Partistöd?

Om du klickar dig in på kommunens hemsida och skriver in sökordet - partistöd - så kommer upp en sida där du ser fyra rubriker:
- Blankett - för redovisning av erhållet kommunalt erhållet partistöd med bilagor. (pdf)
- Flik 5 21 regler för kommunalt partistöd i vingåkers kommun (pdf)
- Blankett för Redovisning av erhållet kommunalt partistöd med bilagor. (pdf)
(Beskrivning av pdf-filen som handlar om flygplan, hundgårdar, kommunalt partistöd med bilagor och anvisningar med mera. Filen innehåller även information om redovisningsblanketter.)
- Planer och styrdokument
Här finns Vingåkers kommuns författningssamling samt övergripande styrdokument. Övergripande Strategisk inriktning 2016-2019 Styrmodell Övergripande mål och resultatmål

Jaha - vad göra nu då?
Ingen fara - den som är någorlunda förfaren i att botanisera runt på internet vet att "man ofta får prova sig fram" genom att klicka sig runt.
Och se på f-n - redan på den första rubriken kunde jag finna och ladda ner en pdf-fil där jag kunde läsa:

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vingåkers kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandat stöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 17 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 13 384 kronor per mandat och år.

Antaget av KF 2014

Jaha minsann - inget oväntat i det - bara rena fakta jag kunde ha förväntat mig.
Lite mer oväntat - för mig då - kunde jag med viss förtjusning också läsa:
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ända mål som anges i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Föredömligt nog har kommunen också med en bilaga innehållande "Utdrag ur kommunallagen" som redovisar "Kommunernas och landstingens befogenheter".

Då vet vi det…

Va? Jodå, visst finns där följdfrågor och funderingar.
Men det tar vi en annan gång tror jag du tycker - det är ju i alla fall fredag…