Politik 2017

15 februari 2018

Intressant och tänkvärt - tänker jag när jag läser vad Patrik Engellau skriver:

Ett skäl till att politikerväldet har så svårt att lösa samhällsproblem är lösningarna ofta förvärrar problemen enligt en alldeles speciell logik. Logiken har sitt ursprung i det faktum att politiker bara har två verktyg i sin verktygslåda nämligen pengar och regler (där borde även finnas instrumentet ledarskap, men det är så ovanligt att man kan bortse från det). Om ett problem dyker upp försöker politikerna därför ösa mer pengar och fler regler över problemet. 

Men om problemet, som till exempel i skolan, är något helt annat, exempelvis att lärarkåren tappat självsäkerheten och föräldrarna abdikerat från föräldrarollen, blir problemet bara ännu värre när lärarna börjar bråka med varandra om vem som ska få bli förstelärare och tjäna mer och när nya sjok av arbetshämmande regelverk nedsänks från Skolverket.

Gäller väl mest på riksplanet, mumlar jag, och försöker så få fram en tanke hos mig själv om jag möjligen anser att ovanstående också kan tyckas gälla även för Vingåker…
Jag har för lite kunskap - måste jag småsurt erkänna för mig själv - men blir  medan kaffet brygger - allt mer nyfiken på om våra kommunpolitiker också bara ser sig ha två styrmedel - mer pengar & fler regler - för att lösa våra egna samhällsproblem.

Jag funderar nog vidare på det för att se om jag kan åstadkomma (få) någon slags egen uppfattning…

En som också har funderat lite denna morgon är vännen Åke - som skriver:

Bjarne,
Ser i FB att VTL skriver: ”Så är det, därför blir det fler och fler lokala partier. Och det är bra.” med anledning av att statsvetaren Gissur Erlingsson menar att ”Förändrade röstvanor hos befolkningen och ökad misstro mot politiker är några av anledningarna bakom det ökade antalet lokala partier”
Varför skulle just lokala partier vara anledning till förändrade röstvanor?
Skulle misstron mot politiker i lokala parter vara mindre än mot övriga partier? Vad har VTL hittills presterat för lockande alternativ till årets val?
/Åke 

Att få fundera över frågor är en av de saker som piggar upp min tillvaro - och som du ser - en egenskap som jag delar med Åke  ;-)


9 februari 2018

Vi kom att småprata kring det här att vår kommun har en målsättning att bli "En av Sveriges smartaste kommuner" och lät våra funderingar hoppa litet hit i ett försök att komma några egna smarta idéer kring hur det skulle kunna gå till.
Clemens och jag är födda med lusten av att vilja hjälpa till - så länge det bara håller sig till att sitta still och hjälpa till med att fundera.

Du, sa Clemens, det kanske vore en angelägen början på den vägen att se till att Vingåker har landets smartaste kommunpolitiker? - och han tittade nyfiket på mig för att se min reaktion på den funderingen.

Lysande idé, svarade jag snabbt och med eftertryck. Detta då jag inte varit snabb nog i huvudet för att tanken "Hur i hela fridens namn skulle det kunna gå till" skulle ha hunnit komma fram först till munnen.

Innan vi började fundera kring annat inom kommunpolitiken så enades vi om att framför min kamin, i sällskap med lite gott - du får gissa vad men det skapar lätt ett lättrörligt intellekt - som bra underlag för idé-letande i en kombination med ordet - Vingåker.

Det vi vill, konstaterade Clemens och jag gemensamt, är att väcka intresse och skapa förståelse. Sen får läsaren själv ta sig vidare därifrån…

Det borde nog stå som första förslag i våra (tänkta) kommande idéförslag till våra politiska partier, enades vi om. Och fortsatte prata om annat och roligare…


Hej Bjarne,

Förstår att du och Clemens undrar hur det skall gå till att Vingåker skall
kunna bli en av de mer smarta kommunerna. En undring som säkert 
många väljare har nu när man i år ska välja nya eller gamla politiker för 
en ny period. 

Trots att Charles de Gaulle en gång sade att "Politik är alldeles för viktigt
för att överlåtas till politiker” visar en omfattande forskarrapport
från Sthlms Universitet att Sveriges kommunpolitiker tillhör landets mest begåvade medborgare. De lär vara både smartare och bättre ledare enligt ovan läsvärda artikel.

Man kollade egenskaperna hos alla svenska politiker i alla kommunalval mellan
1982 -2010 och fick en bild av att de tillhör den mest begåvade tredjedelen av
befolkningen. För alla partier gäller att kommunalpolitikerna är lite mindre smarta
än medicinare, jurister och samhällsvetare men betydligt bättre ledare med talang
som en verkställande direktör för ett företag med 25 - 250 anställda.

Varför blir man politiker? Jo av både samhällsengagemang och ekonomisk ersättning. Nåväl, räcker det för att få ett större förtroende för politiker?
Duglighet och representativitet är ju inte allt.
Man skulle också vilja veta något om integriteten. För att tjäna samhället vill man ju ha hederliga personer som inte låter sig korrumperas.

Hur mäter man det?
/Åke


29 januari 2018

En av Sveriges smartaste kommuner!

Är det meningen att Vingåker ska bli - enligt en inbjudan vi boendes i kommunen har fått i våra brevlådor.
D
en 6 februari kan vi intresserade ta oss till Hjälmargården i Läppe för att få ta del av hur detta mål skulle kunna förverkligas.
Enligt inbjudan:
Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen om att Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. För att bli en smart landsbygd behöver kommunen skapa strategiska arbetsmetoder, processer och rutiner tillsammans med civilsamhället för att utvecklingen av Vingåkersbygden ska kunna fortsätta över tid, och utifrån nya behov och förutsättningar.

Och för att klara det, skriver kommunen:
Krävs samverkan mellan kommunen, invånare, förenings- och näringsliv.
Och det är meningen att vi som kommer till Hjälmargården och lyssnar på berättelsen om strategin, förutsättningarna och vilka resurser som finns, ska lockas medverka till att detta fina ska uppnås.
Och dessutom kommer vi att då få ta del av "inspiration, kontakter och nätverk, samt få höra nuläge från bygderna."
Allt i en förhoppning om att "Vi tillsammans ska komma fram till hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar för utveckling av hela Vingåkersbygden med ökad service, trygghet och trivsel".

