Vännen Åke…


Om att cykla…              (8 okt 2018)

Det har den senaste skrivits mycket i media om bilarnas påverkan av miljön.
Inte minst då om de smutsiga dieslarna och de fuskande  tillverkarna. Trots att man inte vet vilken åtgärd som är bäst att eliminera problemet och vem som skall betala kalaset så ser inte bilförsäljarna särskilt ledsna ut.

Noterar att 362 bilhandlare har tröttnat på Blocket och startat en ny plattform (Wayke) för att där marknadsföra sina nya och begagnade bilar. Privatpersoner är tydligen också välkomna att nyttja plattformen.

Har för egen del noterat att kommunen uppträder allt kärvare mot oss bilister
och än mer prioriterar cyklister genom att anlägga fler utrymmeskrävande
cykelbanor vilket irriterande nog minskar det offentliga rummet för oss bilister.

Supportade av MP:s elfordonspremie har antalet elcyklister ökat markant och
därmed också antalet artiklar i media om dessas framfart. I Stockholm finns 2
platser som är särskilt utsatta.

Skanstullsbron från Ringvägen mot Globen är i uppförsbacken ett eldorado för
elcyklister. Där kan man se dessa fräckt leende marodörer susa förbi idogt
trampande cyklister som vill hem till kvällsvarden och förtjänt vila.

Omvänt är Skanstullsbrons förlängning ner mot Götgatan och dess korsning vid
Ringvägen ett eldorado för polisen. Oftast kaos där samtal förs i förhöjt röstläge.
Polisen är oftast upptagen med att dela ut böter. Den nuvarande taxan är:

Cykla mot rött ljus 1500kr
Att ignorera stopplikt 1000 kr
Att ignorera högerregeln 1000 kr
Att ignorera polismans anvisning 1000 kr
Om cykelns hjälpmedel (tex lyktor) saknas/inte fungerar 500 kr
Cykla på fel vägbana (gångbana, trottoar) 500 kr
Att inte låta fotgängare passera på bevakat övergångsställe 1500 kr

Vid Slussen bygger man om den sen 1930-talet fungerande anläggningen och
har anlagt tillfälliga passager för trafik från olika håll som skall passera runt
Gamla Stan och omvänt. Cyklisterna har också fått en egen tillfällig cykelbana.
Varje dag passerar ca 25000 cyklister nålsögat vilket ofta leder till kaos, böter,
karambolage och upphetsade trafikanter. Särskilt då när staden härom morgonen
glömde att slå på den inbyggda slingan för uppvärmning av den under natten
frostnupna cykelbanan.

I Linköping stoppade polisen för ett tag sen en elcyklist som hade bråttom till
jobbet. Hastigheten som uppmättes låg på 98 km/tim. Enligt tidningen hade
den 40-årige mannens elcykel trimmats till en kapacitet av 4000 watt, vilket
är 16 ggr mer än normalt. Livsfarligt säger polisen eftersom ramen inte är
byggd för sån hastighet och bromsarna fungerade dåligt. Mannen misstänktes
för olovlig körning och vårdslöshet i trafik. Cykeln togs i beslag.

Ser i tidningen Motor att det nu som alternativ till en vanlig cykelhjälm finns
en airbag för cyklister. Den skall inte bara skydda frisyren utan också minska risken för hjärnskador och skallfrakturer. Den bärs som en krage runt halsen och
när den aktiveras med en knapp registreras cyklistens rörelse 200 gånger
i sekunden. Avvikande rörelse, som vid ett fall, aktiverar en gasgenerator
som i ett ögonblick fyller luftkudden med heliumgas.  (Hur kul är det på en skala?)

Har själv under sommarlovet i kyrkbyn funderat på en uppgradering av
min egen standardhoj men har blivit alltmer tveksam. Är det egentligen
så bra att få in så mycket frisk fartvind i lungorna? Kan man inte bli yr i huvudet av att få i sig för mycket syre i blodet?
/Åke


Det är tufft…                                                       (5 okt 2018)

Det är tufft att vara pensionär i Sverige idag. EU:s statistikorgan Eurostat har gjort regelbundna
mätningar sen 2006 och publicerar nu i Dina Pengar
jämförande siffror med våra nordiska grannländer.

År 2006 hade Sverige minst andel 65-åringar eller äldre på fel sida för fattigdomsrisk.
Idag är situationen den motsatta.

När bromsen i pensionssystemet slog  till år 2008 ökade inkomstgapet mellan
lönearbete och pensioner för varje år som gick. Lägre skatt på arbete än pension
gjorde att den äldre befolkningen halkade efter samtidigt som priser på mat och hyror steg.

Eva Eriksson på SPF Seniorerna är med rätta upprörd över att politikerna inte har reagerat tillräckligt.
I artikeln visas hur EU räknat för att visa på den ökade risken för fattigdom bland pensionärer.

Skattesänkningar löser inte problemet med ett pensionssystem som ger för låga pensioner och som inte hänger med kostnaderna för livsmedel och hyror. Det leder till både ekonomiska svårigheter och sociala problem som ensamhet och isolering.

Pensionssystemet behöver renoveras så att det går att leva på och som hänger med i kostnadsutvecklingen varje år.
Så är det inte nu.
/Åke


Så få över 65…                                                     (1 okt 2018)

Lite orättvist kan man tycka att det är i riksdagen. Av de 349 som sitter där är bara 6 st (1,7%) 65 år eller äldre (som representerar ca 20% av landets befolkning).
Man kan undra
vem det  är som tillvaratar de äldres intressen.

I arbetslivet är man oftast  passé redan efter 30 - 40 år och som politiker nånstans efter 50. TV generar sig inte för att sparka erfarna medarbetare till förmån för yngre förmågor som saknar erfarenhet.

Ulrica Schenström skriver i AB 

"Att göra entré´i riksdagen innan 25-årsåldern är att få en mycket högre lön än sina polare på hemorten och med alla förmåner ett riksdagsmandat ger. Det borde vara viktigare att skaffa sig livserfarenhet och en verklighetsbaserad syn på livet innan entrén i Sveriges högsta beslutande organ.
Hur trovärdig är en 30-åring som knappt har egna barn när hon eller han diskuterar pensioner eller pensionärernas vardagsproblem?"


Vi vill ha färre personer som myglar för att säkra sin egen försörjning och
fler av den gamla sortens politiker som ärligt försökte driva idéer de  tror på.
/Åke


EU-bike - någon?                                          (29 sept 2018)

Kan inte låta bli att slå ett slag för det senaste tillskottet på fortskaffningsmedel. Sen ett tag tillbaka går det att korttidshyra EU-bikes som finns i speciella låsbara 
cykelställ där cyklarna hämtas och lämnas. Kostar ca en femma för en halvtimme.

Nu lanserar uppstickaren Voi Technology som alternativ för oss lata en elscooter 
modell sparkcykel. För en startavgift av 10 kr och 1:50 per minut kan man via
en app som finns för Iphone och Android få reda på var närmaste scooter är
ledig och parkerad. Scannar man så en QR-kod på scootern låser man upp den och kan åka iväg.

Det gäller att kolla i appen att scootern är laddad. Att sparka manuellt är inte lika
kul. Fint är det också om scootern finns där kartan i appen säger att det finns en ledig.
20 km/tim är prestandan så hjälmfrågan är aktuell. Inte säkert att man har en 
tillgänglig när den skulle behövas som bäst. Frågan är vad kommunen skulle
säga om ett antal oladdade scootrar skulle ligga och skräpa.

En i sanning kul tjänst med oklar framtid. I en kommun av Vingåkers storlek kanske elscootern skulle kunde vara ett latare alternativ till bil och cykel.
/Åke

Ha - först höll jag på att skratta på mig ett pungbråck av en inre syn av att se Vingåkersbor komma vinglandes längs Storgatan - men lugnade ner mig efter ett tag och försökte se lite mer seriöst på Åkes fråga i sista meningen.
Kommunen är ju ganska glest byggd och de som bor i centrumdelen har nog inte så stor "nytta" av en elscooter. Fast där vet jag inte säkert - kanske det skulle kunna gå att bringa viss nytta för några.
Nja - vid närmare eftertanke. Var skulle i så fall de placeras - om de nu ska vara av "hyra-modell" - för att vara attraktiva?
Vet inte - men de som bor i centrum har ju inte så långt att gå för att nå det viktigaste - dvs Ica-Coop och systembolaget. De äldre - som inte ens orkar gå den lilla biten - skulle nog alla hamna i Vingåkersån. Förutom jag undrar om de skulle klara själva tekniken med att scanna en QR-kod.

