Torsdagen den 30 mars…

Konstaterar att jag inte har någonting att läsa. Vare sig tidningar eller olästa böcker. Har skannat internet efter nyheter men blir då mest deprimerad över vad jag läser.
Inte ens Facebook piggar upp tillvaron.
I en stund av "överstark pockande läslust" gör jag något desperat - jag loggar in på Vingåkers kommuns hemsida och klickar mig rastlöst omkring bland det klickbara länkarna…

Funderar ett kort ögonblick på om jag ska göra en ny runda bland de lokala politikernas hemsidor - men kommer raskt överens med mig själv om att "så jävla desperat är jag inte."

Kommer så på att det den 13 mars var KF-sammanträde och klickar mig in på "Politik och påverkan"  - och ser man på - när jag klickar mig vidare på "kommunfullmäktige"  och vidare ner till "Sammanträdestider, protokoll, kallelse och handlingar" och där på 13 mars kan jag/vi läsa vad som hände på KF-mötet just denna dag.
Blir smått imponerad. Nja, kanske just inte över vad KF-ledamöterna hade för sig utan mera att protokollet redan finns utlagt. Om du nu hängt med så här långt så kan nu klicka på rubriken "Protokoll" och ta del av en pdf som redovisar hela KF-mötet.

Ha - uppiggad av detta klickade jag mig tillbaka till "Politik och påverkan" och vidare på "Kommunfullmäktige"  och där på rubriken "Övergripande mål och resultatmål"  och om du gör det så kommer upp en pdf som redovisar de "5 övergripande målen" kommunen säger sig leva efter. Har du då, som jag, en viss liten dragning åt "självplågeri" så gör du kanske som jag - tittar på redovisningen.
Som kan se ut så här:

Att jag tog med just det här som exempel beror på att jag blev sittandes i funderingar över uppgiften om att "Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år". Från 183.186 besökare till 366.372 år 2023.
De siffrorna gäller då svenskar från Mälardalen. Utländska gäster förväntas också bli fördubblade fram till 2023.

Tar fram miniräknaren. 366.372 besökare år 2023, blir 30.532 per månad det, vilket i sin tur blir runt 1000 per dag det.

Ja varför inte, säger jag till mig själv, samtidigt som jag funderar lite över varför så många, dagligen, ska ta sig till Vingåker.
Vi har ju bara Mångfaldsfestival en gång om året…


"Såg i ditt senaste inlägg om Kommunalfullmäktige att kommunen som Övergripande mål 5vill ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.
Till 2019 vill man öka Svenskt Näringslivs index för Vingåker från nuvarande 3,3 till 4,0
Kommunstyrelsen är ansvarig för genomförandet.

Man kan fråga sig hur Svenskt Näringsliv 2016 ser på Vingåker?
Vilka åtgärder planerar kommunen att vidtaga för att nån målet till 2019?
Hur kommunicerar man ut det? Via kommunens hemsida?  I Kuriren? På annat sätt?
Vad kostar dessa åtgärder?

Svenskt Näringsliv sammanställer årligen en ranking
av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att  visa var i Sverige det är  mest gynnsamt att starta och driva företag.
Man menar att det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Utan konkurrenskraftiga företag som växer och ger skatteintäkter finns det heller inga resurser till skolor, vägar och sjukhus.

31383 företag i Sverige svarade (48 %) på Demoskops undersökning under jan - apr 2016.
På sid 9 - 12 redovisas rankingfaktorerna. På sid 13 - 18 listas kommunerna. Vingåker på sid 16.

Om man vill nå upp till index 4,0 från nuvarande 3,3 krävs en tydlig förbättring av en hel del av ovanstående placeringar i listan. Ett gediget arbete återstår fram till 2019 med ett nytt val däremellan."
/Åke