Ett bra initiativ från kommunen tycker jag, och har för avsikt att komma dit och ta del av - som jag hoppas - spännande framtidsvisionerna.


Hej Bjarne,
Låter intressant och ambitiöst med sådan målsättning. Men man kan fråga sig - vad är det för kriterier som konstituerar en smart kommun? - hur mäter man om en kommun är smart/smartare än en annan kommun? - vilka kostnader behöver man ta för att bli en smart kommun och hur finansieras de?
Söker man på nätet är det svårt att hitta en bra  beskrivning. Ett antal kommuner gör anspråk på att vara tillräckligt framåtlutande i sina ambitioner. En bra kortversion till ett landsbygdsprogram för att  bli Sveriges bästa landsbygdskommun har Uppsala Kommun delgivit här

Av beskrivningen förstår man att det krävs ordentliga muskler för att både tätort och omgivande landsbygd skall kunna utvecklas. En viktig detalj för att man skall lyckas med visionen är att ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget fungerar och att man verkligen lyckas med att få med både företagare, föreningar och invånarna.
Orkar kommunen med att skapa förutsättningar och mobilisera alla under ett valår?
/Åke

Den som har en lever får se…
                                        BW


23 januari 2018

Hur är det Bjarne, tror du att det behövs en maktväxling i höst i Vingåker? Du skriver ju emellanåt att du trivs förträffligt och att det inte är så pjåkigt i området med sällsport få kända allvarliga problem att hantera. 

När behövs egentligen en maktväxling? Jo om politikerna lever upp till förväntningarna och löften kan de få förnyat mandat i annat fall bör de bytas ut och andra får chansen. Upptrampade stigar stängs, gamla band klipps av och nya lösningar på gamla problem prövas. 

Har inte sett, hört eller läst något som skulle föranleda några större omvälvningar hos er. Varför ändra på vinnande hästar? Eller kan det vara så att förskolor och skolor behöver fungera bättre? Omsorgen då? Är man trygg och säker i kommunen? Hur plågsam är segregationen? Får man ut de nyanlända tillräckligt snabbt i arbete? Bygger man tillräckligt?
Det kanske är frågor dina lokala partier funderar på att redovisa för att motivera en maktväxling i kommunen i år.
Åke


Jag är nog inte rätt person att komma med svar på Åkes frågor - tänker jag när jag läser vad han frågar efter. Har ingen uppfattning alls, förutom möjligen det som handlar om tryggheten i kommunen - som jag personligen uppfattar som helt tillfredsställande.

Jo, jag trivs alldeles utmärkt i Vingåker, vilket nog beror på att vad kommunen erbjuder utöver Ica, Coop, systembolaget, bensinmack, blomsteraffär, apotek och Woodys för att handla lite spik inte är något jag till vardags funderar över. 
På kommunens plussida vill jag i alla fall sätta att gräsklippningen och snöröjningen sköts bra. Möjligen också Vårdcentralen…

De mer genuina Vingåkersborna har säkerligen åsikter om skolan, omsorgen och annat som är viktigt för deras vardag. Men det finns stunder då jag undrar om de - egentligen - bryr sig så mycket.
För egen del är jag i skrivande stund nog benägen att skriva "låt det vara som det är" eftersom jag inte har någon större tro på att den nuvarande oppositionen skulle göra ett bättre jobb.
Nå, de har ju några månader till på sig att övertyga mig om annat.


Allt fler folkvalda politiker lämnar sina poster under mandatperioden kan man se i statistik från Valmyndigheten.
Trenden i länet går i linje med den nationella utvecklingen vilket SVT har rapporterat om. Så även i Vingåker.

När man så frågat politikerna varför de hoppar av så säger en klar majoritet att det är av privata skäl. Det man kan kalla livspusslet.
Det finns också de som hoppar av av politiska skäl och har kanske problem med partiet.
Hur det är med den saken i kommunen kanske kunde intressera Kuriren.

Vid avhopp ersätts mandatet med annan person. SD ersatte inte sitt.
/Åke


21 januari 2018

Hej Bjarne,

Satt just och funderade på om också Clemens hör till dem som tröttnat
på att lyssna på politiska debatter. Vi är nämligen många som tycker att
politikerna sällan svarar på de frågor som ställs och man kan med fog
undra varför det är så. En som också undrar är Alice Teodorescu i GP.

Politikerna är rädda för att hamna i konflikt med olika väljare då det sagda
kan vändas emot dem. Det är då bekvämt att att ta till onliners och floskler
som är tänkta att ge intryck av att ha kontroll av läget. ”Idisslande politiker
gör att det offentliga samtalet blir alltmer ytligt och antiintellektuellt.”

Inte undra på att politikerföraktet ökar och gör att politikerna mer eller mindre
ogillas av alla.

Den som vill vinna folkets gunst i september både på riks- och det lokala planet bör sluta med att rabbla inövade plattityder och i stället lyssna och efter  bästa förmåga besvara de frågor som faktiskt ställs. Det är faktiskt tillåtet att tänka efter, resonera och till och med tveka och kanske också tillstå att man inte vet. 

Väljare vinns inte med en massa snömos utan att i klartext berätta hur man skulle vilja göra livet behagligare, bekvämare och trevligare i kommunen.

Väljarna bedömer politikerna efter vad de åstadkommer utifrån vad de sagt, inte vad de lyckats undvika att förmedla. 
/Åke

Hm - då är det bara att hoppas att väljarna i Vingåker anser detsamma…

Upplever du att svenska politiker generellt svarar på de frågor som ställs i debatter, intervjuer och i samtal med väljare? Grattis, då tillhör du en sällsynt skara!
Av en ny undersökning från SvD/Sifo framgår att sju av tio svenska väljare svarar nej på frågan. Bara en av hundra upplever att politikerna mycket ofta svarar på frågorna de får (SvD 14/1).
Frågar ju Teodorescu i sin krönika…

Ha - denna märkliga person skulle jag gärna få träffa och få höra hur han/hon upplever den svenska politiken…

För egen del funderar jag lite över hur våra svenska politiker  - med tanke på våra muslimer - nu ska agera med sitt sedvanliga - valfläsk…

 

19 januari 2018

Politik, rikspolitik, landstingspolitik och kommunpolitik förväntas det väl att vi  lite till mans allt mer ska börja intressera oss för. 
Kan man ju t ex få för sig - en lite gråkall fredagseftermiddag i Vingåker. 
Fast jag vågar nog påstå att jag tror mig vara i sällskap med ytterligt få kommuninvånare om just den saken i denna stund.