De som bor i ytterområdena är nog inte heller tänkbara kunder - om de nu inte själva köper en sådan manick…


Arbetsinvandring                          (21 sept 2018)

Det  är indierna som räddar den svenska it-branschen.

Det är inte enbart asylsökande invandrare som kommer till vårt land utan en hel del söker sig hit för att arbeta.

Många av dessa är, enligt TT, högskoleutbildade från länder utanför EU. Den största gruppen är indier som vill till den ständigt  personalhungriga it-branschen. Vid årsskiftet fanns 17000 indiska medborgare i landet jämfört med 4000 st 2007/2008.

2017 beviljades arbetstillstånd till 15552 personer, av dem 6235 st för yrken som kräver fördjupad högskolekompetens.
De största nationaliteterna var indier (4413), thailändare (3328). kineser (931), turkar (564), och ukrainare (557). Under 2018 har tillstånden ökat då än fler thailändska bärplockare kommit hit.

Indierna trivs och klarar sig bra i Sverige med sin kompetens och språkkunnande och lockar ofta hit kollegor till olika konsultbolag.
/Åke

Om olja
Det är många som talar om att vi måste byta ut den fossila energin mot
förnybar sådan. Sällan beskrivs i begripliga termer hur mycket av t.ex.
oljan vi använder. I Oslo sitter SVD:s korrespondent Björn Lindahl och
skriver ofta intressanta artiklar om vårt oljeberoende.

Någon gång under nästa år kommer världens oljekonsumtion att passera
100 miljoner fat per dag. Andelen kommer att minska men har hittills alltid
ökat med 1,7% varje år. När den första oljekrisen bröt ut 1973, konsumerade
Sverige mer olja per capita än något annat land i världen. Oljan svarade för
nästan tre fjärdedelar av energiförbrukningen.

Oljan mäts i fat som motsvarar 159 liter. Alla vet mentalt hur ett oljefat ser
ut men det är svårt att greppa hur mycket 100 miljoner fat per dag är. Om
man delar den mängden med antalet sekunder som det finns på ett dygn
finner man att det varje sekund försvinner 1157 fat x 159 liter = 183 963 liter olja.

För transporter är  bensin och diesel suveränt. En deciliter bensin räcker för att
lyfta en personbil upp till toppen av Eiffeltornet. Med full tank kan en bil köra
ca 50 mil. Det motsvarar vad tusen människor skulle orka med under en dags
kroppsarbete.

En minskad konsumtion av olja i Sverige innebär inte automatiskt att utsläppen
blir lägre. Andra länder får råd att köpa mer skulle ekonomerna säga. Avtalen
måste slutas internationellt så att oljan konkurreras ut av andra och renare
energislag utan subventioner. EU vallar kraftigt idag för sådant system.
/Åke


"Shame on you"                                                (19 sept 2018)
I ett tidigare inlägg (29/8) noterades att man inom KD värderar partimedlemmar  
olika högt. Två damer hade påkommits med att i likhet med en moderat politiker
på västkusten slirat med hanteringen av skattebetalarnas pengar och nyttjat dessa
för privata ändamål. Först sedvanliga förvånade ansikten över att ha blivit 
avslöjade och sen ursäkter och löften om rättelser.
I stället för en rak attityd till dessa tveksamheter valde KD att avpollettera en av damerna och behålla en annan för partiet mer värdefull dam med hänvisning till olika förtroende.

Nu när en åklagare funnit det befogat att inleda en förundersökning om misstänkt 
bedrägeri och valet är genomfört har man inom KD funnit det lämpligt att den aktuella riksdagsledamoten bör lämna partistyrelsen och verkställande utskott.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/vm7Xww/efter-aftonbladets-avslojanden--szyber-far-lamna-partistyrelsen
Man kan tycka att KD:s förklaring till varför man inte tidigare intagit rätt ställning är väl tunn.
/Åke


Mandatfördelningen                              (10 sept 2018)

Hej Bjarne,
Många är det hos partierna som idag undrar hur det kunde bli ett sådant här resultat. Man hade ju gett järnet och lovat runt med både pengar och reformer. Sanningen är att väljarna är både otrogna och svårflirtade. Dessutom sluga nog att se vad som är möjligt att genomföra av alla vallöften som meddelats.

Av den inte färdigräknade mandatfördelningen till riksdagen kan man se att det inte finns så många matematiska möjligheter.
194 st ger S(99) + C(31) + L (19) + MP (16) + V (29) =  > 175
231 st ger S(99) + M(69) + C (31) + L(19) - KD(23)    =  > 175
144 st ger S, MP, V
149 st ger S, C, L
168 st ger S, M
142 st ger M, C, L, KD
205 st ger M, C, L, KD, SD
207 st ger S, MP, V, SD 


SD har möjlighet att välja priset för att få ta del av ett inflytande beroende på den i deras tycke mest smakfulla kombinationen. Att  få till en fungerande kombo för de kommande åren kan bli en stressande process en tid framöver för alla parter.

Tillvaron på landsbygden (Vingåker) ser ut att vara betydligt lugnare med fortsatt förtroende för befintlig ledning. /Åke


Solklara besked från Energimyndigheten
Energimyndigheten lanserar en ny webportal för att kunna vägleda hugade konsumenter som vill skaffa solceller till sitt hem. Tänkt för småhusägare att navigera bland regler, produkter och tekniska lösningar.

En vanlig missuppfattning är att man blandar ihop solel med solvärme. En solpanel omvandlar energin i solstrålar som träffar cellerna till el.
Vid årsskiftet 2016/2017 uppskattades att den totala solcellseffekten i Sverige
kunde uppgå till cirka 193 megawatt. Det är en försvinnande liten andel av elmixen men den växer rätt snabbt.

En enskild modul omvandlar nu ungefär 14% av solenergin
till el. Det innebär att en kvadratmeter solceller kan ge 150 watt en solig, svensk dag. Producerar man mer än vad hemmet behöver kan man mata ut överskottet på elnätet. 
/Åke


Facebook minskar…                                 (9 sept 2018)

Enligt undersökningar överger nu miljontals personer i USA Facebook. Visst har man anat att inte ens Facebook kan växa till himlen, men ingen vill bli påmind om det. Anledningen är att användarna så smått har tröttnat på att tillbringa all sin vakna tid på Facebook.  Användarna har tagit bort appen från sina mobiler då den inte längre är en oumbärlig del av användarnas dagliga liv. Följden blir att annonserna minskar då det inte finns några konsumenter att visa annonserna för. De unga tillbringar numera sin tid på andra plattformar.
Intäkterna minskar för annonsörer och även för Facebook.
Marknadsekonomi i verkligheten.
/Åke

Ett landsting i förarsätet med påtagen ledartröja.
Sista SL-bussen på icke förnybart drivmedel har rullat klart. För 12 år sedan var två av tio bussar så kallade miljöbussar hos SL. Vid årsskiftet försvann sju av de nio dieselbussarna som var kvar och nu resten.
Sedan tidigare drivs både pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor på el från förnyelsebara energikällor. Stockholmsregionen är nu först i världen med en helt fossilfri bussflotta och kollektivtrafik på land.
Landstinget hade som mål att ha 100 % förnybar trafik till år 2025 och har glädjande nog redan nu nått det målet.
/Åke


S
å såg det ut…                                             (31 aug 2018)

Vi är många nu som redan förtidsröstat, men en hel del väntar säkert till valdagen för att kunna ta till sig partiernas senaste information. Trist nog så verkar det
bli allt mer pajkastning och mindre upplysning om vem man kan tänka sig samarbeta med.
Tycker nog att de flesta krattar manegen för SD och det skall bli intressant
att se vem som först meddelar att man vill hämta stöd hos SD.


För de som i Vingåker ännu inte har bestämt sig kanden här tabellen ge upplysning om hur det såg ut i de 2 senaste valen med nuvarande mandatfördelning.
/Åke


En solskenshistoria…  
                        (30 aug 2018)

I slutet av förra veckan förlorade Karl Vikström, 80, sin drönare som under en flygtur störtade i skogen då en kastvind tog den och fick den att störta. Den nya drönaren hade under sommaren gett honom vingar och tog honom till platser dit hans permobil inte kunde nå.
Han ville inte bara sitta inne och titta på fyra väggar i sin bostad utan vill ut i naturen och flyga och se allt som en fågel.

