13 dec 2018

När klimathysteriker för bestämma.

Välkommen att ta del av en krönika som berättar om det svåra läget för Sverige vad det gäller landets elförsörjning.
Läser du kan du igen se ett exempel på okunniga politiker…


30 nov 2018

"En av många baksidor med politiska partier är att de uppmuntrar folk att göra sig dummare än de är. Det är inte menat som en förolämpning, eller en snitsig formulering, utan som ett faktum.
Ska partier fungera måste sammanhållningen sättas högt. Ska sammanhållningen sättas högt måste lojalitet premieras och kritiskt tänkande mot arbetas.

Ska intelligenta människor stå ut i en sådan miljö med sådana krav, måste de rationalisera sin lokalitet och sin ovilja att formulera kritik mot de egna.

Det gör de enklast genom att intala sig att andra partier har lömska motiv, eller tvivelaktiga avsikter och genom att gräva sig så djupt ner i sitt eget partis ställningstaganden att de inte längre ser ut över kanten.

Det är en ganska bra definition på att göra sig dummare än man är."
Johan Hakelius i Fokus


28 nov 2018

En bild kan - osv… (teckning Jan-Erik Ander)

Det finns stunder då jag är glad över att inte vara en "någon speciell"…


16 nov 2018

Hallå Bjarne,
Ser att du också med förundran ser hur våra politiker försöker få till en
arbetsför regering. Ärligt talat är jag inte säker på att något parti egentligen har en önskan att ta över ansvaret att städa upp efter den tidigare regeringen för att genomföra  nödvändiga reformer. Det är säkert  betydligt bekvämare att sitta på läktaren och kommentera de som ger  sig i kast med den uppgiften.

Många skribenter försöker analysera situationen där spektaklet följer en noga utstakad koreografi som kan resultera i ett extraval alternativt skjutas upp till ordinarie granskning om fyra år.

Patrik Engellau har en poäng i att dagens läge har tillkommit genom att det har uppstått en ny skärningslinje i politiken där  vi väljare inte längre tänker i banorna av höger, vänster eller borgare och socialister.

Genom tidigare politikers framsynthet har vi nu nått ett relativt gott välstånd
som gör att vi mer fritt kan välja efter vad vi tycker passar vårt eget ego bäst.
Den s. k. värdegrunden.

Till grund för vårt välstånd ligger den omfördelning av välfärd mellan
generationerna som skett i alla OECD-länder. Skatten är relativt platt/ proportionell och innebär att det överförs pengar från den tredjedel som tjänar bäst till den tredjedel som tjänar minst, medan tredjedelen i mitten ungefär bidrar till sina egna behov.

Socioekonmiskt är det alltså den övre medelklassen som betalar för den lägre medelklassen och arbetarklassen.

När så på några få år ett antal 100 000 nyanlända kommer till oss för att undslippa misär och elände i sina hemtrakter, och helst omedelbart villta del av den välfärd vi själva uppnått är det föga förvånande att det uppstår viss turbulens både hos politiker och väljare. Den som tidigt och länge pekat på de problem som var att förvänta är Jimmie Åkesson.

Sent omsider omvärderar nu allt fler partier sina tidigare ståndpunkter och försöker mer eller mindre tydligt ange skälen till sin omvärdering av den
påfrestning det innebär för samhället, samtidigt som alla är medvetna om
nödvändigheten av en ökad arbetskraftsinvandring.

Ett medföljande bekymmer är den påverkan och uppblandning av vår  traditionella kultur som blir följden. Det kommer att ta åtskillig tid för  medelklassen och alla politiskt korrekta att hantera tillkommande värderingar och människosyn.

Men historien har tidigare visat att en kulturell uppblandning är av fromma för
alla. Man får lätt en känsla av att dagens politiker inte till fullo ser att det är
nya tider som gäller för vårt samhälle och att det gäller att förhålla sig till det.

Kanske krävs det att väljarna lite tydligare pekar med hela handen vad man vill.
/Åke


13 nov 2018

Har man ingenting viktigt för sig kan man ju alltid sätta sig i favoritfåtöljen och se vad för slags funderingar som uppenbarar sig. Det kan bero på att dagens bowling gick riktigt uselt men det skulle inte förvåna mig det minsta om det är anledningen till att jag började fundera över någonting så tråkigt - som kommunalpolitik.
Och etter värre - den i Vingåker…

Kanske också lite påverkad av att de två som åkte med i min bil var två manliga bowlingvänner med (som jag uppfattar det) starkt engagemang i den kommunala politiken i Vingåker. Därför vet jag nu lite mer om "spelet om hur fördelningen av viktiga poster (nämnderna) i verksamheten går till".
Fast - egentligen inte - efter som fördelningen, enligt dessa herrar, ännu inte är helt klar.
Om det bryr jag mig just ingenting.
Däremot hajade jag till lite när en av dem påstod att KF-ledamoten för VTL (som fick ett mandat) sägs ha tackat nej till att tilldelas någon plats i någon nämnd..
Om det bryr jag mig heller just ingenting.
Men det fick i alla fall den påverkan på mig, där i fåtöljen, att jag började fundera lite kring det senaste kommunvalet.
Kanske då lite extra över VTL som i  valet 2010 fick fyra mandat i KF - och alltså nu i september erhöll bara ett.
Undrade lite smått kring frågan - varför då?

Du, jag hoppar över vad jag vet (tror) om den saken - men anar att (i alla fall) en av orsakerna finns i en bok jag just läst färdigt:

"Val handlar alltid om mänskliga känslor, inte mänsklig rationalitet. Om demokrati handlade om rationellt beteende hade det inte funnits någon anledning att ge alla  lika rösträtt - eller ens rösträtt över huvud taget.
Det finns tydliga belägg för att vissa är kunnigare och mer rationella än andra, särskilt när det gäller specifika politiska och ekonomiska frågor.

Efter brexitomröstningen protesterade den framstående biologen Richard Dawkins att huvudparten av den brittiska allmänheten, han själv inbegripen, aldrig borde ha fått rösta  i den, eftersom de saknade de nödvändiga kunskaperna i ekonomi och statskunskap.

Men val handlar på gott och ont inte om vad vi anser.
Det handlar om vad vi känner."
(min fetmarkering)

Det tror jag inte de ansvariga för valmanifestet inom VTL riktigt hade kläm på - och så sockrade de därför sina vallöften med bara rationella argument…

"I sig är universum bara ett hopkok av atomer. Ingenting är vackert, heligt eller sexigt i sig - det är mänskliga känslor som gör ting sådana."


Jag tar det igen - när jag läste de olika valprogrammen inför kommunvalet - kände jag mig lika känslosamt påverkad - som när jag står på Ica och ska välja toapapper.
Som jag vet att jag behöver - men skit samma vilket.
Egentligen…

Kommentar:
"Däremot hajade jag till lite när en av dem påstod att KF-ledamoten för VTL (som fick ett mandat) sägs ha tackat nej till att tilldelas någon plats i någon nämnd.."
 

Stämmer inte alls, undrar vilken insyn den bowlingkompisen har ??
 
Man tilldelas platser i nämnder och styrelser utifrån hur många mandat man har
VTL 1 mandat - inte många platser att dela ut.
Så det är ingen allmän utdelning av platser som vissa tror.
Däremot får man platser om man har eller söker en valteknisk samverkan med andra partier och detta har naturligtvis VTL gjort.
Vissa har tackat nej och andra har inte svarat alls på vår fråga."
VTL-kommentar…8 nov 2018

Om den svenska invandringen skriver Ingrid Björkman en text jag tycker du ska ta del av. Rubriken säger "Agendan bakom dagens migrationspolitik?"

En - för mig - skrämmande text som bl a innehåller:

Den svenska ”flyktingpolitiken” har genomförts i stor partipolitisk enighet – men utan folkmajoritetens stöd. Den har drivits igenom med hjälp av lögner, vilseledanden, mörkanden, ignorering av fakta, rasismanklagelser och förföljelse av oliktänkande. Politiken har haft minimal effekt på världens flyktingproblem och förödande konsekvenser för det svenska samhället. Beror den på att våra ansvariga regeringar och riksdagar saknat kompetens?  På att de målat upp en storvulet human självbild?  Eller har den andra orsaker?   

Att politiken inte handlat om att rädda flyktingar har stått helt klart. Om så verkligen varit fallet, hade den bedrivits betydligt mer målinriktat och kostnadseffektivt. Resurserna hade inte inriktats på mottagande i Sverige. Sannolikt har det funnits och finns alltjämt en dold agenda hos det politiska toppskiktet.


5 nov 2018

Håhåjaja, jag gör ibland misstaget att bygga min uppfattning (i alla fall lite) på hur jag uppfattar omvärlden. Kanske lite extra där i form hur mina vänner och bekanta tänker om det. Nå, om vi bortser från de senare så är min uppfattning att väldigt få svenskar, till vardags, bryr sig särskilt mycket om demokrati. Frågar man så får man alltid svaret att "Jo, demokrati det är fint det" Men, undrar jag emellanåt, vad har de då för kunskap om vad ordet demokrati - egentligen - betyder.
Det är först på senare år jag själv blivit lite mer intresserad av det.

Får jag då ge ett tips på du i alla fall kan få veta hur Karl-Olov Arnstberg tänker om ordet.
Välkommen att ta del av ett långt - men synnerligen tänkvärt - inlägg…

PS - Jag själv undrar lite smått över hur man hos vårt lokala S-parti känner i sin (fina) värdegrund när de läser sådana avslöjanden - som inte vill samarbeta med vårt lokala SD för att de har en värdegrund S inte gillar:

Avslöjandet om att SSU Skåne styrs av personer som samtidigt företrätt en militärregim och en kontroversiell homofobisk moské har skakat om Socialdemokraterna.
Kvällspostens granskning visar att ett av SSU:s största distrikt tagits över av en falang som inte delar S ideologi, som enligt andra medlemmar hotat oliktänkande, bojkottat Pride och uttryckt homofobiska åsikter.
Det som har skett är dock inte på något sätt någon nyhet. Vare sig för SSU, moderpartiet eller heller inte för Aftonbladets Ledarredaktion. tvärtom har den senare aktivt deltagit i att försöka misstänkliggöra de som varnat tidigt.
Ur ledarsidorna.se

De som är politiker, eller annan offentlig person, skulle man kunna tänka sig att de emellanåt får det lite svårt med nattsömnen. För -  när jag läser detta om vår (kanske nya) statsminister så blir jag en aning svårmodig till sinnet - inte bara över honom själv utan i lika hög grad över den grupp M-folk som såg till att välja honom som partiledare…
Jag får en känsla av att våra politiker hatar allt vad bloggar heter…


30 okt 2018

Det kommer att göra ont!
Kan man ana - för dig och mig - tänker jag när jag i Kuriren läser:
Det fanns 13 miljoner skäl att växla upp direkt när nya kommunfullmäktige på måndagen höll sitt första möte. Så mycket befaras kommunen gå minus i år.
Och det kommer att göra ont att fixa, sa kommunalrådet Anneli Bengtsson (S)

Och längre ner i Henrik Wising artikel får vi veta det igen:
– Det ser inte bra ut framöver. Vi måste krympa in i ram, och det kommer att vara smärtsamt och göra ont, sa Bengtsson.

Vad jag förstår beror det kommande "onda" av stora budgetavvikelser i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som gör att prognosen för 2018 pekar på ett minusresultat på drygt 13 miljoner kronor. Som kanske kan bli en aning mindre om man vid årsbokslutet kan justeras ned med sparade, av öronmärkta medel så att de röda siffrorna hamnar på: minus 9,8 miljoner.
En förhoppning man inom kommunen för ut.

Eftersom jag inte tog mig för att besöka KF-mötet (tänkte bevaka det genom utlovade webblänken - som emellertid inte fungerade) vet jag inte om fadäsen med Tennisparken togs upp som en av de mer betydande skälen till det väntade underskottet.

Nå, vad jag blir lite fundersam över är "Hos vem kommer det mest att göra ont?".
Och anar att de som mest kommer att känna av det onda blir vi Vingåkersbor då jag kan se framför mig indragningar och nedskärningar inom vissa områden.
Och har nog t ex en aning svårt att tro att de verksamheter som pekas ut här ovan:
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kan minska ner sina kostnader under 2019. I alla fall inte utan att det kommer att "göra ont" på sina håll…

Så småningom lär vi få veta hur det blir med vår kommun. Vad jag tycker mig se är att den nybildade majoriteten i KF - S, MP, KD och C - är förhoppningsfulla inför möjligheten att "fortsätta kunna utveckla Vingåker".
Enligt vad Henrik Wising skriver i Kuriren:

Överst på listan över huvudområden står då ansvarsfull ekonomi, tätt följd av skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Partigruppledarna är medvetna om att det kommer att krävas mycket för att nå dit de vill: samarbeten med övriga partier, nytänk och smarthet.

