Beröm till vårt lokala Centerparti som varit föredömligt snabba med att föra ut sitt valprogram på sin hemsida. Jag förmodar att väldigt många Vingåkersbor nickar medhållande till de flesta punkterna när de ser listan här under.
Även så jag och anar att styrelsen inom Centerpartiet i Vingåker har lagt ner en hel del möda och tanke för att få till detta.

Under 2018 till 2022 vill Centerpartiet i Vingåker verka för bland annat:

 • Ett nytt ledarskap för Vingåker.
 • Barns och ungdomars hälsa och utveckling.
 • Behålla och stödja landsbygdsskolorna.
 • Utveckla Slottsskolan till en kreativ arbetsplats för lärande.
 • Goda möjligheter till vuxenutbildning och högre studier på hemmaplan i Vingåker.
 • Stärka äldreomsorgens kvalité och kompetens.
 • Öka valfriheten inom vård och omsorg.
 • Utveckla hemtjänsten.
 • Återupprätta Åbrogården som servicekontor för kommunal och statlig service.
 • Stärka räddningstjänsten i Vingåker.
 • Fler invånare som betalar skatt, inte färre som betalar allt högre.
 • Attraktiva miljöer för boende och etableringar.
 • Marknära seniorboenden, såväl på landsbygden som i tätorten.
 • Underlätta och stimulera entreprenörskap och kreativa näringar.
 • Stärka den lokala demokratin och kommundelarna genom en bygdepeng.
 • Öka användning av närproducerade varor och förnybar energi.

Dock - för egen del skulle jag vilja få veta HUR Centerpartiet vill förklara hur allt detta fina skulle kunna genomföras. Många av punkterna ser dessutom ut att bli dyra att genomföra.
Jag tycker nog att jag har det kravet på C att jag vill få en närmare beskrivning av hur C tänker sig genomförande av t ex "Utveckla Slottsskolan till en kreativ arbetsplats för lärande".
Eller är det så att det är andra som ska komma med lösningen på det?

Marknära seniorboenden, såväl på landsbygden som i tätorten - är en annan punkt där jag också efterlyser Centerpartiets analys och redovisar hur de tänkt där. Hur då? Blir min fråga.

Stärka äldreomsorgens kvalité och kompetens. Hur beskriver C att den kvalitétshöjningen ser ut och (antar jag) är det personalens kompetens som ska öka? Hur då?

Samma fråga - Hur då? - har jag till de flesta av punkterna.
Lättast att genomföra är kanske den första punkten i listan?

I måndags (30/7) skrev jag ett mejl till C i Vingåker och ställde frågor om sådant.
Ännu inget svar…