Få tar bussen…

Det är sällsynt att vuxna boendes på landsbygden eller i glesbygden reser med kollektivtrafiken, men vanligare bland ungdomar. Det konstaterar VTI, Statens Väg-och transportforskningsinstitut i en studie. 

– Kartläggningen visar att befolkningen i lands- och glesbygd reser med kollektivtrafik i mycket liten utsträckning. Bilen är det klart dominerande färdmedlet.
Vem kan förvånas över detta?

Undersökningen visar att bara nio procent av landsbygdsbefolkningens resor gjordes med kollektivtrafik och hela 58 procent med bil.
Som jämförelse: I ren glesbygd görs fem procent av resorna med kollektivtrafik och 60 procent med bil.
Den vanligaste resan bland vuxna är förstås den den till och från arbetet. I landsbygd gjordes sju procent av dessa resor med kollektivtrafik men i glesbygd endast en procent.

Fler kvinnor än män reser med kollektivtrafiken. Och ungdomar upp till och med 18 år står för två tredjedelar av alla kollektivresor.

Värt att fundera lite över är att: En fjärdedel av de vuxna som reser med kollektivtrafiken har  inte körkort och ungefär en femtedel har inte en bil i hushållet.

Tycker mig minnas att det finns lokala politiska partier i Vingåker som ivrigt pläderar för utvidgad busstrafik.