– Kreativitet och tillit. Det är mycket vad det handlar om, säger Håkan Östlund (MP).

Hm, mumlar jag lite för mig själv Tillit? jodå det tror jag inte bara jag utan även de flesta ortsbor känner för Vingåker och framtiden.
I alla fall som det känns i nuvarande läge.
Men som Clemens säger - det där med "nytänk, smarthet och kreativitet" vad ska det komma ifrån?
Kanske från kommunens duktiga tjänstemän? Om de tillåts tänka fritt…
Tänker jag innan mitt nära framtidsintresse övergår till att försöka åstadkomma lite eget nytänkande till eftermiddagens bowling - som klart behöver förbättras.
Men tilliten om det är ständigt på topp!

PS - är du en gnutta intresserad av politik på annan nivå - tipsar jag gärna om vad Patrik Engellau skriver idag. Hans text börjar så här:
En sak som jag lärt mig genom livet är att man inte ska underskatta vad ens de stolligaste politiska viljeyttringarna kan ställa till med på längre sikt.


26 okt 2018

Den kommande måndagen ser jag fram emot med större spänning än sedvanliga måndagar - för denna kommande måndag har Kommunfullmäktige sitt första möte efter septembervalet.
Jag har småtittat på vad man då vid detta möte har att ta del av och besluta om.
Är du en av - de få  (föreställer jag mig) som är nyfiken på den saken så kan du här ta del av vad KF-mötet kommer att handla om.

Är du inte fullt så nyfiken kan jag väl i alla fall visa dig vad Anneli Bengtsson, - kommunstyrelsens ordförande under förra valperioden - skriver om de åren och om framtiden:


Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Så var det då dags att titta i den berömda backspegeln.
Vad har hänt? Gör vi det vi ska? Hur mår våra nämnder och får vi ett bra utfall för våra skattekronor?
För att kunna planera inför framtiden behöver vi veta vad vi bär med oss i ryggsäcken.
De senaste årens positiva utveckling av ekonomin är bruten och jag ser framåt utifrån utfall och prognoser att Vingåkersbygden har stora utmaningar framöver vad gäller ekonomin.
Då gäller det att som politiker vara modig och stark, att hålla i och hålla ihop.
Inte sluta gasa, men samtidigt bromsa för att få det smartaste och bästa utfallet på våra medborgares skattekrona.
Vi har påbörjat en resa och i den finns både en framsida och en baksida av myntet.
Baksidan just nu är osäkerheten i ekonomin, dels vilken budget som blir på riks och dels de stora nämndernas utmaningar runt den demografi vi har.
Vad kommer vi som kommun att behöva förhålla oss till?
Vi har även gemensamt med resten av Sveriges kommuner stora utmaningar
med kompetensförsörjningen.
Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka rätt personal och ha en arbetsmiljö som gör att våra medarbetare trivs.
Framsidan är den utveckling av kommunen som påbörjats, som i mina ögon är bra mycket större än baksidan, vi är bra på det vi gör, men vi vill bli bättre, smartare och mer innovativa.
Det måste vi för att kunna möta upp de utmaningar vi har.
Här kan vi i detta delårsbokslut läsa om en del av vad våra verksamheter levererat.
I punkt efter punkt ser vi vad vår skattekrona genererat och jag är så stolt över det goda arbete våra medarbetare gör för våra invånare, för gammal som ung, för förening- och näringsliv, för alla som bor och verkar i vår bygd.
Vi är en kommun med tillväxt och då blir det växtvärk.
Det syns inte bara i plånboken utan också i leveransen.
Den nya skolan växer fram, byggnationen en ny förskola är på gång, vi klättrar i
Svenskt näringslivs ranking och vi är Sveriges bästa matglädjeskola och mycket mer.
Vi är en kommun som levererar och det arbetet ska vi vara stolta över och fortsätta med.
Så med önskan om att delårsbokslutet 2018 inte bara blir en intressant läsning om våra framsidor och baksidor, utan även blir ett underlag inför våra framtida utmaningar.
Delårsbokslutet är ett kvitto på att vill man så kan man - om man är modig.
Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordf

Jaha, då vet vi det.

Det finns ett par andra rader som jag läser med större intresse - som:

"Att notera är att projektet Tennisparken haft en investeringsbudget från fullmäktige på 8 miljoner kr, men redovisar nu efter att parken är invigd en total kostnad på 15,7 miljoner kr.
Ärendet kommer att lämnas till en extern fristående granskning."

"Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala avvikelse mot budget vid årets slut uppgår vid delårsrapporteringen till - 21.175 tkr, vilket ger en prognos för årets resultat på - 13.210 tkr.
Efter justering av öronmärkta medel på 3.636 kr och reavinster på 255 tkr landar det justerade resultatet enligt prognosen på minus 9.829 tkr.
Reglerna i kommunallagens 11 kapitel gör gällande att ett negativt resultat som
uppkommer ett enskilt år ska återhämtas och återställas inom tre år och behöver tas höjd för i kommande budgetar."

Jag erkänner - jag gissar - men nog ger det här mig en svag doft av kommande skattehöjningar…


24 okt 2018

Visst finns det saker man kan bli sittandes i funderingar över?
Jag vet ju inte hur det är med dig - men det händer mig smått dagligen.
Som nyss, när jag kom att fundera lite över den mejlväxling jag haft med Anneli Bengtson om "Varför hon så tydligt - i Kuriren - avfärdade tanken på samarbete med SD när hon och hennes parti (S) ville knyta till sig partier för att S skulle kunna fortsätta styra i kommunen.".

Det som fick mina funderingar röra på sig var när jag i ett svarsmejl från Bengtsson läser "Det jag sagt är att SD inte delar vår (S) värdegrund (ja jag har läst deras partiprogram)"
…och så ett inlägg av Rebecca Weidmo Uvell där Uvell kommenterar Vänsterpartiets "Värdegrund".
Som om du läser hennes text får klart beskrivet att de har en starkt "kommunistisk värdegrund".
Vilket inte alls av Bengtsson och S tydligen har ansetts vara något besvärande.
Läs vad Rebecca skriver och du förstår vad jag menar med det.

Det är tydligen så att Vänsterpartiet som fanns med i den tidigare majoriteten i KF och Miljöpartiet under förra valperioden - båda av Bengtsson (och S) ansågs dela Socialdemokraternas Värdegrund.
Högst märkligt, finner jag, vid en jämförelse mellan vad V och SD för ut.
Ett parti som så villigt och glatt kan tänka sig (har kunnat tänka sig) samarbeta med V (och MP) har inte en värdegrund jag delar - och får aldrig min röst.

Tja - livet är fullt av märkligheter.
Vad kan då SD ha för "otrevligheter" i sin politik som är så graverande otäcka att Bengtsson & Co vrider sig av olust.
Om du nu är nyfiken vad SD säger själva att de vill med sin politik så -
klicka här

Jag - som inte röstade på SD i kommunvalet - finner absolut ingenting jag personligen inte kan leva med.
Vilket jag VERKLIGEN inte kan säga - vad gäller vänsterpartiet. (eller MP)
Hittar du något hos i SDs program som skaver illa är jag tacksam om du berättar det för mig. Gärna här.

Jag har i ett nytt mejl till Anneli Bengtsson bett henne förklara för mig vad det är i SDs partiprogram som är så motbjudande.
Jag tror inte att det finns något.

Min uppfattning från bl a personliga möten med Bengtsson är att hon är en klokare person än så, än en som skulle låta sig påverkas av ett vårt lokala SDs politik på det här sättet. Jag tror helt enkelt att hon är kraftigt tilltalad från "Stockholmshållet" att inta den här attityden.
Att därmed hjälpa S på riksplanet att misskreditera SD som riksparti.
Löfven & Co  avskyr ju Åkesson och hans SD.
SD i Vingåker är för lokala S en helt ofarlig konkurrent i kommunpolitiken - vilket den senaste valperioden klart bevisar - och ingen kan heller säga att de har företagit sig någonting i KF som motiverar ett något som helst avståndstagande.

Och, bland mina vinglande funderingar förundras jag över att inte Bengtsson slog sig samman med SD - de två skulle ju ha fått röstmajoritet i KF - där Bengtsson därefter (med sin pondus och erfarenhet) hur lätt som helst skulle ha kunnat styra kommunen. Nå, det kanske S även göra i den nya majoriteten.

Men jag väntar ivrigt på ett svar från Anneli Bengtsson.
Får jag ett ska jag dela med mig här.


23 okt 2018

Det är inte utan att man börjar undra hur pass seriöst politikerna tar på uppgiften
att försöka bilda en funktionsduglig regering. Matematiken i röstandelarna och de
tydliga uttalanden för och emot alla partier har gjort har ju hela tiden givit en vink
om att utan svek blir det svårt att komma i mål.

Allt för många partier tycker sig ha tolkningsföreträde och det enda man är helt ense om är att hålla SD utanför trots partiets hyggliga andel av valmanskåren.

Stefan Hedlund är i DGS välgörande tydlig i sin sammanfattning av det pågående "hyckleriet".

Det är verkligen hög tid för talmannen att omsätta sina sonderingar i förslag till
prövning i Riksdagen. Kanske hotet om att tvingas upp till bevis kanske skulle kunna leda till viss tillnyktring. I annat fall får det åter bli väljarna som får avgöra vilka partier som skall få ny chans att genomföra den politik de går till val på.
/Åke


15 okt 2018

Framtidshopp - har vi sådant i Vingåker? Funderar jag lite på medan jag försöker få lite ordning på mina egna vardagliga funderingar…
Nå, en som heter Peter Harold funderar också på den frågan, nja kanske inte specifikt om Vingåker då, utan mer om oss i hela Sverige.
Hans text börjar så här:
Hur ser framtidshoppet ut, kära medborgare? Frågan är mycket berättigad, inte minst sedan vi bara några dygn efter valet fick veta – vad vi redan anade – att socialdemokraterna och deras miniorer i den svenska djupstaten förvanskat alla siffror om det ekonomiska läget i landet. Grejen är att man inte ens behöver ha statistik (falsk eller äkta) för att veta att utvecklingen går åt fel håll. Det kryllar av pensionärer som rotar i de publika papperskorgarna efter pantflaskor, och vi har gamlingar som väljer att dö istället för att leva en plågsam och ensam ålderdom.


OK - eftersom du är inne och läser här kanske du är en smula intresserad av politik? Kanske rent av även den på riksplanet - funderar jag - och bestämmer mig för att berätta för dig att Patrik Engellau skriver i dag på sin blogg DGS.
Där hans rubrik säger: Sjuklövern bryter samman

I hans text kan vi läsa:

En annan observation som nu känns långt säkrare än före valet är att Alliansen inte längre finns. Moderaterna och kristdemokraterna kan tänka sig att regera med stöd av sverigedemokraterna. Det är ganska stort jämfört med retoriken före valet. Från att regera ”med stöd av” är steget inte långt till att regera ”tillsammans med”.
Detta är en verklig orosanledning för C och L. De måste ta ställning.

En tredje observation är att när Alliansen kraschar så kraschar även sjuklövern. Ett nytt politiskt block som består av M, KD och SD börjar formera sig inför våra ögon.

När jag läser sådant blir jag väldigt nyfiken och vill läsa…


14 okt 2018

Jordens växande befolkning är det största klimathotet.
Står som rubrik till en mycket tänkvärd insändartext i Dagens Nyheter.
Så här börjar texten:

"Det räcker inte att gång på gång varna för växthusgaser, fossilbränsleberoende eller att glaciärer och havsisar försvinner. Det vet vi redan. Att återigen djupdyka i analyser av tröskelvärden för de viktigaste processerna i biosfären kan ge ny information, men talar inte om hur problemen ska åtgärdas.

Hoten mot biologisk mångfald, mark, vatten och klimat kan kanske fördröjas men knappast övervinnas med skarpare gränsvärden och ökade skatter och priser på energi. Tanken på att höja energiskatterna är ungefär detsamma som att köpa en förstaklassbiljett på Titanic – man kan möjligen resa med stil och komfort, men den slutliga destinationen förblir densamma.
Ett bättre klimat låter sig knappast köpas för skattebetalarnas pengar."

Där står också:
Att bevara en god miljö är ju en självklarhet, men att höja skatter och avgifter än mer innebär i själva verket att det politiska etablissemanget vältrar över kostnaderna för en i många avseenden verkningslös klimatpolitik på särskilt landsbygdens befolkning, som redan dras med höga kostnader för transporter och energi.

Thomas Rusén heter skribenten.


6 okt 2018

Trots att väljarna tydligt sagt ifrån genom att inte rösta på partierna (C 91,4%, KD 93,7%, L 94,5%, MP 95,6% och V 92%) vill de alla ha inflytande över politiken samtidigt som de med emfas sagt sig inte vilja samtala med SD:s 17,5%  väljarstöd. För att Kristersson (M) skall kunna väljas som statsminister behöver han parlamentariskt stöd men finner att dörren till vänster är stängd och den till höger inte önskas öppnas av alliansen.

