det finns inte utrymme för att göra något spontant eller att göra något annat tillsammans.

Alla dessa timmar med mobil och dator leder till att deras hjärnor 
nästan aldrig får någon lugn och ro. De blir lätt irriterade och ofta
trötta. Många tycker att det mesta är tråkigt och speciellt då skolarbetet.
                                       
Det här kommer att leda till fortsatt nedgång i kunskapsnivån och landet förlorar kompetens.. Det är lätt att i det läget hamna snett i samhället.'

Vi föräldrar måste ta ett större ansvar. Vi kan inte delegera det  till någon annan, t.ex. skolan. För att anpassa oss i den digitala världen måste vi förändra och förbättra oss själva. Vi måste ta hand om den yngre  generationen och ställa krav."  

För oss som tillhör den äldre generationen och vuxit upp med krav och disciplin är det lätt att hålla med om anförda synpunkter. Bekymret är att dagens föräldrar själva är i ett läge där många med glädje överlåtit åt skolan att fostra dagens ungdom då den egna kompetensen inte alltid  håller måttet. I många fall är det också trist nog så att där skolan tar vid med sin utbildning blir det tydligt att det brister i grundläggande beteenden från hemmiljön.
Åke


Regeringsalternativ?                                    (9 jan 2019)

Du Bjarne,
Det skall bli intresset att se om det går att få ihop något dugligt regeringsalternativ kommande vecka. L som balanserar på slak lina har ju haft en audition för kandidaterna till den finaste rollen. Scenprovet bestod i utfrågningar för att ge de splittrade Liberalerna argument för eller emot de olika alternativen.

Inte underlättas processen av att partirådet är splittrat och känner sig hetsat av olika åsikter ute i landet.

Centerns röst är starkare men splittringen inom partiet är inte mindre. Under resans gång har man många gånger sagt nej åt alla håll och det blir inte lätt att trovärdigt få ihop en gemensam linje över generationsgränserna.

Man får lätt intrycket av att den viktigaste uppgiften är att förhindra att SD får någon roll (aktiv eller passiv) att påverka val av statsminister eller politiskt inflytande..

Matematiken ger ingen klar möjlighet till det om inget parti vill ändra på sina utgångsbud.

Jimmie Åkesson skriver:
"Det är naturligtvis inte rimligt att SD släpper fram en statsminister som aktivt avser förhindra att SD-väljarna får inflytande. 
Vi är beredda att samtala, förhandla och kompromissa. 
Vi är beredda att ta ansvar för Sverige. Vårt huvudfokus är dock att ge de mer än en miljon människor som röstat på Sverigedemokraterna största möjliga inflytande över samhällsutvecklingen."

/Åke

För en tid sedan såg jag på den svenska rikspolitiken med viss förhoppning - att den skulle åstadkomma någonting positivt för framtiden. För både mig själv och landet som helhet.
Det har jag slutat göra. En total känsla av uppgivenhet är i stället det som dominerar mitt känsloläge för närvarande. Det har väl genom tiderna funnits en eller annan "knäppgök" bland politikerna - men som jag tycker nu - alla - tär på det goda humöret.

Eller hur ska man (jag då) beskriva det här med att samtliga (andra) partier verkar lägga ner största arbetet på att hitta på saker som ska hindra SD att få något som helst inflytande i den framtida politiken?

Därför (tror jag) har jag den personliga uppfattningen att "det är skit samma om det blir Löfven eller Kristersson som blir statsminister".
Båda alternativen skrämmer mig lika mycket…
BW


Vingåker är inte sämst…                 (6 jan 2019)

Hm, tänkte alldeles nyss tillbaka på de inlägg som gjorts om Tennisparken och'
den fördubblade kostnaden som drabbat kommunens skattebetalare och som  kan leda till "drastiska" försämringar hos socialnämnden under 2019.

På Skattebetalarna har slöseriombudsmannen i en tävling  listat de 10 värsta slösarna med skattebetalarnas medel. 

Vinnare är Göteborgs stad som varje månad under 2 års tid betalat 110.000 kr/månad för tomma flyktinglokaler.

Bräcke kommun, en av landets minsta, byggde världens längsta skidtunnel i ett berg  för ca 70 miljoner samtidigt som man tvingas spara 10 miljoner på skolan och de äldre.

Nytt sjukhus i Malmö byggs  som väntas bli 75% dyrare per kvadratmeter än Nya Karolinska.

Uppsala har köpt en soffa för 12miljoner som är självlysande , uppvärmd och har plats för 250 personer där den står på Forumtorget.

Eskilstuna eldar upp biogas för miljoner till glädje för kråkorna.Tanken var att driva kollektivtrafiken men tillståndet för transporten av gasen till tankstationen gick ut för 4 år sen.

Polisen i Dalarna chartrade ett eget plan till Almedalen för att slippa trängsel på båtar och flyg. 120 personer skulle flygas men 40 st fick inte plats i planet som kostade 360.000 kr.

I Landskrona byggdes en kommunal fågelbur med måtten 6 x 4 meter för 200.000 kr. 
Moderate initiativtagaren bor i närheten och har sina fåglar där. Inga andra invånare har bett om att få låna nyckeln.

Invånarna i Vingåker kan i alla fall glädja sig åt en fin park med kiosk.
/Åke


"Undermåligt sa Bull" 
                                (3 januari 2019)

Vi medborgare har ju avsagt oss en del av vår personliga frihet
och överlåtit till våra politiker att ta ansvaret för att garantera oss
vissa grundläggande rättigheter.

Politikerna talar gärna om att ta ansvar vilket vi väljare inte
tycker att man alltid har gjort i praktisk handling. Under det gångna året 
talades det mycket om viljan att ta tag i flyktingfrågan, vården och 
säkerheten vilket resulterat i blandat och ibland uteblivet resultat.

Valresultatet och de senaste förtroendesiffrorna visar att väljarna är
osäkra på vilken förmåga partierna har att omsätta sin vilja i praktiken.

Det vore förnämligt om man under 2019 kunde lägga ner mer krut på
skolan, åtgärder mot all slags diskriminering och förhindra verksamheter
som leder till miljöförstöring och kom med en  tydligare plan för
utveckling av vårt land.
Kanske ett extraval skulle kunna vara svaret på en sån önskan?
/Åke