En 23-årig student i Uppsala berördes av historien och delade artikeln i den största drönargruppen på Facebook och väckte genast stort engagemang. Ett 30-tal donatorer samlade raskt ihop ca 6000 kr till ny drönare och en iPad för styrning, extrabatterier och väska.
Allt överlämnades till en glad Karl vid en träff på det gamla flygfältet F18 i Tullinge. 
Man kan undra om några sådana initiativ vore möjliga i Vingåker för att förgylla de äldres eller andras med rörelsevariationer fritid. En drönare behöver inte vara en solitär angelägenhet utan skulle, under kompetent ledning, kunna vara av intresse för en större grupp. Vår tillvaro blir ju alltmer digitaliserad.

Vem skulle inte vilja se kommunens vackra natur med sjöar och badplatser från ovan som omväxling?
/Åke


Löften och utspel…                                     (29 aug 2018)

Hej Bjarne,
Ser att du liksom många väljare blir fundersam över vilka löften och utspel man skall satsa på i valet. Det förvånar mig att förtroendet för så udda spelare som Sjöstedt (V) och Lövin (MP) ökar. Tycker nog att historien har visat att det inte fungerar särskilt bra när staten äger resurser och fördelar dessa efter behov i st f att låta marknaden sköta detta.

I senaste utfrågningen undvek statsministern att svara på frågan om ökade bilskatters påverkan på fritiden för glesbygdens människor. Man fick intrycket att han liksom MP tycker att kostnaden för fritiden är en oviktig fråga då de får ökade förvärvsavdrag.
Har också noterat att man inom KD värderar partimedlemmar olika högt. Två damer har ju påkommits med att i likhet med en moderat politiker på västkusten slira med hanteringen av skattebetalarnas pengar och nyttjat dessa för privata ändamål. Först sedvanliga förvånade ansikten över att ha blivit avslöjade följt av ursäkter och löften om rättelser. Istället för att hålla en rak attityd till dessa tveksamheter väljer KD att behålla en dam och avpolletera en annan med hänvisning till olika förtroende.

Osnyggt av ett parti som försöker ha en hög svansföring när det gäller moral. Man kan undra om KD har olika standards för behandling av andra för väljarna viktigare frågor. T.ex vem som skall få vård eller inte vård?
Man kan se att alla partier lovar hantera väljarnas angelägnaste frågor på bästa sätt.
Det är förvånande att så få väljare lyssnar på vad Björklund (L) föreslår på utbildningsområdet som är ett stort problem för oss framöver. Han noterar att produktiviteten minskar mer i vårt land än hos konkurrenter.
Forsknings-investeringarna har fallit med över 20% mellan 2003 -2014.
Antalet nya patent har minskat mer i Sverige än i andra länder.

Han föreslår åtgärder för ett nytt ”Kunskapsnation Sverige 2,0”. Sänkta bolags- marginalskatter så att de kommer i jämnhöjd med konkurrerande länder. Mer forskning och utbildning med inslag från utländska universitet och studenter som gör att vi kan få tillbaka ett högteknologiskt försprång. ”Om vi står still, springer andra förbi".
"Vår utgångspunkt måste vara att Sverige, som en liten exportberoende ekonomi i Europas utkanter, måste ha bättre villkor än våra konkurrentländer.”

Bra ambition - om nån skulle fråga mig.
/Åke


SD inget enfrågeparti                              (28 aug 2018)

So far har endast SD kommit med valinformation av något större värde.
M skickade ett personligt brev med allmänt hållen information.
KD likaså i tidningsformat. S skickade ett par sidor info i A5-format.

Med posten kom idag från SD en 20-sidig tidning i folioformat! Det första som slog mig var att SD allmänt sett betraktats som ett enfrågeparti. En bläddring i tidningen visar att man tar upp frågor avseende både riks- landsting och kommunalt.
Efter att ha läst nedanstående ämnen kan man se att partiet har breddat sig väl så mycket som övriga partier.

-Utsatta områden, -Nato, -Våra äldre, -Kriminalpolitik, -Mest utsatta, -Skattesänkningar, -Trygg skola, -Lyckliga gatan (boende), -Vårt län, -Levande landsbygd, -Svenska kyrkan, -Förebyggande hälsoinsatser, -Psykiatrisk vård, -Kollektivtrafiken, -Karolinska för alla, -Regionens framtid -Kulturpolitiken.

Bilder + yrken på kandidater, Kontaktadresser i kommunerna.

Det vore synd om andra partier inte tog tillfället i akt att försöka få stöd av SD för att få till en duglig majoritet för en ny färdriktning de närmaste åren.
/Åke


Hur ska det finansieras? 
    (27 aug 2018)

Man ser att media tämligen okritiskt delger väljarna politikernas löften på
en rad områden. Många löften kommer att bli kostsamma om de ens går
att infria (t.ex. finns människor tillgängligt att utbilda/fylla luckorna?).

Det talas inte heller så mycket om hur allt skall finansieras. Dagens 
överskott i finanserna kan inte täcka alla kostnader. Skattehöjningar
kommer att bli aktuella. Statsskulden som f.n. ligger på ca 30% skulle
inte behöva ligga så lågt då EU:s rekommenderade tak ligger på 60%. 

Invandringen till vårt land, och dess kostnader, har orsakat en hel del
bryderier och det är inte helt oviktigt hur partierna tänker sig hantera den frågan.
Nationalekonomen Joakim Ruist har gjort beräkningar vad flyktingarna kostar
de offentliga finanserna. Enligt inte helt säkra beräkningar kostar flyktingarna
ca en procent av BNP (för skolgång, sjukvård, kriminalvård och liknande från
resten av befolkningen) eller ca 74000 kr per genomsnittlig flykting.
Har vi råd med det?

Flera partier pratar sig varma om att snarast ändra vår energiförbrukning till
mer miljövänlig sådan. Det kan finnas väljare som inte klart inser varifrån vi får 
vår energi. Det kommer att dröja åtskilliga år innan vi kan tillgodogöra oss 
alternativ energi. Det är därför några partier pratar om att ersätta gammal 
kärnkraft med nya och modernare reaktorer.
Underlag för den uppfattningen får man av  nedanstående bild som visar hur beroende vi är av säker energiförsörjning med ca 40 % av vardera vattenkraft och kärnkraft (2017 också).
Att höja bränsleskatten för bl. a. bilister i Norrlandslänen kommer inte att öka 
försäljningen av elbilar där med den räckvidd och tankmöjlighet dessa har i dag.

Beräkningar av höghastighetstågbanor landar på kostnader över 200 miljarder.
Frågan är om man behöver åka i 320 km/tim eller om 250 km/tim räcker med
bättre banor/underhåll av de vi har idag. 
Skulle sjukvård, äldreomsorgen och skolan kunna behöva dessa medel bättre?

Då alla partier mer eller mindre framgångsrikt lobbar för sina förslag och inte
kommer att få tillräckligt med gehör för dessa kan det finnas skäl att fundera
på vilken kombination av partier man tror kan få tillräckligt med mandat och som
bäst svarar mot de egna preferenserna. Varför inte taktikrösta som omväxling?
/Åke


Lite politik…                                                          (23 aug 2018)

Hej Bjarne,
Ser att du liksom många väljare blir fundersam över vilka löften och utspel man skall satsa på i valet. Det förvånar mig att förtroendet för så udda spelare som Sjöstedt (V) och Lövin (MP) ökar. Tycker nog att historien har visat att det inte fungerar särskilt bra när staten äger resurser och fördelar dessa efter behov i st f att låta marknaden sköta detta.

I senaste utfrågningen undvek statsministern att svara på frågan om ökade bilskatters påverkan på fritiden för glesbygdens människor. Man fick intrycket att han liksom MP tycker att kostnaden för fritiden är en oviktig fråga då de får ökade förvärvsavdrag.
Har också noterat att man inom KD värderar partimedlemmar olika högt. Två damer har ju påkommits med att i likhet med en moderat politiker på västkusten slira med hanteringen av skattebetalarnas pengar och nyttjat dessa för privata ändamål.