Vad kan man göra då? Som tur är framträder i media allt fler kloka personer som pekar på att det tidigare i svensk politik funnits personer som genom löftesbrott  löst situationen.

Arvid Lindman (höger) släppte motståndet mot den allmänna rösträtten mot den
proportionella valmetoden. Per Albin Hansson (S) kohandlade med Bondeförbundet och släppte löftet om frihandel mot den viktiga arbetslöshetspolitiken.

Lars Tobisson menar i SVD ”att taktiken att bekämpa SD genom att isolera dem har inte visat sig särskilt framgångsrik  och över en miljon väljare har ju ändå gett dem sitt stöd.
Det gäller nu att förmå C och L att övervinna sin beröringsångest och få dem att vara med om att forma ett program i linje med vad man lovat  väljarna.”

Statsvetaren Lars Lewin skriver i DN Debatt att ”Alliansen bör inleda samtal med SD för att undanröja ett nederlag vid den kommande omröstningen. Några saker finns då att tänka på.

Att nu börja tala med SD är ett löftesbrott och måste öppet erkännas som ett sådant. Men argumentet är den parlamentariska låsningen. Det kommer väljarna att förstå.

Man måste skilja mellan ståndpunkter och värderingar. Det är ett stort gap mellan alliansens liberalism och SD:s nationalism. Men politik är inte konsten att regera i samförstånd utan konsten att regera under oenighet. Alliansen skulle inte behöva acceptera något av SD:s värderingar bara för att man börjar inventera likheter och skillnader i konkreta ståndpunkter.

Det politiska spel som nu pågår är viktigt och kanske nödvändigt men måste ändå underordnas ideologin. Partierna har fått väljarnas förtroende att förverkliga sitt program eller så mycket som möjligt av det.

Därför är ett samtal med SD om gemensamma ståndpunkter när det gäller brottsbekämpning, arbetslinje och den ekonomiska politiken vid sidan av flyktingpolitiken lika viktig."
/Åke


4 okt 2017

Om jag fick bestämma en enda sak - vad gäller Vingåker - så skulle det vara att se till att den youtube-film jag här nedan länkar till - skulle vara obligatorisk att titta på för alla som tar plats i Kommunfullmäktige.

Samtal med Henrik Jönsson

Fick jag bestämma en gång till skulle det bli:
filmen ska tvångsvisas för alla vuxna Vingåkersbor.
De som motsätter dig detta får:
För män - inte besöka systembolaget, eller kolla på sporten på tv, förrän de kan visa intyg på att de sätt filmen
För kvinnor - får inte titta på Let´s Danc, några bakprogram eller Allsång på Skansen förrän de osv…

PS - efter att jag la ut texten ovan har jag tittat på en annan film hur Henrik Jönsson samtalade med Sara Skyttedal, kommunpolitiker för KD i Linköping. En skärpt kvinna som vågar sticka ut från det slätstrukna…

Sara säger i samtalet en sak jag fastnade för "I Linköping gillar vi att betala skatt. Men vi förväntar oss att få resultat för pengarna".

Efter filmen blev jag sittandes i funderingar - ungefär då - Hur är det med den saken i Vingåker då?
Anser vi att vi får resultat för våra skattepengar? Lite märkligt - men jag måste svara mig själv - jag har ingen bra uppfattning om det. Men någonstans i bakhuvudet gnager i alla fall en liten tveksamhet.
Och blev nyfiken på hur väljarna i vår kommun ser på den saken.
Och hamnade så småningom i - tänk om kommunen ville få veta den saken och  sjösätta en (digital) undersökning om detta. Ett enkelt utfört program - via datorer - där man ställde frågor som kunde besvaras med klick i svarsrutor.

Du behöver inte kommentera - jag vet att alla inte har dator. Det struntar jag i - liksom att "då kan ju inte alla vara med och det är orättvist"
Alla är inte begåvade-kunniga-intresserade osv att sköta en dator.
Och som jag ser det - räcker det om de "kunniga-villiga" sänder in sina svar för att det ska kunna ge de styrande i kommunen en hint om hur tongångarna går bland väljarna.

Medan du funderar över vad jag skriver där - sitter jag säkert och suckar över den kanske smått förbjudna tanken - "Om de dummaste och och minst upplysta får sätta ribban, kommer de någorlunda intelligenta att dö av leda"
Man kan väl för f-n inte styra en kommun efter de minst begåvades åsikter.
Ingenting annat heller…

Din åsikt?

  Dåligt förslag   Ointresserad   Tänkvärt   Bra


27 sep 2018

Jodå, jag förstår om du 'är dödligt trött på politik. Jag tror emellertid inte att du blir mindre trött, snarare mer, efter att ha läst ett (långt) inlägg som har rubriken:

Den rätta värdegrundens agenda.

Men risken är i alla fall inte obefintlig på så sätt att du efteråt kan känna dig "jävligt trött på dig själv".


25 sept 2018

Läser med viss förskräckelse den här rubriken hos ledarsidorna.se:

Sverige har valt en övertygad sovjetorienterad kommunist som andre vice talman

Läser i texten:
Lotta Johnsson Fornarves politiska historia sammanfaller med Vänsterpartiets. Johnsson Fornarve gick med i ett Sovjet- och Moskvavänligt kommunistiskt parti som i allt väsentligt fortfarande är kommunistiskt. Både i sin syn på äganderätt men även sådana universella värden som yttrandefrihet och tryckfrihet.

Vad i H-te. Och så finns det människor som ondgör sig över Sverigedemokraterna?
Ett sånt märkligt land vi lever i…

PS - läs gärna kommentarerna till artikeln…


24 sept 2018

Somliga artiklar som hamnar framför mina ögon är så oerhört bra - så jag vet nästan inte till mig av upphetsning. Tänker jag när jag läser den här texten.

Rubriken frågar:

VAD ÄR DEMOKRATI?

Artikeln börjar så här:
"Demokrati betyder folkstyre. Vid demokratiska beslut i olika organisationer så använder man sig av styrelseformen en person = en röst. Det förslag som får de flesta rösterna vinner. Demokrati är alltså en styrelseform. Den demokratiska styrelseformen har ingenting att göra med det man beslutar om, utan är endast en regel, en administrativ teknik för att fatta beslut.
Detta är dock en väl bevarad hemlighet för den stora majoriteten av medborgare."

Just så - tänkte jag själv när jag läste argumenten till den sista meningen.
Och skämdes en smula för att jag själv inte "visste bättre".
Det kan du nog också gott göra - av samma skäl…


23 sept 2018

Politik - kan vara något betydligt mer spännande än vad du kan säga om den du kan uppleva i Sverige. Dessutom kan den handla om en annan slags politik - som du sällan kan läsa om våra media.
Kolla vad Erik van der Heeg skriver under rubriken:
"Handel är krig - hur hela började"

Betydligt mer spännande och givande än att besöka vårt lokala Coop…


19 sept 2018

Det är inte utan att jag känner mig en smula "fed up" vad gäller politik. Och kanske det rent av blir värre med den saken eftersom det återstår en hel del rävspel vad det gäller allt från val av talmän i riksdagen, val av statsminister och lite annat humördämpande "spel för galleriet".

Lite mer intressant tycker jag det är att läsa eftersnacket från de olika partierna - mest då de som känner sig som förlorare.
Som MP i Sörmland - som i det här landstingsvalet förlorade sin medverkan i landstinget. Läser en artikel i Kuriren där företrädare för MP gråtmilt ondgör sig över sakernas tillstånd:

"Miljöpartistisk landstingspolitik har ett starkt fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt givetvis miljö, klimat och social hållbarhet.", berättar de - och deras utsagor slutar så här:

Vi fortsätter utveckla vår landstingspolitik. De senaste veckorna har nya medlemmar börjat strömma till, och vi ser över hur vi ska bygga upp en stark organisation för ett fortsatt politiskt arbete även efter valet.

Vi försvinner från maktens korridor men inte från Sörmland, och vi räknar självklart med att komma igen i valet 2022, för miljö, klimat och en jämlik vård.
Vi vet att vi behövs.
(min fetmarkering)

Medlemmar strömmar till? Vilket i min syn på vad det betyder är ungefär att - ett hundratal har blivit medlemmar den senaste tiden.
Det har jag svårt att tro på. Vilket förstås kan bero på att jag har fel uppfattning om hur "strömmar till" ska tydas. Det kanske med MP-ögon ska tydas som ett 15-tal den senaste månaden…
Jodå, jag är begåvad med fördomar. Som bl a kan visa sig i att jag har en tämligen bestämd uppfattning om de människor som är MP-politiker - de brinner för att rädda planeten.
En känsla som inte så överväldigt många svenskar verkar dela - i alla fall inte riktigt så där glödande som de inom MP - utan lite mer avvaktande. Vilket väl då kan förklara varför MP gjort så dåligt från sig i senaste valet och på något sätt också motbevisar vad MP i Sörmland säger - Vi vet att vi behövs.

Om nattgöken behövs vet jag inte - men jag har i alla fall (själv) lite kul när jag håller på. Livsglädje - är ett ord jag nyligen använt på annan plats.
Erbjuds man inte sådan från kommunen får man ordna den saken själv.

 


7 sept 2018

"Vi går mot en perfekt storm"
Skriver Johan Westerholm hos ledarsidorna.se

Intressant text - men för egen del finner jag kommentarerna efter Westerholms text - väl så läsvärda…


6 sept 2018

Valfläsklista - ett ord som förekommer vart fjärde år…
Här Socialdemokraternas…

Sammanställd av Rebecca Weidmo Uvell .


29 augusti 2018

OJ då, tänkte jag när jag såg att det kommit ännu mer valmaterial i brevlådan. Hade nog trott att det skulle vara slut på sådant.

Nå, från Centerpartiet och Vänsterpartiet material som inte innehåller material om Vingåker (utan om landstings- och rikspolitiken) som vill övertyga mig om att ge dem min röst.
För sent - har redan förtidsröstat…

Miljöpartiet i Vingåker då?
Ja, vad ska jag skriva då utan att låta mig påverkas av mig egen motvilja mot detta parti. (På riksplanet då)
Varför inte citera ur deras valfolder - funderar jag.

Detta vill Miljöpartiet i Vingåker - säger rubriken - och jag läser:
"Miljöpartiets vision är en miljö fri från föroreningar och kemikalier.
Energin ska vara fossilfri, maten ekologisk och närodlad.
Kultur och omsorg värnar alla kommunens invånare.
Vår politik ska göra Vingåker till en attraktiv kommun att leva och bo i.
"

Allt förklarat i en ström av floskler av "Vi vill" - precis som de andra partierna - där de i svepande formuleringar beskriver hur det ska gå till.
Nix - de gör de egentligen inte alls - de heller.

Så får jag foldern från Kristdemokraterna (KD) i händerna och jag känner hur snällheten omfamnar mig. Jag funderar hur jag nu ska förklara vad det betyder - men KDs anspråkslösa valmaterial känns så innerligt sympatiskt.
Inga överdådiga valfloskler utan bara stillsamt berättar för mig vad "de i all enkelhet vill åstadkomma om de får min röst".

Och - f-n i mig - hade jag inte förtidsröstat (på annat parti) hade de sannolikt fått min röst i kommunvalet.
För vem kan motstå detta? (Korat till bästa valmaterial 2018 i Vingåker)

Inte jag i alla fall…
28 augusti 2018

Socialdemokraterna ljuger på arabiska…
… så lyder rubriken till en text som berättar om just det.
Som du kan läsa här

Ängslan inom S inför vetskapen att de snart kommer att göra ett dåligt valresultat är - i alla fall på vissa håll - smått desperat.


Jag undrar lite stillsamt om inte S i Vingåker också känner sig en smula oroliga för att de tillsammans med sina kumpaner inom V och MP ska förlora makten i det kommande kommunvalet.

Funderar jag när jag läser den småaktiga insändartexten i Kuriren skriven av Monica Granström (S) som kandiderar till KF i Vingåker.

Granström kritiserar VTL för att de valde att inte delta i Kurirens valsajt #kandulova och menar att VTL inte "tar ansvar" genom att (där) svara Vingåkersväljarna på deras frågor "Kan du lov att ni?"

Håhåjaja - samtidigt skriver Granström i sin text:
På VTL:s Facebook sida kan man läsa långa utlägg om det mesta och varje inlägg slutar med: det ska vi arbeta för om vi sitter i majoritet.

Räcker gott för mig och mina bekanta och vi är också synnerligen tillfreds med vad VTL delger oss i sitt valutskick som kom i brevlådorna i dag.

Vad jag har hört tänker VTL  inte gå i svaromål på vad Granström och (S) anser hur VTL ska sköta sin valverksamhet.