En gång i tiden var medlemskap i ett parti avgörande för att ha möjlighet att få vara med att "prata fram nya idéer", fatta gemensamma beslut men också för att på så sätt skapa en rekryteringsbas för uppdrag i t ex kommuner.
Så är det inte i dag, i alla fall på riksplanet, och säkerligen inte heller i Vingåker.

Medlem kan man vara i näst intill hur många organisation eller företag som helst. Ett medlemskap där du inte har minsta chans att påverka, utom möjligen med undantaget, de kooperativa företagen.
Nog kan man väl då finna det en smula märkligt att så många är medlemmar i någonting där man inte kan påverka - men inte där tillhörigheten har som störst betydelse - i de politiska partierna.

När riksdagspartiernas medlemsantal räknades samman år 2016 så var de tillsammans i de åtta partierna - 250 947 stycken.
(2,5 procent av Sveriges invånare)

Läser i Fokus att när: "Hallandsposten våren 2017 redovisade antalet lokalmedlemmar i de politiska partierna i Halmstad motsvarade de 1,4 procent av kommunens befolkning."
Hm, kan man ju då mumla lite nyfiket, och låta miniräknare ta fram 1,4 procent av Vingåkers invånarantal. Min räknare visar då siffran - 127 lokalmedlemmar.
Om vi då tredubblar de 1,4 procenten och därefter generöst jämnar ut det till 5 procent så blir siffran 455 personer.11 januari 2018

Under morgonens just påbörjade runda på internet läser jag några ord som jag kommer att fundera över en stund:
"Medelklassen befinner sig fortfarande i värdegrundsnarkos. PK-media ser till att den inte bryts för tidigt."

Värdegrundsnarkos - en perfekt beskrivning av läget i dagens Sverige - och undrar en smula misslynt varför har inte jag kommit på det ordet?

10 januari 2018

En sådan fin onsdag, konstaterade jag för mig själv när jag i morse tittade ut genom fönstren och undrade lite nyfiket kring frågan "Vad kan då en sådan ha för annat trevligt att erbjuda?".
För att om möjligt få veta det så gjorde jag min sedvanliga morgonrunda på internet. Trevligt och trevligt, men i alla fall lite kittlande intressant skvaller, kan också förgylla en dag. Om man nu har ett sinnelag som jag…

För dig som har ett annat sinnelag vill jag berätta att jag nu har för avsikt att, igen, ha lite egna funderingar kring det här med den lokala politiken i Vingåker och kanske även en om annan tanke om skolan då kommer med.

Det parti i Vingåker som på senare tid mest sticker ut är Vingåkerspartiet VTL, som de numera heter. Det gillar jag - rent allmänt sätt så där - eftersom jag har en viss förkärlek för folk som inte är så petnoga med att "följa den starka strömmen" av politisk korrekthet.

En annan förkärlek jag har det att få ta del av vad kloka människor säger, och som då huvudsakligen bygger på fakta och inte känslor. Eller vackra formuleringar som gärna har sin tankegrund i märkliga värdegrunder - skriver jag för att slippa använda ordet tokerier… 

Det blev en liten utvikning där - men den kommer huvudsakligen från vad VTL skriver på sin FB-sida. Där jag i dag t ex läser att den börjar så här:
Här ger Hans Averheim svar och förslag på hur man kan förbättra skolresultaten i Vingåker utan att skylla på eleverna och pedagogerna.
Jag vet inte om någon har skyllt på eleverna för de dåliga skolresultaten i Vingåker men i alla fall jag har tidigare givit pedagogerna "en känga".

Nå, Averheim, fortsätter sitt inlägg med att kraftigt risa den politiska majoriteten i kommunen - och jag läser nyfiket vidare för att se om där finns några VTL-förslag på hur man kan förbättra skolresultaten i Vingåker. 

Nja, tänker jag, om man nu inte vill anse att dessa rader gör det:
Tendensen under de senaste sex åren med placeringar från plats 228 till 288, och nu 277 verkar inte ge ordföranden eller övriga majoritetsföreträdare i nämnden en tankeställare att här behöver vi göra en massiv insats som aldrig någonsin skådats i en svensk kommun.
Detta är ytterst anmärkningsvärt. Fel, det är att abdikera och låta ungdomarna klara sig själv.
Jag är oerhört bekymrad att ordföranden inte ens vill diskutera detta ämne på arbetsutskottet när jag lyfter tanken på ett systematiskt kvalitetsarbete för dessa ungdomar med goda exempel från annan kommun.
Att här bör vi hantera vår situation med utgångspunkt på andra kommuners goda exempel med extremt starkt fokus på dessa elever.

OJ, mumlar jag, när jag läser: att här behöver vi göra en massiv insats som aldrig någonsin skådats i en svensk kommun.
Och jag är där helt ense med Averheim.

MEN - verkligheten är bara den (anar jag) att det finns ingen i Vingåker som vet, eller har kunskap om, hur en sådan massiv insats skulle kunna se ut. Inte heller får vi veta vad ett systematiskt kvalitetsarbete står för och vad det förväntas leda till.

Där kommer jag att tänka på vad en av de kloka personerna har sagt:

”Actions defined a man; words were a fart in the wind.”
Mario Puzo

Bjarne, det kanske är dags att varudeklarera politikerna så att vi får de politikervi vill ha. Det är tveksamt om man kan lita på dem idag. Det händer understundom
att de lovar en sak men sen gör något helt annat när de väl fått sin taburett.

Ett amerikanskt ordspråk säger att "innan man dömer en indian skall man gå en
dag i hans mokasiner." Beslutar man tex om kollektivtrafik borde man också själv
trängas med oss väljare på bussar och tåg i st f att åka taxi till och från riksdagen.
 
