Vingåker ingen vinnare…

Några små funderingar kring tidningen Fokus ranking av Sveriges kommuner under rubriken "Här är det bäst att bo".
När tidningen den här gången erbjuder två olika listor där den ena bygger på Kommuner med högs livskvalitet givet bostadspriset blir det Piteå som tar första platsen.

Det handlar alltså inte om någon uppställning över var det är billigast att bo, utan det är en rankning av var man får högst livskvalitet för pengarna. Ungefär som när en vinrecensent betygsätter ett vin och väger in priset. Ett billigt vin som
är lika bra som ett dyrare får helt enkelt fler stjärnor.

Skriver Fokus och kan ju vara bra att ha i minnet när du ser att Vingåker i den rankingen får placering 249.

Fokus redovisar ett flertal listor som grundar sig på en viss sak - som t ex: Bästa landsbygdskommun. Fokus anser att de är 164 stycken som kan betecknas så. Och redovisar en lista på 142 av dem. Vingåker finns inte med där utan finns i bottenskrapet utan inbördes placering dvs 143-164.

OK - vi går då över till - Bäst att vara ung 2017.
Som bygger på 7 olika parametrar.
Vingåker får placering 228 av 290.

Vidare - Bäst att vara äldre 2017.
Som bygger på nio olika parametrar.
Även här återfinns Vingåker i bottenskrapet dvs någonstans mellan 261-290 - bland dem som betecknas "utan inbördes placering".

Mera kommer - Bäst att ha familj 2017.
8 olika parametrar.
En aning tjatigt - men även här återfinns Vingåker bland bottenskrapet, någonstans mellan 262-290.

Bäst att arbeta 2017 - då?
12 olika parametrar. Med tanke på ovanstående skrollar jag genast ner till bottenskrapet - de mellan 261-290.
Icke då - Vingåker hostar upp sig lite och får placering 258.
Syns i listan - men nära skräpstatus då…

Avslutningsvis - Fundamentala variabler 2017.
9 olika parametrar - som är:
- Medeltemperatur
- Befolkningsökning
- Arbetsställen/konsumtionstjänster
- Anställda konsumtionsställen
- RFSL öppenhetstolerans
- Tillgång till fiber bostad
- Tillgänglighet till flyg
- Småhuspriser

Vingåkers paradgren (nåja) i Fokus sammanställning för 2017.
Plats 207.

Bästa KF-ledamöter - hur kan ni då möjligen resonera kring dessa mediokra placeringar? Blir ni påverkade på något sätt? Växer kammen, knyter ni näven och mumlar "Nu jävlar ska här bli ändring?
Kanske - men Nix - det tror jag inte på.
Av den anledning att jag inte tror att ni har förmågan.
Vet hur man gör.
Eller ens har lusten…

Jodå - samma fråga kan förstås också ställas till de ansvariga inom kommunens anställda.

Som förstås kan hävda "Vi skiter både i vad du tycker och Fokus listor". Fast kanske med lite mer belevade ord…

Så här skrev jag nyligen - på mitt sedvanliga försynta och vänliga sätt - till två av kommunens politiker - detta ett mejl:

"Varför i h-te händer ingenting nytt inom kommunen?

Då menar jag något som gör - blir - en positiv skillnad från det trista ständiga tragglande om skolan-äldreomsorgen-Fairtrade-närodlat-fartkameror och allt annat liknande själsdödande - som högst 3 procent av Vingåkersborna (väl) är intresserade av att ta del av.

Varför saknas - både hos kommunen och KF - förmågan att tänka nytt/annorlunda - och framför allt - humor?
Sådant som får Vingåkersborna att le lite glatt överraskade och känna en smula - livsglädje?"

Och bifogade en pdf på 4 sidor - med förslag på tankeväckande förebilder…

Så det kan bli…