För ett svar på  S-tyckandet skulle ju då kunna få vissa aningslösa väljare att tro att vad Granström och (S) anser är något viktigt…


27 augusti 2018


24 augusti 2018

När det nu är dags att via tre olika valsedlar välja hur vi vill att landet
skall styras de närmaste 4 åren kanske inte alla tänker på att det är
olika ansvarsområden valet avser. Man måste inte lägga sin röst på
samma parti i alla kuverten. Inget fel att hålla sig informerad om 
vilka som hanterar vad och vilka frågor.

Vi väljer faktiskt politiker som skall styra och administrera landet på
- lokal nivå - i kommunen
- regional nivå - i landstinget/regionen
- på nationell nivå - i riksdagen 
och ibland i EU - i EU-parlamentet

 Tittar man närmare på hur ansvarsfördelningen för styrningen
av vårt land ser ut kan man urskilja följande:

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting
och kommuner skall göra via sin indelning i län.
Kommunerna sköter de lokala uppgifterna.
Landsting och regioner svarar för gemensamma uppgifter med
tyngdpunkt på hälsa- och sjukvård.

Regeringen styr Sverige genom myndigheter och fattar också
beslut om sådant som inte någon myndighet ansvarar för.
Man ser också till att det som riksdagen beslutat blir gjort.

Riksdagen beslutar om lagar, statens inkomster och skatter,
granskar och kontrollerar regeringens och myndigheternas
arbete och utser statsminister.

Myndigheterna ska genomföra det riksdag och regering beslutat.

Landstingens obligatoriska uppgifter är:
. Hälsa- och sjukvård
- Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder

Frivilliga uppgifter är:
- Kultur
- Utbildning
- Turism

Gemensamt för kommun och landsting är:
- Regional och lokal kollektivtrafik


Enligt lag har kommunen obligatoriskt ansvar för frågor som:
 
- Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
- Barnomsorg
- Skola för barn och ungdom
- Plan- och byggfrågor
- Hälsa- och miljöskydd
- Renhållning och avfallshantering
- Räddningstjänst
- Vatten och avlopp
- Ordning och Säkerhet
- Civilt försvar
- Biblioteksverksamhet
- Bostäder

Frivilliga uppgifter är:
- Fritid och kultur
- Energi
- Sysselsättning
- Näringslivsutveckling

Den granskning av politiker som medierna företrädesvis ägnar sig åt
är de som finns på riksnivån. De politiker på kommunal nivå som har 
det största inflytandet på väljarnas välbefinnande blir sällan utsatt
för samma granskning och hoppas ofta, trist nog, att det förblir så.
/Åke


15 aug 2018

”Nio åtgärder som tar bort gängen från svenska städer”

Vilka de är kan du läsa om här…

 


14 aug 2018

En gång i tiden, inte alls så länge sedan, var det en smula skämmig att berätta att man sympatiserade med Sverigedemokraterna. Det märkliga var, tycker jag, att man skämdes alldeles i onödan men förstår att alla inte orkade stå emot medias ständigt anklagande pekfingrar.
Det är annorlunda nu - allt fler vågar stå upp för att man gillar SD. Och skaran växer. Snart får vi veta hur många det är.

Snart får vi också veta om det "skämmiga" snart kommer att drabba de som sympatiserar med Socialdemokraterna. I alla fall går mina tankar åt det hållet när jag läser ett inlägg som har rubriken:
Stefan Löfven - "Tillsammans tar vi ansvar."

Om du gör dig mödan att klicka dig in till artikel kan du bl a läsa:

"Tag t ex detta senaste; ”Tillsammans tar vi ansvar”. Men så förhåller det sig ju inte. Varken han själv eller den grupp – invandrarna och de asylsökande ekonomiska emigranterna – som skulle rädda välfärden, har tagit sitt ansvar eller avkrävts det av Löfven eller av Sjuklövern.
I stället konsumerar (matas de med) en stor del av det utrymme som bl a skall gå till skola, vård och omsorg. Det innebär att dessa områden är i kris och varken åldringar, sjuka, skolelever får de resurser som krävs för att upprätthålla en nödvändig standard.

Det är Olle Ljungbeck, Gävle 86 år som skriver den text som får mig att tänka som jag beskriver här ovan.

Läs texten och se om du som jag får en liten undran - Är det inte dags nu - att skämmas - för dem som en gång röstade på Stefan Löfven och Socialdemokraterna?
Jo…


11 aug 2018

I den här läsvärda artikeln i GP tar Alice Teodorescu upp frågan om att
"Åsiktskorridoren - det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd - är mycket smal i Sverige."

De orden kommer från professor Henrik Ekengren Oscarssons som också
noterat att det saknas intellektuell nyfikenhet på politiska motståndare.

"Att avfärda andra och avvikande uppfattningar och ståndpunkter håller på
att bli norm och man påtalar gärna högröstat vilka jubelidioter alla andra är.

Att den smala åsiktskorridoren existerar i dagens Sverige visades också under
veckans Pride-debatt där Jimmie Åkesson ersattes av en uppblåsbar elefant.
Partiledarna viftade, mer eller mindre entusiastiskt, till påståenden som exempelvis ”håriga ben kan vara kvinnligt”, och ”SD är ett homofobiskt parti som mitt parti inte vill samarbeta med”.
Publiken applåderade men ingen ställde sig upp och protesterade.
Ingen lämnade heller scenen. Hur kan det komma sig?

Oavsett anledning till att ingen reagerade är det brist på civilkurage enligt
principen, att mobbing är fel oavsett vem som utsätts, liksom viljan att hålla sig 
väl med den ståndpunkt som uppfattas som politiskt korrekt för dagen.

Många väljer att tiga och följa med strömmen. När vinden vänder kan man ju alltid hävda att man varit naiv och ens avsikt varit god.”

Det kan vara klokt att under kommande veckor fundera på de förslag och åsikter 
som förs fram från olika håll. Det verkar som att ingenting är heligt längre och
pajkastningen mellan partierna har tilltagit i samma takt som man beskyller
varandra för att vara mindre seriös.
/Åke


10 aug 2018

Klart att jag blir nyfiken när jag ser rubriken:

Ulf Kristersson har inte levt upp till att vara vuxen

…och snabbt kollar jag vem som skrivit artikeln. Det får du också göra  :-)

Men - varför jag länkar till artikeln beror mest på att jag där läser:"

De grova felbeslut som tagits i migrationspolitiken genom åren borde rätteligen medföra att ledande rikspolitiker, men också många lokalpolitiker, självmant borde lämna sina förtroendeuppdrag. De har ju inte klarat att leva upp till förtroendet de fått; dvs att bedriva en klok och ansvarsfull politik."

Tufft - och jag håller med - vad det gäller rikspolitiken…


6 aug 2018

Hur svårt kan det vara att övertyga om sin politik?

Man förstår vad politikerna säger, men inte alltid vad de menar. De är ofta
alldeles för otydliga trots att de försöker vara tydliga.

Ofta är politikerna rädda för att misstolkas eller för att säga fel. Tjatar man om samma ord hela tiden som t.ex. ”värdegrund, avtalsrörelse”  kommer ingen att minnas allt det andra som sägs.
Inte undra på att många väljare känner sig oroliga när partierna i många år pratar om oro. Reklambranschens försök att övertyga människor bygger inte på fakta och statistik utan förmedlar en känsla som känns rätt i vardagslivet och i maggropen.

Hur tänker man sig då vinna väljarnas förtroende? 

Alla partier kommer med olika försiktiga utspel för att se hur det tas emot bland väljarna, i förhoppning om att på valnatten få öppna den kylda champagnen och slå klackarna i taket. Trist nog är man också mindre benägen att berätta om vem man vill dansa tango med efter valet. Risken för en del partier är överhängande att det inte blir någon dans alls efter valet.

Eftersom vi lever i en demokrati är det i alla fall hedersamt att misslyckas med heder än att vinna med hjälp av fusk. I många delar av världen generar man sig inte för att ta hjälp av mer oortodoxa metoder som t.ex. att arrestera konkurrenter eller frisera vallängder. En som har sett mycket av dessa metoder
att fixa framgångsrika val är Staffan Heimerson i DGS som berättar underhållande om det här.

Avslutningsvis nämns där att av Indiens 1,3 miljarder människor är 815 miljoner röstberättigade. Det tar 5 veckor att oomstritt välja ledare i ”världens största demokrati”.
Hos oss är det färre som är röstberättigade, av ca 10 miljoner är det ca 7,3 miljoner. Med teknikens hjälp tar det numera ca en timme efter det att vallokalerna stängts att se vem som har fått störst förtroende. 
/Åke


5 aug 2018

Tänk, mumlar jag till mig själv, tänk om alla svenskar ville/kunde/fick, läsa texten som finns under rubriken:

Valrörelsen 2018 är en skammens parad. “Shame” har börjat

Ha ha - jo, skammen finns där perfekt illustrerad av tecknaren Mäki.

Men det finns ytterligare en mästare - Jens Gahnman - min absoluta favorit vad gäller att åstadkomma ironi som kryper under huden.

Som (på Facebook) i sin text till den här "pajen" fullkomligt tillintetgör dagens partiledare - utom Jimmie Åkesson då. Som inte var inbjuden…


Klicka här och du får läsa - årets - avrättning…  (Levy pants)

Hm - den 11 augusti är det Prideparad i Vingåker. Om jag skulle…


4 aug 2018

Hur det än går i valet har SD redan vunnit.
Sossarna har alltid sagt att de står för solidaritet och rättvisa. Vad har hänt? Sossarna har tröttnat och lämnat partiet. Tillsammans med andra som också lämnat sina partier har de alla dragit sig till höger.
   Partierna grälar numera så mycket  på varandra att man kan undra om de är tonåringar på glid. Ingen pratar om ideologi numera vilket vore det enda riktiga vi väljare skulle kunna använda oss av för att välja våra folkvalda innan de måste börja kompromissa.
   Man talar om värderingar i stället för hur man uppfattar verkligheten som man skulle kunna grunda sina åsikter på. Trots att vi har en ekonomi som är väl fungerande så är vårt största problem, efter hotet mot vår miljö, de växande ekonomiska orättvisorna.
   Det är vi, den skattebetalande medelklassen, som bekostar den offentliga sektorn samtidigt som vi får allt fler miljardärer. Det är läge för väljarna att sätta ner foten. Politikerna måste formulera sig hur vi vill att landet skall utvecklas. Det räcker inte med att bara förvalta tänkta ”värderingar”.
   Med 10 miljoner invånare är vi alldeles för beroende av hur omvärlden utvecklas. För att vara trovärdiga måste svaga koalitioner undvikas, utveckla välfärden, skolan och trygga lag och ordning i landet.
   Jimmie behöver inte ta hänsyn till politiska allianser. Han har mer och mer tagit sig ur sin politiska isolering och SD framstår numera som ett mer moget parti inför väljarna och andra partier som numera inte heller utesluter samtal med SD. /Åke


3 aug 2018

Av alla våra riksdagspartier tycker jag sämst om miljöpartiet - har jag den senaste tiden förstått att jag tycker.
Och den lilla "oviljan" späddes på denna morgon då jag i Expressen läser vad den duktige journalisten Torbjörn Nilsson berättar i sin underhållande krönika med rubriken:
Miljöpartiet upprepar misstaget från 1991.

Krönikan börjar så här:

Det sägs att man blir visare med åren.
Fan vet.
Ta miljöpartisterna, som närmar sig fyraprocentstrecket.
Har de blivit klokare?
Till skillnad från alla andra partier som sitter i Sveriges riksdag har de gröna åkt ut förr och man skulle kunna tänka sig att de lärt sig av det.

Och vad jag tyder av Nilssons text - har de inte det - och riskerar därför att igen ramla ur riksdagen.
Gör ju det kommande valet en aning mer spännande - kan man ju tycka…30 juli 2018

Håhåjaja - suckar jag vid tanken att det är ett val på ingång och att där då kommer att finnas så många som kommer att lämna sin röst utan att - tänka - eller att ha sett den här videon.

Som behandlar ämnet:
Om en statsmakt i upplösning.
Det vill säga landet Sverige…

Och om inte detta skulle övertyga dig så har jag kopierat lite text från ledarsidorna.se - den texten handlar om det utskällda MSB:

"Hybriden av olika verksamheter skapade dock en myndighet utan egentligt fokus. En del av verksamheten, som syftar till att stödja bland annat polis och andra myndigheter om kunskap om radikal islamism, motarbetas aktivt av Ibn Rushd-sfären samtidigt som myndigheten, i sin brist på fokus, blivit ett lätt offer för postmoderna teorier.
   Sedan 2008 har myndigheten satsat mer än 26 MSEK på olika utredningar och forskningsprojekt inom säkerhetsområdet för att tillföra intersektionalitet, normkritik och genderperspektivet inom bland annat brandförsvaret.