Väl där eller i Vingåkers KF borde man kunna förvänta sig ett aktivt muntligt och/eller skriftligt deltagande. Vi borde påminna politikerna om att vi väljare inte finns för deras skull utan tvärtom. Turligt nog har vi i år möjligheten att uttrycka vårt missnöje med politiker och partier genom att rösta med fötterna. Undrar just hur tankarna går hos Vänsterpartiets 202 väljare (2014) när de läser Kurirens artikel om att partiets representant saknar förtroende. 

Många väljare har i ur och skur röstat på samma parti. Visst är det viktigt att det
väljs. Det är ju inte de passiva väljarna som avgör ett val. Utan aktiva väljare får
vi aldrig någon växling vid makten. Då somnar det regerande etablissemanget om.

Men dagens väljare är alltmer otrogna och orsaken finns säkert i att man förgäves 
letar efter något ny idé eller karismatisk person man kan lita på. Nya ledare tenderar ofta till att efter ett tag falla tillbaka eftersom de har svårt att råda på etablerad ordning.

När jag ser dagens opinionssiffror och läser spekulationer ser jag tydlig denna bild framför mig.
/Åke         


4 januari 2018

Alla pratar om ideologi - står som rubrik till en tänkvärd text skriver av Jan-Olof Sandgren. Som du kan ta del av här - och om du gör det får du bl a läsa:

Så när ideologi kommer upp på dagordningen, handlar det ofta om något så enkelt som att skapa rättning i leden. När argument kryddas med ord som värderingar, grundsyn, människosyn, värdegrund, moral… finns det skäl att vara misstänksam.

Som jag skulle ha skrivit det själv.

30 december 2017

Eftersom jag inte kommer på just någonting roligare att göra så här vid lunchtid så började jag fundera lite kring - kommunpolitik.
Jodå, vi har alla våra märkliga sidor…

Nåväl - det ska ju bli val nästa år - och den tanken känns i dagsläget ovanligt spännande. Vad gäller riksdagsvalet har jag nog bestämt mig för vilket parti som ska få min röst - men i kommunvalet "har jag ingen aning".
För att roa mig mig själv en aning så tittade jag på hur Vingåkersborna röstade i förra kommunvalet. Vilket manade fram några - funderingar.

Av de 6916 röstberättigade så var det 5989 som röstade.
Av dessa så var det 107 som var blanka eller ansågs ogiltiga.
Hm - nästan 1000 som inte röstade…
De som röstade gav att partierna fick så här många röster:
- S  - 2299 röster (minus 82) 
- C - 365 (+ 53)
- FI - 11 (+11)
- L - 165 (- 44)
- KD - 243 (-34)
- MP - 360 (+93)
- M - 903 (-311)
- SD - 1017 (+831)
- VTL - 319 (-398)
- V - 202 (-10)

Vilket gav att mandatfördelningen blev 12+2+1 för S, MP, V dvs tillsammans 15 mandat av KFs 31 ledamöter.
M+C+VTL+-L+KD+SD fick 5+2+2+1+1+5 dvs 16 mandat.

Så blev det då så att på grund av att SD inte kunde fylla upp sina tilldelade 5 mandat med fler än 3 - så har vi en röd-grön majoritet i Vingåker.
Nog kittlar väl tanken "undrar hur det skulle ha varit om…"

Nu struntar vi i det och - i alla fall jag - ser av siffrorna två stora förlorare och en klar vinnare.
Moderaterna och VTL är de stora förlorarna medan Sverigedemokraterna är den stora vinnaren med ett plus på 831 fler röster än vid valet 2010.

Medan jag gick och hämtade lite fika så undrade jag lite smått nyfiket - Hur kunde det då bli så här? Och var inte ett dugg klokare över det när jag kom tillbaka till datorn.
Till liten del kan jag väl skylla det på att jag bodde inte i Vingåker vid förra valet och fick alltså inte ta del av partiernas vallöften inför 2014 - eller då delta i kommunvalet.

Men håll med om att man - som okunnig - kan grunna sig gråhårig kring frågan vilka fenomenala vallöften SD måste ha lagt framför Vingåkersborna som gjorde att de fick lite över en tredjedel av rösterna i nuvarande oppositionen. (1017 av 3012 röster)
Och - funderar jag - vad gjorde att VTL förlorade över 50 procent av rösterna från 2010?
Har frågat - men de slingrar sig och förklarar i alla fall "Jo, vi vet inför 2018"

Den ofta nämnda…

Så tackar jag smått försynen som gjort mig så lat. Annars hade jag nu satt i gång och försökt få fram valflosklerna från 2014 - vilket - om det över huvudtaget skulle gå - skulle ta ansenlig tid i anspråk.
Som jag hellre tillbringar i favoritfåtöljen…

Som jag i skrivande stund inte vågar sätta mig i för då skulle nog snabbt frågan dyka upp: "Varför håller du på och skriver om det här?"

Jag kan nog ana mitt svar - för att det roar mig och dessutom av att jag är synnerligen starkt påverkad av orden:  
"Att överse med okunnighet är att ge den makt.
Att stillatigande höra på när våra ledare kommer med absurda meddelanden är att göra sig till medbrottsling"

29 december 2017

VTL har tidigare (21/12) på sin FB-sida kraftigt fördömt "de styrande" i kommunen för att ha misskött affären med "Taxihuset" .
VTL insinuerar bl a att där förekommit mygel kring köpet och anklagar majoriteten för att "slösa med kommunens pengar".

Det finns bara en kommunpolitiker i Vingåker jag har viss respekt för och det är Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande (S). Kunnig och drivande, tycker jag.
Bengtsson och jag har kanske inte helt samma syn på politiken då jag tillhör den borgerliga sidan - har i alla fall gjort det så här långt - men Bengtsson drar nu i ett svar i Kuriren - rejält ner brallorna på VTL. (vill jag nog tycka)
Bland annat genom att avsluta sitt svar med:

Kontentan är:

Nej vi har inte betalat överpris för ”taxihuset”.
– Nej vi har inte spekulerat i fastighetsaffärer.
– Nej det är inte flera företag som visat intresse på att köpa huset.
– Nej det är inte bättre att sälja huset, det vore att förlora en investering.
– Nej vi slösar inte några skattepengar på upprustning, den finansieras av de statsbidrag från Boverket för att vi byggt bostäder i kommunen, så var lugn Hans Averheim (VTL) det kommer inte att belasta skattekollektivet en krona.
– Ja, koalitionen (S, V, MP) har en plan för kommunen. 