Först sedvanliga förvånade ansikten över att ha blivit avslöjade följt av ursäkter och löften om rättelser. Istället för att hålla en rak attityd till dessa tveksamheter väljer KD att behålla en dam och avpolletera en annan med hänvisning till olika förtroende.
Osnyggt av ett parti som försöker ha en hög svansföring när det gäller moral. Man kan undra om KD har olika standards för behandling av andra för väljarna viktigare frågor. T.ex vem som skall få vård eller inte vård?

Man kan se att alla partier lovar hantera väljarnas angelägnaste frågor på bästa sätt. Det är förvånande att så få väljare lyssnar på vad Björklund (L) föreslår på utbildningsområdet som är ett stort problem för oss framöver. Han noterar att produktiviteten minskar mer i vårt land än hos konkurrenter Forsknings-investeringarna har fallit med över 20% mellan 2003 -2014 Antalet nya patent har minskat mer i Sverige än i andra länder.

Han föreslår åtgärder för ett nytt ”Kunskapsnation Sverige 2,0”. Sänkta bolags- marginalskatter så att de kommer i jämnhöjd med konkurrerande länder. Mer forskning och utbildning med inslag från utländska universitet och studenter som gör att vi kan få tillbaka ett högteknologiskt försprång. ”Om vi står still, springer andra förbi. Vår utgångspunkt måste vara att Sverige, som en liten exportberoende ekonomi i Europas utkanter, måste ha bättre villkor än våra konkurrentländer.”
Bra ambition om nån skulle fråga mig.
/Åke

So far har endast SD kommit med valinformation av något större värde.
M skickade ett personligt brev med allmänt hållen information. KD likaså i tidningsformat. S skickade ett par sidor info i A5-format.

Med posten kom idag från SD en 20-sidig tidning i folioformat! Det första som slog mig var att SD allmänt sett betraktats som ett enfrågeparti. En bläddring i tidningen visar att man tar upp frågor avseende både riks- landsting och kommunalt.
Efter att ha läst nedanstående ämnen kan man se att partiet har breddat sig väl så mycket som övriga partier.
-Utsatta områden,
-Nato,
-Våra äldre,
-Kriminalpolitik,
-Mest utsatta,
-Skattesänkningar,
-Trygg skola,
-Lyckliga gatan (boende),
-Vårt län,
-Levande landsbygd,
-Svenska kyrkan,
-Förebyggande hälsoinsatser,
-Psykiatrisk vård,
-Kollektivtrafiken,
-Karolinska för alla,
-Regionens framtid,
-Kulturpolitiken.

Bilder + yrken på kandidater, Kontaktadresser i kommunerna.

Det vore synd om andra partier inte tog tillfället i akt att försöka få stöd av SD för att få till en duglig majoritet för en ny färdriktning de närmaste åren.
/Åke


Lurig politiker… 
                                           (21 aug 2018)


Du Bjarne,
det måste vara ett svårslaget dåligt omdöme att i sociala medier dokumentera tid och plats för sin semester och meddela sin arbetsgivare att man samtidigt kört bil mellan bostad och arbetsplats. 

Att förklaringen ”slarv” inte känns övertygande måste betraktas som ett understatement. Bedrägeri ligger närmare till hands. 
Sådant beteende bidrar till politikerföraktet.

Hoppas väljarna i Falkenberg har alternativa politiker att välja.
/Åke

Jodå - luriga politiker finns inom alla partier - utom i Vingåker då…


Sanna kritiker                                              (20 aug 2018)

"Sanna kritiker är alltid i minoritet och sällan vare sig mäktiga eller omtyckta, skriver kolumnisten Håkan Boström i GP.

Valår har en tendens att försämra den politiska debatten.
Överdrifterna, förenklingarna, påhoppen blir fler just då väljarna behöver informera sig. Snart inser man att detta beror på att makten, positionerna, politikernas jobb står på spel.”

Ju närmare valet vi kommer desto fler blir utspelen från olika aktörer.
Digniteten på de frågor som väljarna tycker är angelägna växlar för varje mätning och allt fler möjliga segrare resp. förlorare pekas ut.
Nog måste det ses som allvarligt att media förmenar väljarna möjligheten att lyssna på debatter mellan ledarna för de 3 största blocken genom att inte bjuda in SD. 
Synnerligen odemokratiskt
.


Behöver vi KD?                         (11 aug 2018)

"KD var en gång en representant för Sveriges troende minoritet. När partiet 
var på topp i slutet av 1990-talet så röstade över 50% av Sveriges aktivt
kristna (som idag utgör ungefär 14% av befolkningen) på KD.

I stället för att acceptera sin roll som ett litet men viktigt intresseparti för Sveriges
troende har man valt att försöka bli ett parti likt det tyska CDU som varit mer
framgångsrikt än KD i Sverige. Men kristendomen har suddats ut och ersatts
av en EU-vänlighet och allmän högerpolitik. Dessvärre är det politiska utrymmet
KD försöker ta sig in på redan upptaget av de andra borgerliga partierna.

KD har gjort sig själva irrelevanta genom att ge upp kampen om kristendoms-
undervisningen, abortfrågan, homosexuella äktenskap, samvetsfrihet och 
nästan alla andra idéer som skulle varit självklara fundament för partiets 
grundare."
John Gustavsson, Det Goda Samhället


Har fått en känsla av att den mediala utvecklingen som skett de senaste 50 åren
gett varje människa ett mycket vidare perspektiv på tillvarons alla aspekter  så att
man inte längre enbart behöver förlita sig på vad de klerikala företrädarna hävdar
är den enda sanningen till en inre frid och tillfredsställelse.
/Åke

Lite besviken …

…är jag på Ebba Bush Thor som jag tycker vanligtvis har intagit en aktningsvärd hållning till SD i debatter till skillnad från övriga partier som sällan missat tillfället att uttala sitt ogillande.
I det aktuella RFSL-mötet representerades oinbjudna SD av en uppblåst leksakselefant. Ebba sade att om hon hade känt till arrangemanget hade hon inte ställt upp.
Kan så vara men ställd inför faktum hade det korrekta varit att lämna podiet för att upprätthålla den rakryggade moral hon tidigare visat.
/Åke


Pridefestivalen…                                          (9 aug 2018)

Du Bjarne, jag har funderat lite kring det här med Pride-festivalen, och vad de vill och för vem den är till för.

Temat för årets Stockholm Pride var ”Vem bestämmer” och avsågs”lyfta viktiga diskussioner till att göra samhället ännu mer öppet och mer inkluderande och uppmuntra till att tänka fritt och tala högt!”

45.000 deltog i paraden och 500.000 fluktisar kom och tittade på spektaklet som rubricerades som en lyckad folkfest.

Undrar just hur många av de 45.000 deltagarna som har en från den ”straighta” normen avvikande läggning. Tror att de flesta deltagarna är exhibitionister av olika slag som funnit ett utmärkt tillfälle att under ordnade former få ”producera” sig och roa den stora allmänheten.

Denna å sin sida har funnit ett utmärkt tillfälle till att gratis få en stunds spektakulär underhållning. Det är sannolikt av mindre intresse att kunna se någon bekant eller granne bland deltagarna som önskar visa med vilka andra likasinnade hen helst vill umgås med.

Upptåg av det här slaget har det under några år tillbaka varit tunt med.
Fr.o.m 1981 har vi regelmässigt vart 3:e år haft Quarnevalen med ett  uppskattat tåg som teknologerna på KTH snickrat ihop. Det befolkas mestadels av medicinare, ekonomer och teknologer som ogenerat, skamlöst och högljutt driver med etablissemanget och framträdande personligheter.
Ca 400.000 personer kan beskåda ca 100 fantasifulla och festliga ekipage.
Nästa Quarneval planeras till 2020.

Mellan 1991 och 1999 arrangerades ju Vattenfestivalen som blev ett publikt
jättejippo med Caj Malmros som primus motor. Det var stjärnspäckat,
spektakulärt och kritiserat. Var tänkt som en miljömanifestation men blev
ett jippo med ca miljonen besökare. Det blev mycket tingel tangel och fick
inte den utveckling man tänkt sig så när doften av avslaget öl blev för stort
och folk tröttnade på att räkna hur många gula ankor som åkte ner för Strömmen lade man ner hela projektet.

Tror därför att Pride-festivalens grundtanke att visa att vi alla, trots  olikheterna, inkluderas i samma öppna samhälle som tillåter alla att tänka  fritt och tala högt, kommit lite i skymundan. Nu har allmänheten fått ett nytt tillfälle att gratis få roa sig och för en stund glömma den tråkiga politiken.