Resultatet av detta är, rent konkret, att bland annat Södertörns brandförsvar numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat.

Det totala antalet rullstolsbundna rökdykare inom Sveriges räddningstjänster bör annars rimligen bedömas till noll till antalet. Men helt i linje med MSB:s prioriteringar och rekommendationer för de kommunala räddningstjänsterna."

Nix - jag kommer inte att rösta på något av de nuvarande partierna i regering vid det kommande riksdagsvalet.


28 juli 2018

Varför kommer så många att rösta på SD i höst frågar sig Jonas Thornell
och pekar på ett antal skäl som huvudsakligen inte handlar om invandring,
integration eller genuina sympatier för deras särpräglade politik.

"Det råder en allmän besvikelse och missnöje gentemot nuvarande och 
tidigare regeringar som framför allt inneburit ett svek mot de ekonomiskt
svaga grupperna i samhället. Följden har blivit en ökning av social ohälsa
och otrygghet i samhället."

Sverige blir säkert inte bättre med SD vid makten men med ett visst inflytande
kan det kanske vara ett alternativ till de svaga alternativ som annars står till buds.
/Åke


(24 juli 2018)

…Politikerförakt använde jag i förra inlägget. Och jag har fått det - mitt egna - mer förstärkt, genom att läsa vad Lars Bern skriver i sin blogg (glöm inte läsa kommentarerna) under rubriken:
Miljöpartipolitiken leder till skenande utsläpp av växthusgaser.

Håll till godo - här…


23 juli 2018

Politikerförakt - ett otrevligt ord - som blir allt mer spritt. I alla fall i mina kretsar. Och för egen del stiger det hos mig själv. Jag och Clemens har flera gånger ställt oss frågan "Har vi någonsin tidigare haft en så usel regering som nu?".
Nej, det har vi inte…
Och vi vidgar gärna det svaret till våra omdömen om en del myndigheter och organisationer. Som t ex Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m fl…

Nåväl, det var inte det jag vill peka på denna ljuva måndagsmorgon utan bara länka till en text som är skriven av Johan Westerholm som hos ledarsidorna.se i sin text redovisar hur illa "de senaste regeringarna har misskött den svenska räddningstjänsten".
Man utreder och utreder men ingen i den nuvarande eller de förra har inte tagit del av vad utredningarna kommit fram till utan "tittat bort" enligt Westerholm.

Svensk räddningstjänst har nedrustats under lång tid, krisberedskapen är under all kritik och lärdomar från tidigare kriser har inte tagits tillvara. Den svidande kritiken kommer från regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden, Aud Sjökvist.

– Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris då ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, säger Sjökvist till Expressen.

En mycket intressant och informativ text av Westerholm som slutar i ett "tjyvnyp" till dagens rikspolitiker som gör mig starkt avundsjuk med sin formulering:

Vad som däremot kan bli aktuellt
är att utreda om statliga utredningar och expertråd skall börja tas fram i form av pekböcker eller enklare Youtube-klipp på tre minuter (den tid som är rimlig att anta att en minister eller partiledare kan behålla koncentrationen) så att även dagens statsministerkandidater och partiledare kan ta till sig informationen på en basal nivå.

Det finns ju politiker på fler nivåer än den rikspolitiska, som i landstingen och i kommunerna. Om landstingspolitikerna - och deras verksamhet - är jag smått skämmigt okunnig. Så värst mycket bättre är inte mina kunskaper om våra lokalpolitiker. Tycker mig dock har en aning mer kunskap om vad de uträttar än hos de landstingspolitiska.

Som jag ser det så sköter sig KF i Vingåker bra genom att besluta om det de ska besluta. Där de till stor del måste ta hänsyn till våra kommunlagar men även EU.
Emellanåt kan jag tycka att de är lite fantasilösa i sina framtidsvisioner, men under mina funderande stunder i favoritfåtöljen händer det (nog) lika ofta att jag mumlar för mig själv "Det kan f-n i  mig inte vara så lätt att få inspiration som leder till några överdådiga framtidsvisioner kring livet i Vingåker".
Vilket mycket tydligt kan ses när man tittar in hos våra lokala partiers hem- och Facebooksidor.

Lite slarvigt formulerat - politikerna ska genomföra det folket vill.
Du, tror du att det är några Vingåkersbor som för fram några förslag till våra kommunpolitiker där de pekar på - förslag eller önskningar. Några enstaka Medborgarförslag känner jag till.
I övrigt inte särdeles många kan jag tänka mig - inte ens jag ju…


20 juli 2018

Det är ett ståhej i media om det här med skogsbränderna - och där finns en hel del bitska kommentarer kring ansvarsfrågan för Sveriges bristfälliga (?) beredskap för sådana upplevelser.
En kommentar jag just läste - roar mig en aning:

Sverige brinner!
Mp och sossarna satsar en miljard på elcyklar och har struntat investera i brandplan.
Hitintills har 12 000 hektar brunnit med en medel på drygt 130 kubikmeter virke per hektar.  Det betyder att lågt räknat 1,5 miljoner ton koldioxid släpps ut av branden.
Fridolin och övriga miljötalibaner lär få cykla så in i helvete om denna miljöbesparing skall gå i hop!

Kommentar

Hej Bjarne,
Med stigande förvåning har jag tagit del av vilka insatser som görs och har gjorts med anledning av alla skogsbränder i landet. Har noterat att insatsen på marken är betydande med hjälp från olika delar av landet liksom samordning från övergripande myndighet.

När det gäller bekämpning från luften ser det inte lika bra ut då antalet svenska helikoptrar i farten verkar vara lågt och vi får anlita på hjälp från andra länder med både flygplan och helikoptrar.
   Försvaret har 18 st HKP14 varav 9 st E för markoperativ verksamhet och 9 st F med sonarutrustning för ubåtsjakt. HKP16 (som är mindre än 14) är avsedda för transport av trupp, mtrl och sjukvård. HKP15 är minst och 12 st A är avsedd för träning på land och 8 st B för hav och sjö. Sjöfartsverket har 7 st räddningshelikoptrar AW139 (Augusta Westland). (Som av olika skäl vid flera tillfällen kritiserats i media.)
   Man kan på goda grunder anta att inte alla helikoptrar är operativa samtidigt men man blir lite bekymrad när det i media går att läsa att hjälp med bekämpning av bränder inte kan erhållas då:
- det inte ingår i vårt uppdrag, ingen har frågat oss om assistans,
- det finns ingen lastkrok på helikoptern för att bära tunnorna,
- det finns ingen lämplig personal tillgänglig då helikoptern uppför sig annorlunda med hängande last.
- flera Hkp14 står stilla på marken då de är för dyra att flyga, varje timme i luften kostar 200.000 kr medan den mindre Hkp16 kostar 40.000.

Eftersom vi i Sverige tror oss vara  duktiga på att organisera och administrera våra internationellt sett blygsamma resurser kan man undra varför inte MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har fått i uppdrag av våra politiker att eliminera ovan nämnda brister.
- Varför har vi inga egna flygplan som kan användas för olika ändamål?
- Vi kanske behöver byta till politiker som har ett vidare perspektiv?
/Åke


18 juli 2018

00.02 - Ovärdigt - satte jag i går som rubrik på ingångssidan där det då handlar om att så många av våra pensionärer inte kan hantera en dator - och undrar en lång stund om jag inte kan använda det ordet även här.
Du får välja själv men de här gången av annorlunda skäl.

Under mycket lång tid har de övriga partierna anklagat Sverigedemokraterna för att ha "rasistiska rötter".
Hos en mycket framstående bloggare "blev det, 2017, en gång för mycket".

Och hon tog sig för att kolla de andra partierna och deras nazistiska och rasistiska för flutna. Vilket, visar det sig, inte är till deras fördel.
Vad hon - Julia Caesar - fick fram kan du läsa här.
Och här…

09.55 - Blev nu på morgonsidan lite fundersam till varför jag i natt beslöt mig för lägga ut de här två länkningarna om en del partiers "bruna förflutna".
Andra än SD då.
Måhända jag drabbats av vad Julia Caesar kände "Det blev en gång för mycket" - påhopp på SD då - och deras "rötter". I Kuriren.
Förmodligen så.

Vid morgonkaffet kom en annan fundering "Undrar om det finns någon/några i (fler än jag) Vingåker som har läst de här två inläggen jag länkar till".
Eller, som jag, följer vad Julia Caesars blogg.
Nej, det har jag svårt att tro.

Vad jag har för åsikt om det - får du inte veta…


10 juli 2018

Hej Bjarne,

ibland undrar jag varför alla är så förvånade över att SD har så stora framgångar. Frågan är om det är så sensationellt då väljarna enligt läroboken opponerar sig när de tycker att regeringen och de partier som utgör underlaget missköter landet.         
   Man kan tycka att det är en normal politisk utveckling att oppositionen går framåt när partier i regeringsställning i mellanvalsperioder backar. Till det kommer att de regerande partierna inte tillräckligt fort uppfattar de frågor som väljarna anser mer angelägna och viktiga.
   Man kan ana en viss tröghet i systemet om det inte är fråga om en viss bekvämlighet som hindrar sikten på att världsbilden ändrar sig snabbare än vad man önskar. Vem kunde ana att så många invandrare tyckte att Sverige skulle kunna var himmelriket på jorden?
   Hur som helst. De styrande partierna, och även övriga för den delen, som skulle vilja styra, har blivit varnade. Demokratin har i flera mätningar visat att en rejäl andel av väljarkåren önskar en annan inriktning på dagens politik. Det är dags nu, om inte annat i september, att på allvar börja förhålla sig till det i ordnade former.

Det skall bli intressent att se hur man resonerar på det lokala planet i Vingåker. Kommunen är säkert ingen spegling av bilden på riksplanet, men varför inte ta tillfället i akt försöka sätta kommunen mer tydligt på kartan som en framåtlutande kommun alla gärna vill jämföra sig med.
/Åke

Ja, vad kan jag säga annat än att jag håller med Åke i vad han skriver.
Min uppfattning är nog också att Vingåker - vad gäller hur Vingåkersborna tidigare har röstat - inte stämmer in med hur det har röstats i riksdagsvalet.
Här - verkar det som - att man rösta som vanligt. Nästan i alla fall.
Det mest förvånande i förra kommunvalet var väl att Sverigedemokraterna blev näst största parti och att det "närodlade partiet VTL" förlorade mer än hälften av rösterna från 2010.
Där det snopna som då hände i kommunvalet var att eftersom SD inte kunde besätta sin fem mandat (bara tre) så fick S+V+MP majoriteten under den nuvarande valperioden.

Det kan man tyda så att om väljarna i år röstar som 2014 blir det - vad jag förstår - den nuvarande oppositionen: M+C+KD+L+VTL+SD som får majoriteten i Vingåker.
BW

Clemens hälsar och säger:
Den ideologiska spelplanen i Vingåker är ungefär lika dynamisk och vital som ett zombie-disco i ett mausoleum.


6 juli 2018

Eftersom du klickat dig in till den här sidan vill jag tro att du - i alla fall - är en smula intresserad av politik. Då kanske du är som jag - huvudsakligen mest intresserad av politiken på riksnivå och (bara) lite halvdant så där - intresserad av lokalpolitiken i Vingåker. På något sätt är jag missnöjd med mig själv att jag tycker så - för nog tycker jag att jag borde vara mer intresserad av den lokala som så att säga - mer direkt - kan påverka mitt dagliga liv.

Det finns väl en tämligen tänkbar förklaring till att "jag/vi" har den uppfattningen. De allra flesta svenskar matas ju dagligen i media - tidningar och tv - med artiklar där rikspolitiken och dess företrädare exponeras för oss.
Jämför vi då med - hur ytterst lite du i Kuriren kan ta del - om vad våra lokala politiska partier och dess företrädare befattar sig med så är det väl inte så konstigt om intresset för vad de "har för sig" - inte upptar så många tankar hos oss.
Rent av minskar eftersom…

Vad man kan göra åt den saken har jag själv just ingen bra förklaring till.

Men eftersom det ska bli val om ett par månader så kanske det kanske blir i alla fall en pytteliten ökning i vår "lokaltidning" för den lokala politiska situationen i Vingåker.
Almedalen upptar mycket av de stora tidningarnas - och tv-företagens - tid. Men inte hos mig annat än att jag via "sociala medier" får veta vad som hänt.
Ett instick där - skulle man inte kunna tänka sig att våra lokala politiska partier - kom över ens om att arrangera en "lokal Almedalenvecka" - genom att i början av augusti uppträda i den nylagda Tennisparken? Var sin kväll…

Så känner jag hur hornen växer ut en aning - för jag minns just ett par rader från vad jag nyss läste hos ledarsidorna.se - och som jag då - mycket väl skulle kunna ta efter:
"Statsministerns tal var ändå det bästa under denna vecka. Till och med det bästa han framfört. Det saknar bara en komponent. Trovärdigheten."