Vad har VTL annat än spekulationer?

Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun

Ler lite förväntansfullt inför att få ta del av hur VTL kommer att reagera på den örfilen.

Hela Anneli Bengtssons svar kanske du kan ta del av här

28 december 2017

Det har i flera media berättats om: "Sjunkande IQ-nivå i Norden" och det är jag klart benägen att hålla med om. Gäller tydligen också i Vingåker, tänker jag lite småsyrligt,  när jag i Kuriren läser om ett ärende som kommunen inte skött särdeles bra.
Kuriren skriver:

15 oktober 2015 fick Claes-Göran Kasche i Lyttersta besök av en inspektör från kommunens samhällsbyggnadskontor.
Det gällde tillsyn av avloppet. Beslut kom strax före jul. I år.
(min fetmarkering)

Att en myndighet behöver 750 dagar på sig för att meddela beslut i ett tillsynsärende är minst sagt anmärkningsvärt, tycker Claes-Göran Kasche.
Han är påtagligt irriterad över hela hanteringen av ärendet, som han nu har överklagat till länsstyrelsen
.

Anmärkningsvärt? Är inte det rätta ordet mer korrekt - uselt?
Funderar jag då jag läser att Kasche haft två inspektionsbesök från kommunen (2015) utan att han erhållit något protokoll från inspektören från kommunens miljöenhet - och att det dagarna nu före Jul - damp ner ett beslut i hans brevlåda som - Kuriren berättar det:

I brevet låg kommunens beslut att Claes-Göran Kasche ska betala 1 938 kronor för tillsynen. Där hänvisas också till ett tillsynsmeddelande som skickades den 18 december 2017, alltså samtidigt som man skickade beslutet och drygt två år efter tillsynen.

Någon faktura har Kasche ännu inte fått så han vet inte hur han ska betala.

När Kurirens journalist, Gunilla Karlsson, talar med vår kommunchef Ralf Hedin, säger han "Det har hela tiden varit vår ambition att hantera det korrekt".
Ett tydligt nonsenssvar.
För -  det vore väl f-n så konstigt om inte alla inom kommunen hade den ambitionen. Kan vi väl tycka.
Men, Ralf Hedin, är det inte precis som med skolan - det räcker inte med ambitioner. Saker ska väl också utföras på ett för kommuninvånarna - på ett bra, för att inte säga, perfekt sätt?

Varför det dröjde över två år för samhällsbyggnadsnämnden att meddela sitt beslut vet inte Ralf Hedin, berättar Kuriren. Men han säger att han välkomnar Claes-Göran Kasches överklagan.

Då är vi (väl) minst två som med viss spänning väntar på att Kuriren berättar vad länsstyrelsen svarar på överklagandet.

För egen del tycker jag det skulle vara intressant att få ta del av vad den ansvarige chefen för kommunens samhällsbyggnadskontor har för synpunkter på det hela - och varför inte även på vad ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden, Lars Skeppstedt (S) har har att säga om saken…


20 december 2017


Jag kan inte riktigt komma överens med mig själv om denna "fundering" platsar under den här rubriken - politik. 

Nå, någonstans ska den ju placeras, tänker jag - som just har läst vår kommuntidning "Vingåker för dig" som kom i brevlådan här om dagen…

Jag har säkerligen berättat många gånger tidigare att jag under mycket lång tid varit tidningsägare (branschtidningar) och då varit chefredaktör för dem. Framgångsrika tidningar vill jag framhålla - både ekonomiskt och upplagemässigt. Och jag kan garantera dig att det berodde absolut inte på att jag producerade oförargliga rövslickande tidningar…

Att då ta sig av kommuntidningen framkallar gärna en liten suck av - ja va f-n ska jag dra till med - kanske - en känsla av att de som producerar tidningen framför sig ser en läsekrets som huvudsakligen finns i den nedre delen av "hälften av Vingåkersborna är dummare än genomsnittet".

Kanske det måste vara så, funderar jag, men lägger till "men måste den i alla fall vara så trist utförd?" Där menar jag valet av innehåll men också hur man skriver…

Den trista upplevelsen beror på att där finns ingen egensinnig redaktör bakom tidningen som kan styra "tonen" i tidningen utan - läser jag - "redaktionen består av Kommunikationsgruppen".
Jag har skrivit det för "En kommitté kan inte hoppa stav".
Inte heller en kommunikationsgrupp!

Och så blir också slutprodukten någon ting själlöst med sina välmenande råd om "hur du får en bra eld i din kamin eller panna" eller en förmanande text om "farligheten med alla Julljus" med en pedagogiskt sövande uppräkning under rubriken "Brandsmarta tips i december från dinsakerhet.se".

Och så får vi lära oss att sopsortera våra Julsaker. Suck - och glöm för fan inte att peta ut den där lilla piggen i botten på värmeljuset (vekeshållaren) - den ska nämligen sorteras som metallskrot.
Det ska - av någon anledning - inte det övriga som är av aluminium…

Jag pratar nu bara för mig själv - i senaste numret fanns - för mig - ingenting som känns vare sig angeläget att veta eller som jag vill läsa som en "underhållande text". Det är väl så som kommunen vill ha det - oförargligt innehåll producerat i en form som passar - ja du vet ju vad jag skrev tidigare.
Hur andra än jag ser på saken får vi (jag) aldrig veta.

Om nu Kommunikationsgruppen skulle få för sig att göra en Läsarundersökning - och att de sedan antyder att Vingåkersborna är nöjda med tidningen - så bevisar det inte alls att tidningen är bra - utan bara att Vingåkersborna har synnerligen lågt IQ…
Och undrar förstås då - varför t ex ingen KF-ledamot - tidigare har "tyckt" vad jag här nu skriver. Kan det bero på… 
Nä - inte då.

En  modig skribent 

En som alltid kommer med bra förslag är Ann Heberlein, vill jag tycka, inte minst efter att ha läst hennes senaste inlägg på ledarsidorna.se under rubriken "Det måste var slut på nonsensargument".
 Ur texten:


"Först blev jag förstummad, sen blev jag arg. Vi lever i en demokrati, nerlusad med utredningar, rapporter och statistik. Vi har mängder av fakta relaterat till invandring och dess konsekvenser.
All denna fakta – denna guldgruva av information – är tillgänglig för alla och envar med tillgång till internet. Läs SCB rapporten om integration och arbetsmarknad, ge dig i kast med RUT rapporten om andelen flyktingar i arbete, ta del av polismyndighetens rapport om utsatta områden, ta del av SKL:s rapporter om kommunernas ekonomi, leta upp statistik från arbetsförmedlingen, skolverket, polismyndigheten.
Läs om köerna till BUP, om bristen på lärare, socionomer och poliser. Sätt dig in i kommunernas dilemma till följd av anvisningslagen.

