Gråmulna söndagsfunderingar den 3/9 -17

Förra året sades avtalet upp mellan Vingåker och Katrineholms kommun när det gäller Viadidaktverksamheten. Enligt kommunalrådet Annelie Bengtsson så var det bara formalia för att gå igenom avtalet och förbättra detta för båda parter. Så blev det nu inte av okänd anledning utan avtalet sades upp helt och hållet. ”Finito!”


Fråga - vem sade upp avtalet? Vingåker eller Katrineholm eller båda kommunerna gemensamt?
Anneli Bengtssons uttalande om "att det bara var ren formalia" visade sig alltså vara fel.
Att det nu inte blev så - är det Bengtssons fel?
Eftersom hon nu nämns på att anklagande sätt.

Vi politiker som suttit (satt) i Viadidaktnämnden (för Vingåkers kommun får vi väl förmoda) hade en hel del övrigt att önska när det gäller vad Vingåker får ut av detta avtal. (som t ex vad?)
T o m s-märkta ledamöter var av samma åsikt men vingklipptes snyggt, snabbt och elegant. 

(Hur många S-ledamöter då?)
Allt detta varnade (föreslog) vi
i en motion som Socialdemokraterna röstade ner i KS enligt nedan:
(jaså - var det så S skrev som förklaring till att de röstade ner förslagen? ;-)
“Vingåkers kommun betalar för denna förvaltning vilket innebär att många av utbildningarna ej utförs i Vingåker. Vilket i sin tur innebär att deltagarna får ta sig till Katrineholm med buss eller bil och orsakar ökade kostnader, tidspillan och bidrar till miljöutsläpp.
 Därför yrkar jag på att: 
Kommunen utreder möjligheten att driva detta i egen regi.
 Kommunen gör en konsekvensanalys av detta beslut.”


Allt som Vingåkers kommun har lagt ut på Katrineholms kommun, som t ex. växel, matråd mm kan och bör tas tillbaka till kommunen och återupptas i egen regi innan samma sak händer igen (?) med dessa verksamheter. Det finns kompetens (av viken sort?) och kommunen sparar pengar.
 (Hur mycket då?)

Härnström och Dahlqvist tänker på sin kommun, när skall dom styrande S,V, Mp och L
(i Vingåker?) stå upp för Vingåker ???


I KK stod att läsa onsdag 30 aug:
När avtalet sades upp ansåg kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) att Katrineholm inför nästa mandatperiod noga behöver bedöma huruvida nämnden även fortsättningsvis ska vara gemensam.
 Därför påbörjades en översyn av nämnden. Uppdraget gick till Viadidakt och kommunledningsförvaltningen i Katrineholm, eftersom det är i den kommunens organisationsträd som Viadidakt och dess förvaltning ingår.
 Mycket pekar nu på att det är där den förblir – utan samverkan med Vingåker.”

"Viktigast är att det blir så bra som möjligt för Katrineholm," säger Härnström (M)


Kommunstyrelsen i Katrineholm föreslås nämligen skrota översynen enligt 2016 års direktiv. 


Här står vi nu med ”tvättade halsar” trots att vi motionerade i frågan för flera år sedan. (och vad föreslår VtL för lösningar i dag då?) Vi som yrkesmässigt arbetat inom arbetsmarknadsprojekt i Närke har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Syd Nerikes Utbildningsförbund! (Vilka är vi här - och varför samarbete med Närke?)
Något att fundera på när nu vi står helt utan vuxenutbildning och SFI om dryga året!

(Vilket betyder? Och vad kan då dessa funderingar tänkas ge förslag/resultat?)

Än en gång; -”Styr din kommun eller kliv av”!
(Vem är den uppmaningen riktad till?)
Hans Averheim partiledare för Vingåkerspartiet VtL

Lite senare så blir jag sittandes i små funderingar över varför Averheim skriver det här inlägget om Viadidakt på VtLs FB-sida just nu.
Jo, lite nyfiken är jag på just den saken.
Betyder den här förändringen av Viadidakt någon avgörande stor negativ förändring för oss i kommunen? I så fall vore det väl välbetänkt av VtL att stillsamt och tydligt klargöra detta (liksom mycket annat de antyder i sin text) i t ex ett förklarande inlägg på sin hemsida - som Averheim kunde hänvisa till i FB-texten.

Jag antar att texten i första hand riktar sig till de egna medlemmarna och förmodar att meningen är att de ska bli "upprörda" av innehållet.
Över vad då i så fall - funderar jag…