Där skrivet av en hängiven socialdemokrat…


27 juni 2018

Föredömligt, är ordet jag först tänker på, när jag ser att Vingåkersbladet har upplåtit mittuppslaget i tidningen för att redovisa svaren på de frågor de ställt till våra lokala politiska partier. Med ordet föredömligt menar jag i första hand att tidningen genomfört den här undersökningen men kanske också lite för att partierna har svarat.
En sak framträder tydligt - alla partier framhåller att skolan är den viktigaste frågan för dem alla.
Det tycker jag mig ha hört under hela den här valperioden utan att jag tagit del av så många positiva framgångar av denna deras omsorg - utan snarare då tvärtom.

Jag har svårt att föreställa mig att de lika helhjärtat skulle ha svarat mig om jag försökt genomföra en liknande enkät.
Tidningar i pappersformat har där en tydlig starkare fördel. Speciellt om man som Vingåkersbladet hamnar i alla brevlådor inom kommunen.

Nåväl - skolan - den så plågade kan mycket väl nå betydande framgångar under de kommande fyra åren.
En som i alla fall tror det är Malin Alsing Brånn, kanslichef bou - som i en mejlväxling med mig svarar:

Godmorgon Bjarne!
  Vilket engagemang du har för skolorna i Vingåker, det glädjer mig.

Jag föreslår att du kommer till oss på barn-och utbildningsförvaltningen, så kan vi berätta mer om hur vi jobbar. Vilka satsningar som vi genomför. Vilka satsningar som vi genomfört hittills och vilken effekt dem haft på eleverna. Nu är det mitt i semestertider och jag kan inte garantera att vi kan träffa dig innan semestern. Men om du är intresserad, så överlägger jag med min chef om dag och tid (som också säkert kan vara med på mötet).

Det kommer inte att ta 10 år innan resultaten vänds för åk 7-9, jag är övertygad om att vi kommer att lyckas innan det. Vi har duktiga pedagoger och rektorer som vi tror starkt på, och framförallt så har vi elever som vill framåt och vill lyckas. Detta i kombination med väl genomtänkta satsningar för ökad måluppfyllelse.

Har du kollat in årskurs 6 resultat? Eleverna har mycket goda Betygsresultat.
Återkom om du önskar att träff med mig och barn-och utbildningschefen!
Mvh
Malin Alsing Brånn
Kanslichef, bou

Vilket fick mig att svara följande - där jag började med att redovisa de tidningar jag varit chefredaktör för:

"Att jag tar upp det är för att lite förklara att jag i positionen som chefredaktör för den typen av branschtidningar har haft mycket att avhandla med "tjänstemän i hög befattning" - som de i länstrafiken i Södermanland - men även på nivån "VD för Volvo Bussar" och trafikpolitiker från riksdagsnivå och på kommunnivå.

Av detta lärde jag mig att ska det bli någon "bra, förnuftig, underhållande, informativ" artikel av mötet är det ingen bra grund att träffas på "kontoret" där en sitter bakom skrivbordet och jag på en obekväm besöksstol"

Alltså såg jag till att våra möten (ofta personporträtt)  hamnade hemma hos mig - bodde i Stockholm då - eller på någon neutral plats som erbjöd avspänd komfort.

Jag är synnerligen ointresserad av att mötas på "förvaltningen" och få höra hur ni jobbar.
Jag anar att jag har en del vetskap om det. Lärare tar kontakt med mig.
Jag är inte så intresserad av att få möta "tjänstemannen" Malin utan ser hellre att jag får möta personen Malin hemma i mitt hus på Marknadsvägen 5.

Jag har märkt vid mina kontakter med kommunens tjänstemän att de ser mig som en (sämre) typ av journalist av det slag de möter från Kuriren.
Helt ovana vid hur jag som bloggare agerar.
Kuriren, säger tidningen själv, tillhandahåller läsarna nyheter.

Nattgöken vill erbjuda - informativ och tänkvärd underhållning i personlig stil.

Vilket du kanske - normalt inte tar del av?

Så vad jag ser framför mig är ett lugnt och stilla samtal kring bl a frågorna:
- ”vad anser ni är den huvudsakliga orsaken till den ständiga och mindre smickrande skolrankingen kommunen får och vilka planer har ni att förbättra den?"
"Vilka slutsatser har ni dragit av det och finns det några planer att ge det katederstyrda lärandet större utrymme?"

Och där jag vill att ordet ni där byts ut mot Du.
(jag ville inte möta tjänstemannen Malin utan - personen Malin)

För att förtydliga - jag är inte ute efter att "sätta dit någon" utan vill, som sagt, ge mina besökare/läsare: Informativ (upplysande-vägledande-instruktiv-lärorik-klargörande-åskådlig) och tänkvärd underhållning i personlig stil.

Gärna före det kommande valet…
Hälsar
Bjarne

Iskallt - mitt i sommaren - för svaret blev:

Hej igen!
Erbjudandet om att komma till Förvaltningen kvarstår, så om du ångrar dig så kan du kontakta oss igen.

Angående utvärdering av elevaktivt lärande så håller rektorerna på att utvärderar undervisningssätt och arbetssätt för det gångna läsåret. Den utvärderingen ska vara klar i sept och då kan du få ta del av utvärderingen. Likaså utvärdering kring det digitala lärandet. Vi jobbar  ständigt med utveckling av undervisningen inkl den digitala undervisningen.

Angående "katederundervisning" så har vi självklart strukturerade och lärarledda lektioner.  Det är läraren som leder lektionerna och ska erbjuda eleverna en varierad och utvecklande undervisning. Jag har aldrig påstått att vi inte har det - det ena utesluter inte det andra - elevaktivt lärande utesluter inte "katederundervisning".

Jag önskar nattgöken en trevlig sommar! Om du har frågor de närmsta veckorna kan du maila bou@vingaker.se.
Mvh
Malin Alsing Brånn
Kanslichef, bou

Ja ja, man får inte alltid som man vill - men trevlig sommar önskar jag även er på bou…

Ännu mer hjärtligt önskar jag en trevlig sommar till den flitige bloggaren Ulla Sandberg - som läses av många - hennes blogg redovisar i skrivande stund att bloggen har haft 365,362 besök - nattgöken sladdar långt efter med sina just över 76-tusen besök.

I dag skriver Ulla Sandberg en underhållande text som hon givit rubriken:
Stora minglarveckan. Det handlar förstås om Almedalen…


26 juni 2018

Aj aj, tänker jag när jag denna natt blivit varse att Moderaterna i Vingåker har en egen Facebook-sida.
Det har jag tidigare varit okunnig om.
Nåväl - läser där ett vallöfte som jag gillar:

"Veckans vallöfte:

Oavsett om man är invånare eller besökare i vår kommun så ska man känna sig trygg. Moderaterna i Vingåker ska arbeta för ”Trygghet och säkerhet” i hela Vingåkers kommun.

En röst på Moderaterna i Vingåker innebär, att vi får ditt förtroende för att under kommande mandatperiod verka för:

• att öka bemanningen av räddningstjänstens beredskapsstyrka i Vingåker.

• att ambulansens närvaro i Vingåker ökar.

• att polisens närvaro i Vingåkers kommun ökar.

• införande av en risklinje där kommuninvånare via telefon eller mail kan rapportera upptäckta fel och brister som utgör en risk.

• att klotter saneras inom ett dygn efter upptäckt."

Kommentar till Moderaterna.
Föredömligt utformat vallöfte, kort, koncist och säkert angeläget. Det finns sannolikt fler områden där de olika partierna på samma snärtiga sätt skulle kunna ge väljarna i kommunen underlag till varför man just skulle vilja välja det partiet nästa mandatperiod.
Väljarna skulle säkert också uppskatta en resumé vad man som parti lyckats åstadkomma de senaste 4 åren till fromma för invånarna.
Åke


22 juni 2018

Man kan ju förväntas ha annat att tänka på en Midsommarafton är att grunna över - politik. Men i alla fall jag blir, oavsett vilken dag det är, blir jädrans nyfiken på att läsa en text som börjar så här:

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har nyligen publicerat en studie som fyller mig med ännu mer avsmak över det välfärdsindustriella komplexet.
Först en inledning.

Som ser ut så här:

”CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån” står det på myndighetens hemsida. Redan där hajar jag till eftersom jag aldrig har hört talas om hemutrustningslån. Vad kan det vara? Myndigheten klargör: ”Du som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar av CSN för att köpa möbler och annan utrustning till ditt nya hem. Det kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar”. En ensam migrant kan få låna 5 000 kronor och sedan ökar det med 5 000 per ytterligare familjemedlem. Räntan är 1,7 procent.

Men CSNs sysslar också – och huvudsakligen antar jag – med studielån och studiebidrag. Myndighetens affärsidé är alltså att förmå människor att ta lån och bidrag för att kunna studera eller köpa tallrikar och kastruller. Fundera lite på incitamenten för en sådan organisation.

En vanlig lånehaj vill naturligtvis låna ut så mycket som möjligt men måste också tänka på om det ska kunna gå att få tillbaka pengarna. Att ge lån till folk som inte kan betala tillbaka är förödande för lånehajen. Han riskerar konkurs om han är oförsiktig i långivningen.

Den risken existerar inte för CSN. Myndigheten lånar inte ut sina egna pengar utan dina (om vi antar att du är skattebetalare). CSN behöver inte bekymra sig om låntagarna inte kan betala tillbaka och kan därför koncentrera sig på att öka utlåningen eftersom det är omsättningen som är intressant för myndigheter (vilket jag förklarat en miljon gånger, exempelvis här).

Förstår du? Till skillnad från normala lånehajar kan CSN helt strunta i återbetalningsförmågan och satsa helt på att bryta ned folks eventuella ovilja att sätta sig i skuld i syfte att öka myndighetens egen omsättning."

Läs gärna kommentarerna till Patrik Engellaus text.


21 juni 2018

"Blir mer och mer varse vad som politiskt skett i Sverige.
Att idén om förvaltning har övergivits.
Ett land uppstår inte ur ingenting. Det är tidigare generationers arbete som ligger bakom ett lands uppbyggnad och framgång. Generationskedjor som sträcker sig ned i ett historiskt töcken. Men vars verklighet då var lika verklig som våran är i dag. Sverige uppstod inte ur tomma intet. Där den ena generation gjort sitt, tog alltid den andra vid. Varje generation bär därmed ett ansvar som sträcker sig över generationsgränser. Det som våra förfäder byggt är vi enbart satta att förvalta och utveckla efter bästa förmåga – och föra vidare.

Men i Sverige har det vuxit fram en annan politisk syn Där ett lands gemensamma värden och tillgångar behandlas som om de går att dela upp, och ut, efter eget behag.

Som om just vår generation plötsligt fått rätten att släppa förvaltningsidén, som länk mot en gemensam framtid. Tror dagens politiker att århundraden av idogt arbete och idétraditioner är enbart deras? Som de kan göra lite hur som helst med, efter eget behag? Att ett helt land kan bli till salu? Att det står dem fritt, att på en politisk marknad, sälja ut hela landet till främmande folk? Skänka bort tidigare generationers slit och släp och traditioner?

Mer och mer ställer jag mig dessa frågor. Vilken rätt kan politiker egentligen ta sig? Ingår detta verkligen i demokratin – att sälja ut och ge bort ett helt land?
Till vem de behagar? Att plötsligt betrakta sedan årtusenden något gemensamt uppbyggda som enbart deras eget? Vart tog förvaltningstanken vägen?  När övergavs den? Och vart tog ansvaret över alla generationsgränser vägen?"

En kommentar på Det Goda Samhället.

Kommentar:

Det skrivs numera mycket  om demokrati och oftast då i samband
med värdegrund och hot. Det räcker inte att arbeta med värderingar
för att skydda vår demokrati.

Demokratin är mer än en fluffig värdegrund är en rubrik i en ledare
i DN som menar att ordet demokrati är ett utnött ord i språket.
Allt skall vara demokratiskt, skolan, idrottsklubben, middagar och
t.o.m. dansen. Kulturdepartementet ska stärka det långsiktiga 
målet att bygga vår ”demokratiska kultur”.

För större delen av jordens befolkning handlar det om att stå upp mot 
diktatorer och förtryck samtidigt som vi själva pysslar med fritidsgårdar 
och värderingsövningar.

Den praktiska demokratin hos oss är den som tusentals människor utför
varje dag när de går upp, äter frukost, lämnar barnen på dagis och åker till
jobbet. Demokratin fortsätter så länge de ostört kan få göra det som de brukar. 
Den dagen då personer eller grupper ostraffat kan få påverka den ordningen
med våld kommer vårt samhälle att skaka.