Det är var och ens förbannade plikt att engagera sig i det samhälle de lever i, och den som inte orkar plöja rapporter och statistik bör i alla fall vara kloka nog att låta bli att tycka något om sådant de uppenbarligen inte har tillräckliga kunskaper om."

Det är jag som fetmarkerat det sista stycket - för det är precis vad jag också anser…

1 december 2017

En modig redaktör…
Finns det numera inte så många av men, som jag tycker - Johan Hakelius på tidskriften Fokus är en av dem. 
Men kan du tänka dig att i "vår lokaltidning" hitta en sådan här text som Hakelius skriver i den ledare som kom i brevlådan idag?

Om du nu till äventyrs inte kan öppna länken kan jag i alla fall kopiera nedanstående från vad Hakelius skriver:

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet sägs ha pågått i en dryg månad, dag som natt, vardag som helg. Resultatet är knappt en rak tanke, eller begriplig princip.

Svensk migrationspolitik är så neurotisk att det kunde vara Woody Allen som formulerade den. Allt drivs av skräck, fixa idéer, plötsliga känslo­stormar och ytterligheter.
Miljöpartiet är, med möjlig konkurrens från Centern, det parti som intresserar sig minst för kostnader, konsekvenser och kommunal kapacitet.
För detta har Miljöpartiet belönats med att göras till partner och formgivare av migrationspolitiken, först i par med Mode­raterna och sedan i par med Socialdemokraterna.

Nej, det kan inte jag eftersom den inte handlar om SD - Kurirens hatobjekt…

Kanske för att nedanstående ur Hakelius ledare inte begrips på redaktionen i Katrineholm:

"Är det inte synd om de ensamkommande?
Jo, visst. Och politik måste vila på empati. Men den måste också vara något mer än empati. Den måste väga ideal mot praktik. Den måste ta ansvar för sina konsekvenser. Den måste tänka längre än näsan räcker.
Den måste utgå från principer och erfarenhet, inte plötsliga infall. Man ska vara god. Men det räcker inte. Godhet är inte detsamma som att blunda och fantisera.
Godhet befriar ingen från ansvar, konsekvenser och kostnader."

Någon där emot?

Hej,
Det glädjer mig att även Hakelius noterat det ohälsosamma
i att S gjort sig beroende av MP.  Om någon nu skulle tycka 
att det var en seger för MP så är väl detta bland de få saker
de lyckats med under denna mandatperiod. Tänkte då närmast
på bl.a Bromma, förbifarten i Sthlm och den berömda kolbiten.

Frågan är om vi behöver MP för att förstå att vi behöver vårda
vår planet och utveckla tjänster och produkter inom miljöområdet.

Nya företag finns inom miljöområdet som hämtar upp geovärme
från marken och tar hand om spillvärme som sen omvandlas 
till uppvärmning av hus. T.ex.
http://miljo-utveckling.se/varme-fran-jorden-minskar-utslapp/

På Island tänker man till att börja med från samma geovärme 
omvandla den till el för 20000 invånare. Ett annat företag avser 
att ta hand om all träavfall från träindustrin, (mycket sågspån blir 
det t.ex. vid IKEA:S möbeltillverkning), och restlöst förgasa det 
till värme och el. Det råder ingen brist på initiativ eller idéer.
/Åke

30 november 2017

(uppdaterad 21.55)

Det är ju ganska långt kvar till nästa val - men av olika skäl så verkar stämningen redan nu bli allt mer uppskruvad. En som funderat över det är vännen Åke som skriver:

Hej Bjarne,
Jag har många gånger tyckt att vi har för många partier att välja bland.

Det gör att väljarna som kollektiv har svårt att bestämma sig för en tydlig politisk inriktning och resultatet blir då oftast en mer eller mindre omöjlig  koalition. Jag tror inte på att kompromissande koalitioner är det optimala  sättet att driva en effektiv och framgångsrik politik. Då det Inom de större partierna oftast finns förespråkare för de mindre partiernas åsikter skulle röster på färre och större partier få bättre politisk verkan.
  
I veckan som gick tvingade MP, genom hot mot S, fram ett beslut som kan innebära att ca 8000 ensamkommande barn kan få stanna kvar hos oss och få en skolutbildning.
Ett beslut som kritiserats av både M och SD.

Det gjordes för att kringgå de långa handläggningstiderna på asylansökningarna. Det kan senare bli aktuellt med oönskad anhöriginvandring.
Man kan undra hur hälsosamt  MP:s inflytande är på S-politiken.

Sneglar man så på Tyskland kan man se vådorna av att väljarna i det senaste valet inte hade tydliga alternativ att ta ställning till. Väljarna, som  till slut hade tröttnat på den tidigare koalitionen mellan SPD (S) och CDU/CSU (M), fick så i valet den omöjliga kombination av die Grüne (MP), FDP (L) och CDU/CSU (M). 

Den koalitionen, med sina olika intressen, havererade ganska raskt. Die Grüne vill ha miljöfri energi trots att Tyskland idag hämtar 40% av sin energi från kolverken i det gamla DDR-området. FDP vill har fria marknadskrafter och mindre invandring. Bayerns högermän i CSU har tröttnat på alla invandrare och vill ha ett tak på 200.000/år  vilket CDU inte går med på.

I de gamla DDR-områdena vill man liksom i Ungern och Polen inte alls ha några invandrare och det nya partiet AFD (SD) fick 12,6% av alla röster  vilket gav hela 94 platser av drygt 700 i Bundestag (Riksdag).

Det hela slutar kanske med nyval alt. att CDU/CSU åter börjar prata med SPD varvid det oundvikliga bråket om de tunga taburetterna börjar om igen.