Det närmaste bekymret blir att bestämma sig för vem man skall satsa på.
/ÅkeInte hela sanningen                   (3 aug 2018)

Det sägs många gånger att framgångarna för Jimmie Åkessons SD beror på Sveriges invandringspolitik. Det är inte hela sanningen.
   När människor varslas om uppsägning ökar sannolikheten för att man kommer att rösta på SD  då det finns ett starkt samband mellan kristider och stödet för högerinriktade partier.
   Automatisering gör en del människor till förlorare då gamla jobb försvinner och kanske ersätts med nya vilket ökar människors oro och utsatthet.
   För att människor ska kunna se förändringar som möjligheter och inte som hot måste det finnas trygghet i förändringen, ett samhälle som hänger ihop och har framtidstro. Det kan man bara få genom kunskap, kompetensutveckling och nya jobb som tar till vara den nya tekniken.

Tänk om partierna nu på upploppet till valet kunde presentera kreativa och effektiva förslag/lösningar, i stället för att som nu tävla i att vara så populistiska som möjligt.
/Åke


Att ta ansvar…
   (29 juli 2018)

I DGS gör Anders Leion idag en utmärkt sammanfattning av det bristande ansvarstagandet i vårt samhälle. Det är många som har ansvar, eller åtminstone en befattning med ansvar, men det krävs eller tas inte ansvar i samma omfattning.

Det skylls mycket på andra och kanske är det också så att många i 
etablissemanget känner varandra och är så beroende av sina vänner att man är försiktiga med att verkligen utkräva ansvar. Administrativa och politiska felbeslut går alltför lätt att knuffa undan från personligt ansvar och i stället hänvisa till bristande resurser och nödvändiga  utredningar.
Tänk om någon i Sverige också någon gång sade:
"Den ende ansvarige för detta är jag - och bara jag!”
/ÅkeEU bra för Sverige…                                  (27 juli 2018)

Den senaste tiden tycker jag våra väljare har fått ett par bra exempel på fördelen av att tillhöra EU. Det finns ju partier som förespråkar ett utträde alternativt mindre överstatligt styrande över vårt land som i sammanhanget är så beroende av vad andra länders folk och ledare tar sig till med. Vår välfärd förutsätter omvärldens acceptans av det vi producerar och deras vilja att förse oss med det vi själva saknar.

Under 1900-talet lärde vi oss av framsynta politiker vad solidaritet betyder. Vår nuvarande välfärd bygger på de försäkringssystem vi har och som solidariskt förutsätter att alla  betalar en liten del för den risk för ofärd som oturligt nog kan drabba oss alla. 

USA, som betraktar dessa system som socialistiska eller mer eller mindre
kommunistiska, hävdar mer principen om att "var och en är sin lyckas
smed” vilket genererat en generande klasskillnad skilt från vår kultur. Bor
man i östasiatiska länder förväntas man trampa i ledarnas anvisade fotspår.

Jean-Claude Juncker och Cecilia Malmström har nu varit hos Trump och
framgångsrikt framfört vikten av att tullar på handeln mellan oss i EU och
USA är av ondo för oss alla och då inte minst för oss i Sverige. Eu har 500 
miljoner invånare mot USA:s ca 326. EU är en spelare på banan som 
ingen kan negligera om vi kan uppträda lite mer samordnat.

Det kan diskuteras om kostnaden för de insatser som 8 länder förnämligt
gjort för oss i samband med bränderna med manskap och materiel (flyg) 
kan anses vara för hög. Borde vara en lätt uppgift att beräkna vad kostnaden
kunde vara för eget bekostat skydd. Sannolikt är försäkringspremien lägre.

Skillnaden mellan Europas nordliga länders flitiga livstil och de sydliga
ländernas faiblesse för en mer njutningsfull tillvaro borde kunna kombineras
till hela unionens båtnad. Sverige kunde t.ex exportera administrativa system.

Endast genom EU:s ansträngningar kan man ordna en gemensam syn på arbete, 
pension, skydd, säkerhet och hot från omvärlden. Frågor som är värt att tänka
på förutom de mer näraliggande kommunala löften partierna lanserar till valet.
/Åke


Rasism?                                                                           (24 juli 2018)

Hej Bjarne,
Vet inte hur pass intresserade du är av fotboll men jag har gjort en iakttagelse som får mig att fundera på hur pass toleranta vi svenskar (och tyskar för den delen) är mot invandrade spelare.

I Tyskland finns en begåvad fotbollsspelare som heter Mesmut Özil, född i Tyskland av invandrade turkar. Under många år har han glatt tyskarna med utsökt fotbollsspel i landslaget och inkasserat ära och medaljer. Med ödmjukhet och okaxigt uppträdande har han vunnit respekt och erkännande hos lagkamrater och lagledare.
Återfinns numera i Arsenal där hans framgångar som spelare uppskattas.

Nyligen sviktade hans omdöme om tyskarnas tolerans då han naivt nog ställde upp på en selfie tillsammans med Turkiets Erdogan. 
Enligt egen utsago för att hedra ledaren för sina föräldrars ursprung.
Rasismen tog fart på sociala medier och t.o.m i det tyska förbundet.
Han drog nyligen konsekvensen av att ”vara tysk när det gick bra och invandrare när det gick dåligt”, vilket VM nyligen gjorde för Tyskland, och lämnade landslaget med viss bitterhet. Andra spelare som t.ex Miroslav Klose och Lukas Podolski kallades aldrig för tysk-polska spelare medan Özil fick höra tysk-turk invandrare.

I Sverige har vi Zlatan som onekligen gjort sig bekant som en utmärkt konstnär i att behandla en fotboll. Vem minns inte hur han i landslagssammanhang behandlat både Italien, Tyskland och England. Värt att påpekas också är att han kommit ihåg att han är född och uppvuxen i Rosengård. Han har investerat där för kommande talanger och också kommit ihåg  sina föräldrar.

Frågan är hur pass toleranta vi är med att han varit klok nog att bygga sitt eget varumärke och hela tiden strör omkring sig kaxiga uttalanden.
Det verkar som att ödmjukhet är en bristvara och sportjournalisterna med flera har börjat tröttna på alla uttalanden.

Jimmie Åkesson har också problem då han inser det positiva i Zlatans framgångar men ändå frågar sig hur mycket det gör honom till svensk.

Det kanske lämnar en sur smak i munnen på gemene man när någon utnyttjar sin talang till att lyfta fram sig själv och skaffar sig fördelar.
Rasismen ligger nog inte så långt borta mot framgångsrika talanger.
/Åke


Om bränderna                              (23 juli 2018)

Du Bjarne,
nu har politikerna fått ett nytt och angeläget ämne att prata med väljarna om inför valet. Det duger ju inte att vårt gröna guld i Sverige ska tillåtas brinna upp. Efter en stunds pajkastning om vems fel det är att vår beredskap inte var bättre blir kanske debatten mer sansad och ägnar sig åt frågan Vad gör vi nu?

Problemet har åtminstone 2 delfrågor: Organisation/Ansvar och Kostnader för material och drift.

Den första delen omfattar Kommuner, Länsstyrelser och MSB.
Borde inte vara något större problem att lösa för ett så administrativt begåvat land som Sverige med fördelning av ansvar och kostnader (om vi kunde slippa omständliga och tidskrävande utredningar).

Lite värre blir det med kostnader för nödvändiga flygplan (behövs p g a våra avstånd). Dels kostar planen en slant (hur många kan behövas?), dels krävs kompetent personal och de behövs endast under en begränsad tid. Den delikata ekvationen löses sannolikt bäst genom sedvanlig försäkringsfråga där Sverige i samråd med andra länder (sannolikt nordiska och/eller europeiska) partar på
kostnaden.

En sannolikt dyrare variant vore att ha egna plan som kunde ha en alternativ användning under året i både civil och militär tjänst.
Det skulle då krävas både förmåga att skopa och ha lastkrok.
Varför inte kompa med våra nordiska grannländer och Baltikum?

Här kommer en länk med upplysande information om vilket plan som finns tillgängligt och vad MSB tycker om det
/Åke


Klimatet?