Därför är det nödvändigt att politikerna ser till att skyddet för rättssystemet
och de demokratiska institutionerna upprätthålls genom polis och Säpo.
Det är viktigt med skyddet för enskilda personer som ju förkroppsligar och
utövar demokratin och vår rättsstat.
/Åke


7 juni 2018

Får veta en intressant text som handlar om att begränsa "Vinsterna i välfärden" - som riksdagen nu ska rösta om.
Texten börjar så här
:

Det gäller Riksdagens beslut om begränsning av vinsterna i vissa välfärdsföretag.

En kväll på 1950-talet såg mina mostrar efter mig, för mamma och pappa var på föreläsning. Elise Ottesen-Jensen, Ottar som hon kallades var i Kristinehamn och ämnet var sexualupplysning.
Erotik var känsligt på den tiden och diskuterades inte. Svenska folket sov med händerna på täcket. Fattas bara annat. Och begreppen nämndes på latin.
Ottar kunde lyfta debatten från hjärtats självcensur och till huvudets logik på ett mycket avdramatiserat sätt.

Det verkar som om varje tid har ett förbjudet ämne och nu är det ekonomi.
Det kan inte diskuteras.
Ordet ”vinst” får mer än 50 procent av svenska folket att bryta ihop logiskt, flytta ner från huvudet till hjärtat och utbrista; ”Vinst är fult, usch, det är snusk, det ska vi inte ha!”
Ur ekonomisk synpunkt har frågan om vinster i välfärden förts på en erbarmligt låg och känsloladdad nivå.
Var har ekonomins Ottar funnits under de senaste åren? På torsdag denna vecka ska Sveriges Riksdag fatta beslut i frågan om man ska ha ett tak för de vinster som genereras i vissa välfärdsföretag.

Varför inte ta del av hela texten - och dess intressanta slutsatser…1 juni 2018

Inför sommarlovet kan man läsa en hel del utspel av rikspolitikerna. På det lokala planet är det trist nog inte lika stor aktivitet vilket är synd då det är där det mer handlar om väljarnas vardag än symbolfrågor.
Hur svårt kan det vara för er lokala politiker  att ge oss väljare ett gott alternativ till det rikspolitiska alternativet. Det är ju snart dax att rösta!

Markus Uvell har i en bok noterat att pessimism och frustration utbreder sig bland väljarna. Många grupper finner sig ha förlorat i status och upplever att andra grupper ges fördelar på deras bekostnad. Det är bekant att svenska folket ser dystert på framtiden. Missnöjet med tryggheten mot brott är störst. Den sociala tryggheten har försämrats de senaste 10 åren. De med lägre utbildning är ännu mer missnöjda.

Det finns en utbredd skepsis mot sanningshalten i mediarapporteringen. Man tror att de driver en egen agenda. Medan sociala media i debatten ses som  ett hot mot demokratin anser många att det är tvärtom. Den som följer debatten i sociala media får en bättre bild av vad som händer i Sverige än den som ges i traditionella medier.

Sverige beskrivs ofta som ett progressivt land men det finns också inslag av konservatism. Sex av tio anser t.ex att äldre generationer har mycket att lära de yngre hur samhället borde fungera. Det är heller inget fel på könsroller så länge som man får välja dem själv. Fler politiker kämpar just nu med sitt förtroende hos väljarna.
Många utspel görs som bygger på fruktan och rädsla hos väljarna. Som statsminister har man ju den unika möjligheten att fungera som vallokomotiv i en valrörelse. Visst har man som politiker rätt att ändra sig men man kan undra om inte frågan om hanteringen av invandringen till Sverige kommer att bli den fråga som kommer att förändra det politiska landskapet i höst.

Det är inte trovärdigt att byta ståndpunkt för att kunna dra till sig nya väljare. Sånt får man betala för. Skillnaden för de flesta politikerna mot Jimmie Åkesson är slående. Han har inte pendlat från den ena idén till den andra utan hållit fast vid sitt budskap i en fråga som dessutom ligger högst på agendan. Retoriken håller ihop och det ger ett autentiskt politiskt ledarskap.
Även om inte alla håller med honom i allt så uppfattar man att han tror på det han säger.
/Åke


30 maj 2018

20.15 - Smått förvånad såg jag att i min brevlåda låg ett Valmanifest 2018 - från Sverigedemokraterna - i Katrineholm. Förmodligen har andra i Vingåker fått detsamma - tänker jag eftersom Madame också fått samma.
Valmanifestet innehåller 20 punkter som, om jag bodde i Katrineholm, nog kan säga jag sympatiserar med de allra flesta.

Det är väl en sida av saken, men genom att bara läsa det här valmanifestet skulle de (nog) inte så där självklart få min röst. För ingen av punkterna får en förklaring av "Hur alla dessa punkter skulle kunna (kan) genomföras".

Redan den första punkten "Kraftigt minska invandringen till Katrineholm" gör mig starkt undrande över min lust att få en förklaring till SD vill att det ska gå till.
Om det nu över huvud taget går att genomföra.
Detsamma gäller punkten "Stoppa tiggeriet".
Kan Katrineholm ensidigt besluta om en sådan sak?
Jag vet inte hur det är med den saken - men är nyfiken på att få veta.

De flesta av de övriga punkterna är sådana som "kostar pengar" som att - "bygga fler äldreboenden".

Nyfiket klickade jag mig in på SD Katrineholms hemsida - och Facebook-sida - för att se om där fanns svar på mina undringar.
Det kunde jag inte se.

Nu gör det mig inte så mycket eftersom jag inte bor i den kommunen - men blir i alla fall fundersam över tanken på om inte samma "brist på väsentlig information" även kommer att saknas i de valmanifest som nu produceras av våra lokala partier.
Eller att det utförligt kommer att redovisas på partiernas hem- och/eller FB-sidor.

Nå, även jag kan - och har skrivit - listor med önskemål och till intet förpliktigande visioner. Inte minst då jag ägde en "Busstidning" och ville omstöpa hela buss-turism-branschen på 90-talet och åren fram till millennieskiftet…

Hur jag lyckades med det får du läsa i mina kommande memoarer - en av mina många till intet förpliktigande visioner…


26 maj 2018

Jag (vi) kommer inte att få svar - skrev i slutet av gårdagens text. Nåväl, det är bara att erkänna att jag kan ha fel - för i mejlboxen denna dag kom:

Hejsan Nattgöken
Du skrev att du trodde inte att du skulle få svar, men ack så fel du hade.
 
Vad som premieras i politiken i dag är genuinitet och äkthet. 
Att man vill någonting på riktigt, att man faktiskt har valt. 
Man kan kalla det populism om man vill, men det finns en uppriktighet i det också.”
 

 
Vingåkerspartiet-VTL har sedan starten 2002 alltid präglats av ärlighet och att partiet skall stå rakryggat för våra åsikter.
Och det har vi gjort i 16 år, vi har alltid ifrågasatt och blivit ifrågasatta av dom lokala rikspartierna.
 
Nu på senare tid så har vi (KF antar jag att VTL menar) tagit beslut i vissa frågor som t ex. köp av vattenkraftverk, där vi anser att en solcellspark på tippen är bättre spenderade 3,6 miljoner.
 
VTL sa nej till 9 miljoner för upprustning av slottet då man inte vet vad man skall använda slottet till ens.
 
VTL drev igenom beslutet att bygga en ny skola istället för en renovering av den gamla.
 
VTL har alltid jobbat för att det skall finnas tillagningskök på varje skolenhet, nu börjar det komma tillbaka.
 
Detta är bara en del i frågor som VTL driver, men att frågorna präglas av äkthet och uppriktighet kan inte misstolkas.
Då VTL är ett genuint lokalt parti i Vingåker
Fredrik Appelgren
 


25 maj 2018

Fredag, jodå en bra dag det också, nästan lika bra som en måndag. För varje fredagsmorgon joggar jag ut till brevlådan för att inhämta veckans Fokus.
Vilket jag kan beskriva som en av veckans (enskilda) bästa stunder.

Medan jag väntade på att där skulle dyka upp något ämne som kändes lite extra inspirerande att ha åsikter om så slöläste jag lite det jag skrev i går.
Där berättar jag ju om att Socialdemokraterna (på riksplanet) synes ha en tuff tid fram till valet. Ser ut att göra ett dåligt val.

Detta styrde mina tankar till socialdemokraternas regeringspartner - Miljöpartiet - som vad jag anser - ligger ännu sämre till hos väljarna.
Detta konstaterande gav inte något annat inre besked än att jag förnöjt nickade medhållande till den saken. MP och jag är inte särskilt kompatibla - kan man säga.

Efter att ha läst Fokus gjorde jag i alla fall min sedvanliga runda på internet och hamnade hos Expressen - och ser man på f - en rubrik som fick mig att spärra upp ögonen:
Alla bryr sig om miljön - ingen bryr sig om MP

Expressens journalist Torbjörn Nilsson skriver bl a:

Ingen bryr sig om miljöpartister längre. Men en sak borde nog diskuteras. Det som partiledningen hoppas ska bli räddningen. Miljöpartiets egen miljöpolitik.
Och fortsätter längre ner i texten:

Miljöpartisterna har svårt att förklara vad miljöpolitik egentligen är. Och hur den har utvecklats. I partiets barndom definierades miljöproblem som hotad biologisk mångfald, uranets skadliga verkan, kemikalierna, försurningen.
Sedan kom klimatet, koldioxiden, den höjda medeltemperaturen.
Och nu pekar man på partiklar från dieselbilar som förstör luften i tätbebyggda områden.
Det är tre skilda saker.

De vitryggade hackspettarnas överlevnad i ädellövskogen.
Jordens förmåga att härbärgera liv.
Människors hälsa och livslängd i storstäder.
Och tre skilda problem.

Innan jag hamnar i Vingåker igen - vill jag gärna få citera hur Torbjörn Nilsson avslutar sin intressanta och välskrivna text:

Vad som premieras i politiken i dag är genuinitet och äkthet.
Att man vill någonting på riktigt, att man faktiskt har valt.
Man kan kalla det populism om man vill, men det finns en uppriktighet i det också. Nationen främst, säger de som nu lyckas.

Det är tydligt.

Något motsvarande skulle kanske fungera i miljöpolitiken också.

Alldeles säkert så - men varför bara inom miljöpolitiken - undrar jag medan magen börjar kurra fram sitt budskap - dags för lunch.
Lugn,
morrar jag tillbaka för jag blir sittandes i funderingar kring vårt lokala MP och min fråga till mig själv - Vad har då MP i Vingåker åstadkommit under den här valperioden?
Mer än att alltid rösta ja till allt som "sossarna" har föreslagit - menar jag då.

För all del, jag kan inte allt om vad KF-har beslutat om, och jag är för lat för att ta mig för att rota i gamla "KF-protokoll" för att vara helt säker i min uppfattning.
Men, jag kan verkligen inte minnas att jag hört eller läst om ett angeläget ämne som vårt lokala MP har kommit med.
Något verkligt betydelsefull för kommunen då. Först rent allmänt - men heller inte i miljöfrågor som ju sägs vara partiets mest betydelsefulla område.

Därmed lämnar jag för denna gång Miljöpartiet - men vänder mig nu till samtliga våra lokala partier med frågan - tycker ni att ni lever upp till:

Vad som premieras i politiken i dag är genuinitet och äkthet.
Att man vill någonting på riktigt, att man faktiskt har valt.
Man kan kalla det populism om man vill, men det finns en uppriktighet i det också. Nationen främst, säger de som nu lyckas.

Vad säger ni då - vad är det ni sätter främst?
Som gör att ni tror att ni kommer att lyckas?

Jag kommer inte att få något svar.
Av två skäl - man är nog inte speciellt förtjust i mig och min gnälliga attityd.
Som nummer två - de har inga förslag att komma med.

Du, jag tror inte att vi kommer att få något svar på den frågan. Däremot kan vi nog se fram emot en radda "vackra inlindade ord som lovar saker".24  maj 2018

16.50 - Kan det finnas någonting roligare en solig och varm torsdag i maj än att fundera lite kring den lokala politiken i Vingåker?
Jaså, du tycker det…

Låt oss nu inte bli osams om det - men det kom sig så att jag nyss läste en artikel i Aftonbladet där den förre näringsministern Rosengren anför en del kritiska synpunkter på dagens socialdemokrati.
Vissa av hans utsagor fick mina funderingar att halka över till Vingåker.
Det börjar redan i artikelns ingress där det står:
Socialdemokraterna saknar egna idéer och har hamnat i Sverigedemokraternas fålla.
Nja, tänkte jag efter en kort stund, gäller nog inte för S i Vingåker.
I alla fall det där att de skulle ha hamnat i vårt lokala SDs fålla.
Men mening nummer två i samma ingress fick mig att fundera en stund längre för där står:
– Man måste ju för helvete först klara ut vad man ska kommunicera – och man måste ha en egen idé, säger han. (Rosengren då)

Gäller väl samtliga partier i Vingåker, tänkte jag, eftersom jag så här långt in på valåret ännu inte fått ta del av vad partiernas anser vara deras viktigaste frågor.
Eller idéer…

Rosengren gnäller vidare på S och anför som bevis för partiets allt sämre opinionssiffror:
– Man har missat de frågor som berör människor.
– Partiet har svårt att hitta en berättelse som fångar den breda medelklassen

Jaha , mumlade jag till mig själv - och hamnade i en slags avvaktande väntan på att där självmant skulle dyka upp några kloka tankar om detta att att överföra till Vingåkersnivå.