Undrade så hur väljarna i Vingåker skulle kunna rösta i kommande kommunalval för att undvika en ineffektiv och kompromissande koalition. 
Tittade därför åter in på de lokala partiernas hemsidor för att se om där  fanns någon intressant information att hämta. Fann då att:

C - den 28/11 hade lagt in en artikel om de ensamkommande barnen.
KD - hade kvar programmet för 2017 års Almedalsvecka liksom en
länk till det tal som Bush höll.
L -  hade den 27/11 lagt in en nomineringslista till landstingsvalet
M:s  - sida visade ”aj då vi kan inte hitta sidan du söker” och sen
kunde man gå vidare till rikssidan.
S - visade en bild på Löfven med slogan om att den Svenska modellen skall utvecklas och inte avvecklas. Sidan har många likes och följare.
MP - länkar till nyckelpersoner och hade inga budskap att meddela
SD - har delat rikspartiets video med Jimmie Åkesson.
VTL - har en hemsidan med 7 klickbara underrubriker i en flik med info till intresserade väljare. På FB har man redovisat en hel del uppslag som sammantaget kostar en del och säkert kommer 
att flitigt nagelfaras av övriga partier och instanser i kommunen. 
V - står kvar med ett inslag från 5/9 2016.

Några partier hade, för de närmast sörjande, lagt in datum för medlemsmöten. Generellt såg det blygsamt ut med lokal politisk information. 

Visst borde det vara så att de lokala partierna har idéer om vad och hur man borde göra för att utveckla kommunen och göra det än mer trivsamt att bo där. Informationen och dialogen med väljarna borde intensifieras och göras tydligare för att undvika att valresultat blir en kompromiss.

Risken är annars att soffliggarna blir fler eller att man röstar som man alltid gjort och t o m tror att rikspartiernas löften också gäller kommunen.
/Åke

PS - läser några rader på en blogg som får mina funderingar att vakna till lite:
"Rysslands president Putin nyligen konstaterade i en intervju med NBC där han sa att Amerikas presidenter kommer och går men dess utrikespolitik förändras aldrig. Varför skulle något annat land överhuvudtaget bry sig om vem ni har som president?"

Hm "Varför skulle någon i Vingåker bry sig om vilken sida som har majoriteten i kommunfullmäktige ingen skulle ju märka någon skillnad".

29 november 2017

En märklig rubrik i Aftonbladet - men där står:
Sverigedemokraternas förödande överlägsenhet

Varför AB skriver så får du veta om du läser Peter Kadhammars underhållande och välskrivna text…

20 november 2017

Det är viktigt med ord - tycker jag som mesta delen av mitt arbetsliv - levt på att publicera ord…
Därför blir jag glad när jag läser vad signaturen "Svenne" skriver i en kommentar på Det goda samhället.
Jag kopierar skamlöst och klistrar in…

"I rubriken används ordet ”maktelit”. Begreppet ”elit” används ofta på ett sätt som är lite underligt. För mig innebär ”elit” de med bästa egenskaper inom någon kategori. Detta är väl mest renodlat då det används t.ex. i idrottssammanhang eller om vetenskapsmän som ligger i framkant.
Ordet ”maktelit” används ibland om politiker, journalister och artister, eftersom de har en stor påverkansroll, men deras personliga kunskaper angående det de yttrar sig om ger ofta mycket i övrigt att önska. Som jag ser det så är det endast ett fåtal av dessa som har något vettigt att säga och de angrips ofta av dem som själva betraktar sig tillhöra ”makteliten”.  

”Omognaden hos de jättebebisar som har den politiska, mediala och akademiska makten är dels ett individuellt tillstånd, dels ett massfenomen”.

– Den 19 november 2015 citerade Aftonbladet ett uttalande av Stefan Löfvén som löd : ”Sverige har varit naiva” och detta handlade då hur de styrande till dess hade hanterat det terrorhot som ”IS-krigare”, som återkommit ”hem” från Syrien, utgör.

– Erik Ullenhag svarade på frågan angående terrorhot att: ”Vi har anledning att reflektera över att vi var lite naiva”.

– Alice Teodurescu kommenterar i GP dessa uttalanden med : "Kära politiker, ni har inte varit naiva. Ni har varit fega, inkompetenta och ansvarslösa”.

Man kan ju sätta likhets tecken mellan ”omognad” och ”naivitet”. Synonymer till ”naivitet” är: ”barnslighet, blåögdhet, oskuld, troskyldighet; enfald, dumhet”.
De styrande uppfyller dessa epitet med råge plus Alice:s tillägg: ”feghet, inkompetens och ansvarslöshet” och dessa figurer kan man inte trots bästa vilja i världen betrakta som tillhörande någon form av elit."

I agree…

13 november 2017

Hej Bjarne,
en av de mindre kommuner jag vanligtvis rör mig ser jag att partierna redan börjar fila på sina valmanifest. När jag så läser om vilka frågor som anses viktiga så undrar jag om det inte lika gärna skulle kunna gälla Vingåker.
Varumärke: Vi vill stärka kommunens varumärke, såväl ur ett medarbetar-, medborgar- och föreningsperspektiv. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så att vi får kompetenta medarbetare som vill arbeta och stanna kvar i kommunen.
Näringslivet: Vi vill höja vår näringslivsranking till att bli bland de bättre i länet. Se till att ge god service och snabba beslut till de företagare som vi har idag och som är de bästa ambassadörerna för att lyckas locka hit fler företagare som gör att kommunen får fler arbetstillfällen. Företagen är beroende av kommunen och kommunen är beroende av företag och företagsamma människor och tillsammans så gör vi det bästa.
Utbildning Skolan/förskolan, äldre och handikappomsorgen: Kunskapsmålen ska fortsätta förbättras och fokus på det förebyggande arbetet inom äldre- och handikappomsorgen.

Gjorde så en runda på de lokala partiernas i Vingåker hemsidor. Inget parti hade något att informera lokalt om kommunen utan hade länkar till rikspartiet. Några partier hänvisade till sommarens begivenheter. Man vill ju gärna tro att det filas på något lokalt som skulle kunna attrahera väljarna i kommunen.
Det ser dystert ut.
/Åke

Nej då, vi är inte alls bakom flötet i Vingåker - lite långsamma bara…


10 november 2017

Hej,
Antar att en del politiker börjar skruva på sig i sina taburetter och 
i likhet med en del tjänstemän börjar  fundera på den snart oundvikliga dejten med väljarna.  