Varje gång man läser ett inlägg om klimatet från Lövin eller Fridolin kan
man tro att domedagen är nära.Visst är det bra med påpekande men 
inläggen sätts aldrig i relation till den naturliga variation som enligt kunnigt
folk råder med klimatet. Det vore klädsamt om politikerna hellre än att 
skrämma folk kom med konkreta förslag till hur vi bättre kan vara förberedda
på vädrets nycker.

Enligt folk som begriper sig på klimat och klimatprognoser är det inget
annat än summan av allt väder under en representativ period. Längden
kan inte strikt preciseras men borde omfatta minst 100 år men brukar
av meterologerna av praktiska skäl reduceras till 30 år.

Väder kan inte förutsägas mer än någon eller några veckor beroende
på kaosteorin. Rymdobservationer kan mäta både världshavens volym
och massa. Atmosfärens temperatur och vattenånga mäts med 
radiovågor från GPS-satelliter och det hjälper föga om vi vet hur mycket
växtgaser det kommer att finnas. 

Trist nog försöker politiker ge folk intrycket av att vädret blir mer extremt
och att detta t.o.m redan inträffat. 

Under rubriken  ”Värme och väder … den 14/7” hänvisar Göken i ett inlägg till Lennart Bengtsson, (som är den mest kompetenta klimatforskaren i Sverige, och en av de mest ansedda i Europa), som i sitt inlägg  hos DGS skriver:

"Många ser omedelbart torkan som ett tecken på en allt mer hotfull klimatändring. Detsamma skulle säkert ha sagts om sommaren istället varit alltför regnrik och gett bönderna andra problem.

Hur förhåller det sig då med sommarnederbörden (juni, juli och augusti)? Ser vi till landet som helhet så redovisar SMHI statistik för 87 stationer fördelade över landet för perioden 1860 – 2017. Sommarnederbörden varierar kraftigt men ligger nu på 220 – 240 mm i medeltal över flera år och den långsiktiga trenden är svagt ökande.

Om vi något godtyckligt och lite slarvigt sätter <132 mm som ett mått på en mycket torr sommar så återfinns åren:

1868 131 mm
1914 131 mm
1955 103 mm
1959 119 mm
1976 121 mm
1983 125 mm

och för de regnrika somrarna där jag valt >276 mm som ett mått:

1895 277 mm
1961 277 mm
1987 286 mm
1993 290 mm
1998 312 mm

Det vill säga den regnigaste sommaren 1998 fick mer än 3 gånger så mycket regn som sommaren 1955. Detta kan ses som ett mått på den naturliga variabiliteten."

I en PDF skriver Lennart Bengtsson att han har tröttnat på de överdrivna larmen och uppmanar alla att inte skrämmas med klimatet. Jorden blir varmare och världen har massor av problem där få ytterst har att göra med klimatändring.Tror för egen del att plast bergen i våra världshav på kortare sikt är ett större problem för mänskligheten.
Eftersom vi kommer att bli alltmer beroende av föda från haven kommer nedbruten plast till mikrobitar som hamnar i kretsloppet att påverka vår hälsa. Därför måste plasten i haven få en lösning.
Tas bort eller sänkas.
/Åke     


Svalka efterlyses… (15 juli 2018)

Inte helt fel med en liten utflykt i värmen tänkte jag när jag lutade mig bekvämt tillbaka och för några ögonblick slöt mina ljusblå.
Såg då tydligt framför mig en solig strand på Santorini med en drink i handen och en svalkande bris från havet.
Tyckte nog att tillvaron såg ganska ljus ut.
Va, redan framme?

Gotland ropade någon plötsligt i ståhejet runt omkring.
Schysst alternativ tänkte jag spontant och såg framför mig ett mindre befolkat Almedalen och en stor glass i hamnen som en bra start på utflykten. 
Livet kunde vara värre!
/Åke


Gnäller och skäller? (10 juli 2018)

Läste häromdagen att äldre svenska män skäller och gnäller.
Känner inte igen mig alls i den beskrivningen. Tillhör ju faktiskt den grupp av människor som historiskt sett haft det bäst förspänt.

Slog visserligen upp mina ljusblå när det såg som mörkast uti Europa men efter att ha fått lite vett och kunskap inpräntat i huvudet av en skola med ordning och reda har det ordnat sig bra.

Den utbildning och de yrken man lärde sig efter kriget kunde de flesta livnära sig på under alla åren fram  till pensionen.
Valde man dessutom databranschen har man dessutom kunnat få en fortsatt teknisk utbildning på betald arbetstid (från stordatorer till dagens PC via minidatorer och olika datamedia som hålkort,hålremsor, magnetband, kassetter och onlineregistrering.

Särskilt tacksam är vi mot en viss folkpartist Ture Königsson som genom att lägga ner sin röst såg till att ATP-pensionen infördes som gjort att 40-talisterna fått en guldglans på tillvaron.

Dagens ungdomar kommer att få det svårare. Många länder sneglar mot vårt pensionssystem som numera följer vår allmänna ekonomiska utveckling.
Men från att ha varit ca 70% av slutlönen riskerar den att framöver sjunka ner mot 50% om inte våra politiker kan enas om en acceptabel lösning. 

Dessutom krävs det att alla får och tar till sig en bra utbildning och arbetar fler år (tidigare och kanske längre) för att det skall gå ihop.
/Åke


Vad säger väljarna? (5 juli 2018)

Du Bjarne,
när jag ser nedanstående grafik över varför väljarna lämnat S på riksplanet undrar jag hur det står till i Vingåker. Är man där lika trötta på S som ju de senaste valen fått ca 38% resp 42% av rösterna?

Har ju kunnat läsa att oppositionen tycker det är dags för en växling av makten i Vingåker. Undrar just vad väljarna tycker, är man trötta på makten eller är det några nya fräscha idéer som lockar?
/Åke

Valet i Vingåker


Jag kan inte säga att jag hört några vingåkersbor som tydligt har framfört tankar om att "nu är det dags för byte" och då menat vilka som ska ha majoriteten i kommunfullmäktige den kommande valperioden.
Å andra sidan är det ingen av mina bekanta som har visat någon större lust att prata om lokalpolitik…

Ett byte kunde ha hänt vid förra valet där den nuvarande oppositionen då hade fått majoriteten om SD hade haft folk som kunnat besätta de 5 mandat de fick genom att bli det näst största partiet i Vingåker. SD missade två mandat som nu står vakanta vilket gör att S, MP och V i KF har haft ett mandat mer än oppositionen.

Men visst kan man tro att S kommer att mista ett smärre antal röster i september. Kanske inte för att de har fört en dålig politik utan mer påverkade av det allmänna läget i landet där S har motgångar - så här långt…


Pensionärerna… (15 juni 2018)

Helt riktigt har partierna uppfattat att gruppen pensionärer är en stor och viktig grupp av befolkningen. (Ca 2,2 miljoner.) En grupp som sen slutet av 1900 skattemässigt halkat efter de som arbetar och nu i valtider är föremål för nya löften av partierna. 

Både alliansen och S motiverar sina intressen för gruppen med att det inte är mer än rätt att hedra de äldre som byggt upp vårt land och den välfärd vi nu har med alla fina försäkringssystem som omger oss från det vi föds, genom livet och till pensionen.
   Trist nog krånglar både M och S till sina löften så väljarna inte helt tydligt kan förstå vems löften man skall tro på.
   Man laborerar både med tid och jobbskatteavdrag och kivas om vilken sänkning som är störst.
   Då S lovar ca 4,1 miljarder och M ca 4,4 miljarder i sänkning kan man anta att oavsett valresultat kan ett antal lätträknade och välförtjänta 100-lappar komma pensionärerna till del. Det viktigaste målet dock är att skatten för arbete och pension så snart som möjligt blir lika då  den senare ju endast är uppskjuten lön.
/Åke


Smått avtagande aktivitet…
(9 juni 2018)

Så här strax före midsommar kan man notera en avtagande aktivitet hos politikerna. Det börjar bli dags att röja skrivbordet för, att efter ha släckt ner lyset, ägna sig åt trevligare privata aktiviteter över sommarlovet.
De lokala politikerna tänker nog så att de inte behöver anstränga sig i onödan då väljarna ändå i de flesta fall röstar på samma kommunala parti som i riksdagsvalet.
Ser att KF i Vingåker tänker komplettera sin mentala utloggning med en fysisk sådan den 20/6 för att återkomma den 17/9. Riskfyllt om någon skulle fråga mig då väljarna den 9/9 äntligen har möjlighet att ändra på tingens ordning och få till en ny kombination i kommunen.