Du, det dök aldrig upp några. Fast visst undrar jag lite över om det finns några lokala Vingåkersfrågor - som berör - de lokala väljarna. Jag vet inte.
I dagsläget finns, för mig, ingen sådan fråga.
Men efter en liten stunds funderande över just det, blev jag lite mer intresserad om där finns något svar på frågan:
"Finns där någon bred medelklass i Vingåker som något parti kan tycka behöver få ta del av deras - fångande berättelse?"

Om du inte hör av mig mer i dag - så funderar jag väl fortfarande…


12 maj 2018

Bjarne,
Ser i ditt inlägg i går att VTL vill ha stöd av väljarna för en närodlad politik som 
påverkar det som händer i Vingåker. Ett positivt erkännande är det värt att man gör sin röst hörd och talar om att man finns. Det är Inte alla partier som gjort det ännu. Men vad är det man vill ha stöd för? Oklart än så länge.

Vill man förändra/förbättra förvaltningen av kommunen och/eller  har man 
planer på att utveckla kommunen? 

De ekonomiska ramarna för kommunen är i stort sett givna och ger inte så många  frihetsgrader att agera utanför dessa.  Intäkterna för kommunen är givna med skatteintäkter från ca 9000 invånare, intäkter från företagarnas och kommunernas verksamheter och en hel del transfereringar som omgärdas av regelverk och detaljstyrning.

Utrymme för utveckling av kommunen skapas när köpkraften ökar genom fler
invånare. Plan för modest ökning av antalet invånare finns redan (så att kommunens åtaganden kan öka i samma takt). Ökat företagandet bidrar också till möjlig utveckling.

Båda dessa faktorer drar med sig en mängd delproblem att lösa men som det redan finns organ för idag att hantera. Hur tänker VTL utveckla kommunen?

I flera rankingar återfinns Vingåker på rätt undanskymda platser. På bildnings/skolområdet är väljarna säkert intresserade av innovativa förslag till förbättring. (Skolan t.ex:)
Biblioteksverksamheten är en ofta förbisedd resurs i läs- och bildningshänseende
nu när en allt större del av invånarna ägnar sig åt en digitaliserad privat tillvaro via
datorer, telefoner och Ipads. Finns där några tankar eller planer?

Att omfördela resurser genom indragningar/tilldelningar inom och/eller mellan olika förvaltningar  ger sannolikt ”på sista raden” inga större mervärden då ramarna man har att förhålla sig till är givna.

Att utnyttja den nya resurs som alla nytillkomna utgör skulle för väljarna kunna ge ett mervärde genom att personaltätheten ökar. Om man så tar till sig det rikspartierna föreslår med nya instegsjobb till lägre lön kanske man kan få ett öka ”nöjd-index” host.ex. alla vårdnadstagare som säkert skulle uppskatta att inte allt för ofta få nya vårdare.
Varför inte hänga på dessa medarbetare nya titlar som ger både status och respekt?

Att innan valet förtydliga vad som menas med att påverka det som händer i Vingåkerskulle säkert kunna bidraga till att VTL får en tongivande plats i doa-kören i stället fören mer trist roll/tillvaro i oppositionskören.
/Åke


11 maj 2018

Klämdag, ordet passerar medan jag mumsar på fika med kanelbulle, och börjar fundera över varför jag ogillar just det ordet. "Fika med kanelbulle" är ord jag däremot gillar, kanske mest för att under den stunden får andra funderingar möjlighet att ta sig fram i medvetandet än de styrda tankar som kommer upp när jag tar mig runt på internet.

Närodlat är ett ord jag inte riktigt får grepp om - gillar jag det eller inte? Frågan kommer upp när jag läser vad Vingåkerspartiet-VTL denna fredag skriver på sin Facebook-sida:

Fredagsnytt från Vingåkerspartiet-VTL
Närodlad politik
Vingåkerspartiet-VTL är ett 100% närodlat parti.
Vi finns enbart i Vingåker för Vingåker, vi har inget intresse att finnas i Landstinget eller i Riksdagen, inte heller vill våra förtroendevalda det.
VTL kan inte påverka bensinskatten, det gör man i Riksdagen.
VTL kan inte påverka vårdavgiften, det gör man i Landstinget

Men däremot kan VTL påverka vad som händer i Vingåker och har gjort så sedan starten 2002. Med hjälp av våra väljare.
Så vill du ge ditt stöd till ett 100% närodlat parti som för en politik enbart avsett för Vingåker så ge oss din röst 9 sep.
I Riksdag o Landsting kan du rösta som du vill!

Inte så pjåkigt hopkommet, tänker jag först när jag läser vad de skriver. Rent av det bästa Fredagsnytt de åstadkommit så här långt, lägger jag till. Och hamnar i en inre dialog om jag tycker att man kan använda ordet närodlat när det inte handlar om grödor/livsmedel. Jo, det tycker jag nog, för jag antar att de som läser texten förstår liknelsen mellan närodlade livsmedel och närodlade tankar.

MEN, detta underbara ord som gör att man kan föra fram andra "tankar".
Är det så säkert att allt som är närodlat, som av något gudomligt beslut, alltid är en fördel/bra?
I så fall för vad eller vem?

Vad gäller närodlade grödor verkar den viktigaste fördelen vara att det innebär minskade transporter. Vilket då ska tydas "är bra för miljön".

Närodlat, närproducerat, lokal mat. Det låter tryggt och bra, klimatsmart och småskaligt på något sätt. Men vad står det för? Någon enhetlig definition finns inte. Hur nära är nära? Och nära till vad?

Varken Livsmedelsverket eller Konsumentverket har ett svar på den frågan, och Jordbruksverket konstaterade i en rapport 2010 att det helt enkelt inte finns någon allmän definition av begreppen. När man har frågat ett antal personer från olika organisationer vad närodlat och närproducerat är för dem svarade de flesta att det åtminstone ska vara produkter från samma region där man köper dem.

Bondens egen marknad, en förening för lokala producenter, är den enda som har exakta krav: Högst 25 mil från marknaden får det som säljs vara odlat eller producerat.
(skriver tidningen Råd&Rön)

Det kanske kan vara intressant att veta att begreppen närodlat och närproducerat innebär inte att särskilda miljökrav ska vara uppfyllda.

Kan man då ha miljökrav på lokalt producerad politik? Får jag väl tänka vidare på, men nog ska vi väl kunna ställa som absolut krav att den är sanningsenlig?

Där börjar jag le lite (vänligt) eftersom VTL så finurligt undviker att hamna i beråd på den punkten.
Så vill du ge ditt stöd till ett 100% närodlat parti som för en politik enbart avsett för Vingåker så ge oss din röst 9 sep.

Vilket väl inte lovar oss väljare just någonting - inte förrän VTL mer tydligt presenterar vad de vill med sin närodlade politik. Och kanske då också får veta hur den, fördelaktigt för oss väljare, skiljer sig från "de andras grödor".


4 maj 2918

Nog kan man väl bli nyfiken på att läsa en text som har rubriken:

Varför kapitalismen gör människorna lyckligare än socialismen
Nå, i alla fall jag - som tycker att det här med politik är ganska intressant. Allra mest intressant, rent av underhållande, är det att fundera kring de människor som röstar på de olika partierna.
Det vill säga jag försöker tänka mig in i vad det kan vara så i viktigt hos det parti de röstar på - som jag inte delar…

Min begåvning - eller är det min fantasi? - räcker tydligen inte till för att leda mig fram till några bra tankebeslut.

Nåväl - läs vad Patrik Engellau skriver i sin blogg till rubriken ovan.
Jag själv tillhör dem som föredrar kapitalismen framför socialismen - och lite mer styrkt i den uppfattningen blir jag när Engellau skriver:

"Mot den bakgrunden måste den anslagsfinansierade byråkratin för sin egen överlevnads skull ständigt upphäva veklagan, slita sitt hår och högljutt jämra sig å sina plågade klienters vägnar.
Det socialistiska samhället avancerar därför genom tillvaron som ett medeltida flagellanttåg med människor i tagelskjortor som kvider sin bedrövelse, piskar sin rygg och stönar under sitt kors."
Läs gärna kommentarerna efter texten.

Visst kan man väl (i alla fall jag då) när man läser sådant, fundera kring de i människor i Vingåker som röstat på den nuvarande riksdagsmajoriteten?
Och kanske rent av kommer att fortsätta med det i det kommande valet.

Vad gäller politiken här på hemmaplan är min nuvarande sinnesstämning den att: "Det är skit samma vilket parti jag röstar på". En känsla som just i dag har sin grund i att jag i Kuriren läser att kommunen den 7-9 maj kommer att bjuda hugade medborgare på "Rättvis fika".
Kuriren skriver:
Den 7-9 maj anordnas den globala kampanjen World Fairtrade Challenge. Ett 20-tal länder väntas delta och Vingåker är en av de kommuner som tagit sig an utmaningen.
World Fairtrade Challenge är en kampanj som uppmanar till rättvisemärkta fikapauser. Målet är att så många som möjligt ska bjuda in till fika för att gynna människor som odlar och producerar rättvisemärkta produkter.

Jaha, mumlar jag till mig själv, lite så där uppgiven man kan känna sig över tokerier man inte kan göra någonting åt. För hur jag än funderar och letar bland mina kunskaper kan jag inte finna minsta hänvisning till att det odlas kaffe i Sverige. Inte ens orättvismärkt sådant.

Och när jag nu bor i en kommun där samtliga partier i KF har godkänt det (för mig) märkliga att kommunen ska värna om kaffeodlare i sydligare länder och där en av kommunens ansvariga säger i Kuriren:
Susanne Larsson (enhetschef mat och måltider Vingåkers kommun) hoppas att kommunens deltagande i kampanjen ska få fler Vingåkersbor att välja Fairtrade-certifierade produkter.
Så tänker jag "Vaf.. har kommunen med det att göra?"
Och upp kommer just:
"Det är skit samma vilket parti jag röstar på"


7 mars 2018

Jag märker att jag har svårt att låta bli att fundera kring det här med politik. Nog finns det väl både roligare och mer underhållande saker att bry sig om en dag i mars men det blir i alla fall så att jag låter mig påverkas av vad jag läser i tidningar och på bloggar…
Som när jag läser en intressant rubrik på kkuriren.se:
Partierna måste förtjäna sina riksdagsplatser

Ingressen säger:
Det fanns en tid när det hette att demokrati i Sverige var att svenska folket gick till valurnorna var tredje år och la sina röster på ett av fem partier.
Därefter bildade Socialdemokraterna regering.

När jag läser den läslockande inledningen väcker den hos mig en vag känsla av "Har inte Kuriren blivit en mer intressant tidning på sistone?"
Jo, vill jag svara mig själv och vill då påpeka att det då gäller den del av tidningens innehåll jag kan ta del av på kkuriren.se. Bra nog.

Hur som haver - den ledartext som finns under ovan nämnda rubrik förstärker också min ökade positiva syn på Kuriren. För den är skriven i en lågmäld, smått funderande och resonerande ton jag gillar skarpt. Gärna mer sådant…

Nåväl - jag vill nog gärna anse att att ordet riksdagsplatser i Kurirens rubrik även kan bytas till - kommunfullmäktigeplatser. För nog kan du väl hålla med om att våra lokala politiska partier måste förtjäna sina KF-platser?

Och, vill jag lägga in här - jag nickar kraftigt medhållande till vad ledartexten säger:
Det finns inget egenvärde i att dagens åtta riksdagspartier sitter kvar efter höstens val, om inte vart och ett tillför något som övriga saknar. 

Så hamnar jag i ett läge av inre grubbel där jag försöker komma på något begåvat att skriva om det - och hamnar så småningom  i "Varför har vi då så många olika lokala politiska partier i Vingåker?"

Känner att jag vill spara ytterligare funderingar (svar) på frågan tills jag fått ta del av deras valkampanjer för att få se om de kan anföra något som de andra saknar.

Clemens tittar in och vi pratar lite kring våra förväntningar om utförandet i de kommande valkampanjerna - där våra förväntningar, så här långt, är tämligen låga.

Clemens: Jag tror att de hos mig kommer väcka samma slags stilla medlidande känsla man får när man ser hur en svensk försöker dansa Samba.