De lokala partiernas hemsidor är små under av tråkighet så dem lämnar jag den här gången.
Nix - jag ändrar mig på en gång när jag läser detta:

Vingåker i framtiden
"Ett år har gått och tre kvarstår av den här mandatperioden. Vi i X-partiet har visioner för dessa tre år. Vi lever i en omvärld där folk flyr för sina liv, familjer splittras och hem lämnas. Vi måste välkomna dessa till vårt samhälle med ett varmt hjärta. Vi vill jobba mer aktivt med integrationen än vad vi gör i dag och över alla gränser på alla nivåer.
X-partiet vill utöka Vingpengen, som idag riktar sig till ungdomar, till en mångfaldspeng som möjliggör evenemang för att förbättra integrationen för alla, oavsett ålder.
 

Vi måste tänka på de svaga och de utsatta. Barnens röst måste bli hörd i alla ärenden som rör dem. Låt Barnkonventionen genomsyra och ligga till grund för alla beslut som rör barnen i kommun. För att förbättra för barnen, bör man förbättra för föräldrarna. Låt 30 timmars arbetsvecka utan löneavdrag bli det som är normen. Då kommer fler ut i arbetslivet och betalar skatt. Kostnaderna för sjukvård och a-kassa skulle sjunka. Vi skulle få ett Vingåker där vi mer effektivt tog hand om våra resurser, vi skulle även minska segregationen och gynna integrationen.

Vi vill se att Vingåker växer, därför vill vi förbättra kommunikationerna. Vi vill ge alla en möjlighet att vara delaktiga. Bilen kan inte vara det enda färdmedlet som råder.

Gör Vingåker modernt, se över gång och cykelvägar. Låt även de som bor på landet få en chans att cykla utan fara för sina liv.
Låt fler ha tillgång till kollektivtrafik, det handlar inte om att det ska gå fler bussar i samhället. Gör kollektivtrafiken på ett annat sätt! Till exempel eldriven flextrafik med småbussar.

Låt skattebetalarnas pengar komma dem till rätta, förläng upphandlingstiderna. Vi tror på en utveckling inom kollektivtrafiken i Vingåker. En utvecklad, hållbar miljömedveten trafik för alla. Där det traditionella trafikupplägget borde bytas ut mot ett modernt och mer levande trafik för alla oavsett om du bor mitt inne i samhället eller utanför.

Tänka nytt kan vi även göra för de gamla. Låt dem få bo kvar i vår vackra kommun. Tvinga inte iväg våra far- och morföräldrar till seniorboende i andra kommuner. Bygg ett i Vingåker, där de kan få bo utan ansökan och prövning av behov.
Vi är stolta över Vingåker, men bra kan bli bättre."

Man måste vara bra känslokall för att inte ens ögon ska tåras när man läser sådant. MEN - man måste också vara klart underbegåvad om man inte inser det omöjliga i alla dessa vackra floskler.
Kan verkligen folk rösta på "X" bara för att de läser sådant?

Den här texten ovan - plus vad jag upplever när jag tittar in på de FB-sidor som några partier nödtorftigt håller vid liv - får mig att falla i någon slags sinnesstämning som känns som en blandning av "undergång, uppgivenhet och humor".
Och försöker bena ut mina känslor vad gäller de människor - som det verkar - så hängivet engagerar sig i den Vingåkerska lokalpolitiken. Jag tror nog att jag får ta ett prat med min svåger - psykologen - om det. Jag blir inte klok på vad jag "tycker".

Att jag lade till ordet "humor" här ovan kommer sig till en del av de bilder jag ser på deras FB-sidor. För att inte genera människor så tar jag med den snällaste jag hittar - Anneli Bengtsson står stolt vid en ny konstnärlig utsmyckning i Vingåker. Äpplet! säger bildtexten till bilden på socialdemokraternas FB-sida.

Du - det finns inte så mycket kommunala pengar i Vingåker att det skulle få mig att ställa upp på sådant. Inte heller då för att få mig att bli lokalpolitiker…

Om "undergång och uppgivenhet" får jag skriva om vid annat tillfälle…

PS - den kursiva texten ovan kommer från Vänsterpartiet och publicerades på deras hemsida den 12 oktober 2015.


Hur som haver - Clemens tittade in och vi kom att fundera kring de senaste mätningarna av rikspartiernas popularitet. Det skiljer sig mellan mätningarna - inte minst vad det gäller Sverigedemokraternas siffror.
Novus redovisar i sin aprilmätning: 

Sentio å sin sida berättar:

Mätningen för april månad — marsmätningen inom parentes

Moderaterna 15,8 (15,2)
“Liberalerna” 4,8 (3,9)
Centerpartiet 8,7 (11,0)
Kristdemokraterna 3,7 (2,4)

Socialdemokraterna 23,3 (24.1)
Vänsterpartiet 7,2 (8,9)
Miljöpartiet 4,8 (3,4)

Sverigedemokraterna 27,2 (26,0)

Fi 2,2 (3,0)
Piratpartiet 1,0 (1,2)

Clemens funderade lite kring över det där att de övriga partierna lägger ner så stor möda på att hitta vägar som ska leda till att SDs väljarstöd  inte får någon betydelse alls efter kommande val.
Clemens mumlade lite undrande om "inte S och M rent av skulle kunna tänka sig att dela på regeringsmakten nästa mandatperiod för att hindra att SD får något som helst inflytande".

Men fortsatte med - "Nja - DET är nog, om möjligt, ännu mer osannolikt än att du skulle bli krönikör i Kuriren".

Vännen Åke mejlar en kommentar:
Man kan undra varför väljarna flyr Moderaterna. Det vore väl enkelt att skylla på SD men kanske är det så att många tycker att herr Batra är både roligare och mer underhållande än fru Batra.
/Åke