Rikspolitikerna ges dessvärre inget tillfälle till att somna om. I början på juli väntar Almedalsveckan och det behövs filas på en trovärdig version av de löften väljarna har att ta ställning till.
Några partier balanserar utan tvekan på slak lina och ättestupan är oroväckande nära. Några har problem med trovärdigheten efter att ha girat omkring ordentligt i politiken. En mer avslappnad attityd kan Jimmie kosta på sig och ha en fet Havanna beredd i fickan. Han behöver inte lägga ner så mycket energi på att övertyga sina Sverigevänner om färdriktningen. Det kommer övriga partier med glans att fixa åt honom.

Som förövning till Almedalsveckan kommer politikerna att testas i Järva utanför Stockholm. Alla partier försöker på olika sätt värva röster. En del vill sno tillbaka otrogna själar som gått till andra partier, andra vill väcka de som föredrar den egna soffan framför alla floskler. Alla partier är intresserade av att ändra det låga valdeltagandet bland invandrarna.
Där är valdeltagandet nere i ca 50% medan valdeltagandet i stort är ca 85%.
Det låga valdeltagandet måste tolkas som ett urholkat förtroende och ett utbrett utanförskap.
Hur tänker de lokala partierna hantera  det i Vingåker?
/Åke

Bra fråga som ännu inte har fått  något svar…
BW


En aning misstänksam (1 juni 2018)

Hej Bjarne
Som gammal revisor har man ju hela livet varit lite misstänksam mot allt och alla. Vem kan man egentligen lita på? Salig mor finns ju tyvärr inte längre. Politiker av alla kulörer har ju alltid varit aktuell målgrupp att inta en försiktig attityd mot då de gärna utlovar en hel del godis innan val och när röstsedlarna väl är räknade inte generar sig för att inta en avvikande mening eller göra något helt annat än utlovat.

Eftersom du emellanåt hänvisar till din journalistiska bakgrund var det med stort intresse jag häromdagen tittade på ”Uppdrag granskning” i TV som denna gång granskade pressens hantering av ett intressant fall. Brottet (av metoo-karaktär ) skulle ha varit begånget för många år sen av en man mot en kvinna som sent omsider anmälde detta.
Inget brott konstaterades, ingen blev fälld och allt lades ner. Trist nog spreds det förmodade brottet i alla etablerade drakar och i sociala media av flera kändisar med 100.000-tals följare.

Tidningarna slirade ordentligt med sin faktakontroll och citerade friskt anonyma ej belagda vittnesutsagor. Vittnen tillskrevs t o m osant skyddad titel som expert.

Chefredaktörer som utfrågades hade svårt att komma med trovärdiga förklaringar till tveksamma fakta bakom publiceringar som mest såg ut som ett allmänt drev mot en etablerad sanning.
Innan programmet sändes hade ca 100 anmälningar gjorts mot det sända programmet och steg till ca 400 efter det att programmet sänts. Etablissemanget gillade definitivt inte att bli granskad.
Den anmälande kvinnan såg nöjd ut med det resultat anmälan fått. Den anklagade mannen såg inte lika glad ut och ansåg sig ha svårt att värja sig för anklagelser han inte blivit fälld för men som påverkat fortsatt privat liv.

Det måste vara svårt att som journalist hålla en trovärdig etisk linje och inte låta sig påverkas och delta i någon form av bad mainstream   som inte gagnar någon. /ÅkePå resande fot  (23 maj 2018)

Det var med visst välbefinnande jag sträckte ut benen och lutade mig  bekvämt tillbaka i flygstolen när jag med god fart och höjd idag passerade Vingåker på väg mot sydligare nejder. I synnerhet som jag punktligt betalat mina 60 kr i flygskatt för att kompensera min antagna andel av nedsmutsningen i luftrummet i Sverige och på kontinenten.

Undrade varför så många så ivrigt betalar 250 eller 400 kr i skatt för att komma till fina stränder med varma bad och ta del av fin kultur och god mat när sådant finns tillgängligt efter några få timmars färd ner genom Europa.

Väl framme vid resmålet i Syditalien sjönk det goda humöret ordentligt då vi tämligen omgående blev ombedda att betala flera Euro per dygn och näsa i turistskatt. Oklart vem det är som tar  hand  om den avgiften. 
Ndrangheta är  ju känt för att ha sina smutsiga fingrar i alla syltburkar. Staten, å andra sidan, har all anledning att dra in så mycket som möjligt för att täcka upp sin sanslösa statsskuld på nästan 120% av BNP. Sverige har ca 30% skuld där 60% satts som EU-norm).

Att hyra en bil såg direkt ohälsosamt ut. Nageltrånga vägar är bara förnamnet. 
Efter en tids användning har bilarna fått både annan färg och form än vad vi är vana vid hemifrån. Bristen på utrymme, att för en kort stund ställa ifrån sig bilen, löser man enkelt med oortodoxa  metoder som skulle få vilken lapplisa som helst hemmavid att kasta in handduken.

Förväntar mig ändå en stunds intressant och annorlunda tillvaro innan återfärden till, om inte korkeken, så åtminstone ordnade förhållanden.
/Åke


Dags för samtal… (21 maj 2018)

Bjarne,
Jag känner invandrare som kommit till Sverige för många år sedan. Har du tänkt på att det är många invandrare som röstar på SD?
Om det har Abdulla Ahmad Miri skrivit ett inlägg  i Metro.

I arabvärlden styr rädslan folket och det förtrycket har gjort röstandet meningslöst. Politikerna gör ändå som de vill och det är med dessa känslor från sitt hemland de nyanlända kommer till oss. Många vet inte vad demokrati är och de ser ingen anledning att rösta och har svårt att tro på politiker.
Den rädsla de nyanlända tagit med sig har också påverkat de ”gamla” invandrare som finns i landet som ser ett hot mot sina egna positioner i samhället. En oro att de nyanlända kommer att ta deras jobb eller för att sprida islam och inte för att leva i fred.

I rasistens ögon är en främling alltid en främling oavsett vilket ursprung rasisten själv har. Det spelar ingen roll hur djupt man anammar landets värderingar eller hur mycket man bidrar.
Många röstar därför på SD eftersom man känner en oro för att barnen kommer att utsättas för hat om det blir för många invandrare. Man vill bekräfta att man tillhör ”Vi” och inte ”De” som inte kommer att sköta sig.
Man tror att många kommer hit för att få bidrag vilket förstör ryktet.

Rädsla finns också att folkopinionen i landet vänds till en negativ attityd mot invandrare och att man inte skiljer på redan etablerade invandrare och nyanlända sådana.
Nog är det synd att rädslor styr vår politik i stället för att vi jobbar tillsammans för ett bättre samhälle för alla.
Det innebär också att allt fler partier måste inse att demokratin också kräver ett samtal med SD.
/Åke


Återvändsgränd? (17 maj 2018)

Många gånger när jag läser om åtgärder som vidtagits tänker jag att man ofta har missat proportionerna.Sverige ha drygt 10 milj, invånare och Europa ca 740 miljoner. Så man kan undra vilken effekt åtgärder hos os har jämfört med det stora hela. Flygskatten t.ex på 60 kr per person till länder i Europa ställt i relation till Arlandas ambitioner på att inom viss tid öka från 26 till  40 milj. resenärer kommer inte att ha någon större effekt på lusten att resa.

Det skulle bli större utväxling på miljöskatter och nedlagda pengar på invandrare i Sverige om dessa satsades globalt t.ex via FN.  

 Therese Uddenfeldt gav 2016 ut boken ”Gratislunchen” som handlar om vårt beroende av olja. Att tro att man kan lösa klimatkrisen med ny teknik och grön omställning är ett självbedrägeri. Världens energianvändning ökade med 2,1% år 2017.  Den  förnybara energin stod för ca 30 % av ökningen medan den fossila stod för 70%.
Även om vi satsar hårt på förnybara energikällor ersätts inte en droppe fossil energi. Vi ökar bara på vårt beroende.
Om det hör vi aldrig MP tala när de debatterar.

I dagens AB kan man läsa en tankeväckande artikel av Jonathan Jeppsson. 
Tron på förnybar energi och ny teknik är kanske en återvändsgränd så länge
den totala energikonsumtionen ökar.
/ÅkeDatoriserat… (15 maj 2018)

Det har tidigare nämnts att biblioteken är en resurs i samhället som skulle kunna
utnyttjas mer för att höja den allmänna kunskapen. I den här artikeln i Expressen
pekas på ett rätt vanligt problem med att många äldre varken kan eller har lust att
lämna den analoga världen. Det kommer att ta någon generation till innan den 
digitala tillvaron blivit mer allmän. Så frågan är om 70-åringar ska behöva skaffa en dator för att få livet att fungera? Om människor inte kan kontakta och kommunicera med Myndighets-Sverige lika enkelt utan datorerna, som med, brister demokratin allvarligt.

Hur mycket värme tål vi egentligen?
Under någon vecka har jag, som så många andra, förvånats över den plötsliga värmeböljan som drabbat oss. Det är ju  nästan så man glömt bort hur otjänligt vädret var i april.
Blev därför något bekymrad när jag i AB läste om det eventuella
hot en blå och kall fläck i Atlanten skulle kunna bli för oss som är vana vid Golfströmmens värme.
Verkar ju lite motsägelsefullt när man dagligen i pressen läser att jorden håller på att bli varmare. Så den mer naturliga frågan  vore ju då Hur mycket hetta tål vi och hur varmt kan det bli?Tänkte så att man hos herr Google säkert kan hitta information om hur värmekällan fungerar som befinner sig på ca 8 minuters  avstånd från oss. Hittade mycket riktigt en mycket informativ och läsvärd artikel om den sköna värmen.
/Åke


Skrämmande okunskap… (8 maj 2018)

Efter en solig dag med allehanda nödvändiga sysslor i den egna trädgården är det skönt att få luta sig bekvämt tillbaka  och vila alla de muskler man glömt att man hade och tänka på något annat. 

TV-debatten igår gav inget nytt  utöver det som media redan redovisat. Fler partier tycks alltmer bli benägna att  börja prata med Åkesson om hans idéer om invandringen. Fler poliser vill alla ha och Björklund upprepade än en gång att alla poliser inte behöver vara akademiker eller syssla med utredningar.

I en debattartikel i Expressen noteras några exempel på att kravlösheten håller på att ta över i vårt samhälle.
Polisutbildningen har drabbats av sänkta krav. De fysiska testerna har nu ”ett smalare spektrum” av en persons fysik. Elever har till och med fått lämna utbildningen för att de inte haft tillräcklig handstyrka för att avfyra ett vapen. Begåvningskravet har på en niogradig skala sänkts från en fyra till en trea för antagning.

Eftersom allt färre klarar förarproven för körkort läggs nu mer fokus på att utbilda en ”trafiksäker medveten förare” och mindre på inlärning av att klara de teoretiska proven och bortser från att den kunskapen utgör en viktig del av trafiksäkerheten.

I GP undrar Lars Åberg hur det skall gå för Sverige framöver med sin nya planlösa perspektivlöshet.
Han menar att ett samhälle inte börjar gå sönder p g a migrationskriser eller handfallna myndigheter utan för de brister i samhällskunskap han möter hos elever på högstadiet.

Niondeklassarna i en stor skola i en större svensk stad visste inte särskilt mycket hur samhället var uppbyggt hur dess institutioner grep in i varandra och hur beslut fattades. 
En del trodde att socialförvaltningen och socialdemokratin var samma sak. Några av dem var säkra på att barnbidraget kom från FN. De allra flesta hade ingen som helst koll.

Om man inte känner till hur saker och ting hänger ihop, hur märker man då när de faktiskt inte längre gör det?
/ÅkeVarför ska man rösta på MP?

…kan man undra när man läser vad P Wolodarski skriver i dagens DN (låst).

Klimatpolitik är inte bara ekomys och grön tillväxt.

Klimatpolitik är som tandborstning. Ingen har sagt att det måste vara kul. Vuxna människor borde ändå klara denna nödvändighet, utan tandkräm med jordgubbssmak.

När Miljöpartiet på torsdagen presenterade sitt valmanifest trugade dock språkrören med retoriska godisaromer. MP manar väljarna att kliva fram och ”våga stå först i omställningen till en ny värld” (DN Debatt 3/5). I denna värld lockar barnvänliga städer och en levande landsbygd.
Tågen går snabbt, och det kostar inte på att leva hållbart.

Politiken måste ge ”människor möjlighet att vara med i förändringen” och göra klimatomställningen i sin vardag”. Det låter nästan som att klimatfrågan är ett andligt projekt.

Det är det inte. Att minska och på sikt strypa människans utsläpp av växthusgaser läker knappast själen. Däremot kräver det noggranna politiska prioriteringar, och därtill internationella samarbetsformer som inte har setts förut. Allt är inte win-win och ekomat som dignar på borden. Om det bara fanns fördelar med omställningen, som Miljöpartiet antyder, skulle FN:s mål redan ha nåtts.

Sju partier i riksdagen är egentligen eniga om världens kanske mest offensiva klimatmål. Sverige ska gå i täten. Inget av partierna är dock alldeles uppriktigt om vad det innebär, och vad det kräver. Om bara tolv år ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 60 procent jämfört med nivån 2005. Särskilt svenska transporter har ett strängt beting.

Konjunkturinstitutet räknar med att den nya klimatlagen kommer att kosta svensk ekonomi många tiotals miljarder kronor per år. Enligt en kalkyl behöver koldioxidskatten höjas med 1 000 procent, och mer därtill, under det kommande decenniet. Det skulle ge ett bensinpris på omkring 50 kronor per liter. Ingen har egentligen förklarat hur landsbygden ska leva då.

Ingen har egentligen förklarat hur landsbygden skall leva då.

Motsägelserna gnager. Gapet mellan MP:s valplakat 2014 och hur partiet sedan har uppträtt i regeringsställning har sänkt partiets trovärdighet. Gustav Fridolins kolbit var en effektiv ploj, men klargjorde inte de dilemman som klimatmålen ställer oss inför.

En del goda saker har införts under mandatperioden. Till exempel en indexreglerad höjning av bensinskatten. Men även sådana åtgärder ligger ganska långt ifrån de högtidligt uttalade ambitionerna.

Problemet är också blocköverskridande. Inom Alliansen har retoriken inte heller alltid stämt med verkligheten. C-ledaren Annie Lööfs gröna röst brukar skära sig när partiintresset hamnar i otakt med utsläppsmålen. Borgerliga partier har en tendens att fästa överdriven tilltro till ny teknik, som av egen kraft ska slå ut den fossila ekonomin. Det gäller till exempel flyget.
Mycket av förhoppningarna är önsketänkande.

En god nyhet är att Moderaterna har skärpt sig. Ulf Kristersson höll tal på torsdagen och presenterade en lång rapport om den moderata klimatpolitik som till nyligen verkade bortglömd. Dels kritiseras rödgrönt slöseri, som regeringens bidrag till elcyklar. Dels skisserar M nya reformer för forskning och laddinfrastruktur för elbilar. Kristersson vill samtidigt omförhandla de internationella avtal som förhindrar en vettig beskattning av flygresandet. Han vill också satsa på ”negativa” utsläpp, alltså teknik för att fånga och lagra koldioxid som annars skulle släppas ut i atmosfären.

Bra förslag. Men också otillräckliga på sikt. Partierna når inte de mål de själva har satt upp. Om de menar allvar med klimatpolitiken kan den inte bara handla om ekomys och grön tillväxt.

Man kan hoppas på att alla som lever i landsbygdskommunerna och då speciellt i de nordligare länen säger ifrån i höst.
/Åke

Framtiden?
Det börjar redan nu spekuleras i att vi snart kommer att få uppleva ett nytt
politiskt landskap. Jag småler då lite för mig själv när jag tänker på vilka 
utsikter det finns i Vingåker till sådan förändring.

Det är nog så att det i kommunerna finns fullt av regimtrogna människor och
media där det alltid verkat som att statens//kommunens intressen verkar få 
gå före medborgarnas egna förväntningar, krav eller intressen.

Frågan är hur stor risken är att kommunens styre faller i september? 

Uppenbara problem kan ju inte längre sopas under mattan efter att de
har belysts i valpropagandan. Intressantare blir det då att få reda på
vilka förändringar som kan erbjudas invånarna när det gäller skolan,
vårdtagare, pensionärer och inte minst de ”jagade” kvinnorna.

Det kan vara klokt att redan nu börja fundera på vilket Vingåker man
skulle vilja ha i framtiden.
/Åke