Eftersom väljarna är en stor och icke homogen grupp är det ingen lättuppgift att flirta med den. Det finns många grupper med särintressen och många väljare med andra åsikter än de egna.

Att leva på gamla meriter och hänvisa till allt bra man gjort är inget som övertygar väljarna. Som kollektiv grupp är de ofta slugare än vad som  ibland tillskrivs dem. Utvecklingen går fort och det förväntas oftare förslag som gör livet enklare och mer attraktivt att bo och leva i kommunen.
Om man botaniserar lite i frågan ”hur ska vi bli en attraktiv kommun som folk vill flytta till?” finner man  att det skulle löna sig bra att gulla ordentligt med småföretagarna genom att ordna ett bra företagsklimat. Det räcker inte att leva på skatter och bidrag.

”Utan framgångsrika företag finns inga pengar till vård, skola, omsorg och andra viktiga funktioner i samhället.” 

Svenskt Näringsliv har delat ut några handfasta råd i ärendet och dessa är kommunen säkert redan familjär med. Att något nytt
ändå behövs inför dejten med väljarna förstår man om man tittar på rankingen av Sveriges kommuner i hur kul det är att bo i Vingåker. Plats (272), Katrineholm (245), Oxelösund (239) och Flen (237).
Det verkar vara trivsammare i Nyköping (35) Gnesta (73) och Trosa (99)

Visst har varje kommun sina förutsättningar att utgå från men en aktiv dialog med väljarna via alla tillgängliga fora vore inte helt fel väg att gå om man skulle vilja ha målet att hamna i den övre kvartilen på indexet.
/Åke

Dessutom - angående att VtL på sin FB-sida beklagar sig lite över ointresset att diskutera budget:

"VtL:s synpunkter på att budgeten inte diskuteras är berättigat även om det inte räcker för att få väljarna att rycka ut mot barrikaderna med vad de har av gamla hötjugor, gräsklippare och grytlock för att göra sin stämma hörd.

Sant är att ramarna för kommunernas verksamhet är rätt givna och bundna. Marginaler till förändringar är små och kan dessutom under resans gång ogynnsamt påverkas av faktorer som man inte helt kan styra i förväg. Men om man t.ex har blivit tilldelad ett större inflöde av nytillkomna kan man med
program räkna ut vad som förväntas av kommunen framöver på en mängd olika områden. Den kompetensen finns alldeles säkert.

Att ta en befintlig budget och räkna upp den med något pris- eller löneindex räcker oftast inte och VtL hade säkert tänkt sig att få med förslag, ändringar och omprioriteringar. Kommunens ekonomi i år och framöver medger kanske inte något större manöverutrymme. Men visst borde budgeten debatteras.
/Åke

8 november 2017

Kunde inte hålla mig…

"Det talas ofta om politikerförakt och förakt för media men mer sällan om väljarförakt.

I kölvattnet av debatten om ”tvärvändningen” (efter den sevärda SVT-dokumentären om svängningen i migrationspolitiken) borde emellertid en sådan debatt föras. När politikerna undertecknade Migrationsöverenskommelsen 2011 och lade grunden till Europas mest generösa flykting- och invandringspolitik kunde man presenterat den för medborgarna på två sätt.

1) Man kunde varit hederlig och sagt sanningen. Att vi  har tagit på oss åtaganden som kommer att innebära enorma kostnader, vålla mer och mindre allvarliga kulturkrockar och innebära stora påfrestningar för det svenska välfärdssamhället. Vi är medvetna om det och anser att det är ett pris vi är villiga att betala.

2) Man kunde mörka och slå dunster i ögonen på folk. Hävda att man med migrationspolitiken hittat någon slag nationalekonomisk multikulturell trollformel som skulle gå med stora vinster (Sandviken), de upplevda kulturkrockarna var bara illusioner som stammade ur ett latent rasistiskt sinnelag i det svenska folkdjupet och ju större invandring desto bättre för välfärd/pensioner.

Vi vet nu att man valde 2 baserat på ett resonemang av typen ”om minsta problem med den förda politiken kommer i öppen dager så kommer de dumma väljarna att springa iväg och rösta på SD eller värre”. Alltså mörkade man och ägnade sig att frysa ut, mobba och ta heder och ära av de som anfäktades av tvivel och luftade minsta invändningar och tvivel på hur genialisk MÖK-trollformeln var.

Vi vet nu, efter tvärvändningen, att alltför mycket var nys, griller, hittepå, dravel, struntprat och cyniskt medvetna eller ofattbart enfaldiga lögner.

Till sist körde vi med full fart in i en bergvägg för att vi ignorerade alla tydliga varningsskyltar om att vägen upphörde. Och nu kommer vi att få ägna lååååång tid åt att samla ihop vrakdelarna.

Och hur otvetydigt väljarförakt, dvs förakt för dig och mig, vittnar inte den inställningen om?

Vi tilltroddes inte kunna lägga ihop två och två eller lita på våra egna ögon när vi  såg alla problem i tidningar och i vår egen vardag. Politikerna och media försökte istället få oss att tro att tre 2+2=5, att vi led av något smittsamt rasistsyndrom och att det var något fel på våra öron, ögon och hjärnor. Den som ens satte sig till motvärn på ett hövligt sätt beskylldes vara rasist, fascist, nazist och allmänt degenererad. Inte sällan av debattörer som nu själva avslöjats som skapligt degenererade själva.

Jag säger som Bon Scott i en av AC/DCs bästa låtar:

”You say that you want respect? Honey, for what?”

Hans Thannerstig


5 november 2017

Vissa saker kan fastna i mina tankar och gnager sig fram och vill försöka finna svar. Vilket jag inte alltid är kapabel att komma fram till…
Vilket kanske kan bero på att det då handlar om politik - rent av kommunpolitik. Den här gången kommer mina gnagande funderingar av dessa rader som en engagerad kommunpolitiker skriver:
Mitt engagemang har alltid baserats på ärligt uppsåt utifrån vad som är bäst för medborgarna.
Efter en halv nanosekund (ungefär då) hade alla mina taggar rest sig eftersom jag inte alls vill bli beblandad med en ospecifierad grupp - medborgare. I alla fall på riksplanet, med sina märkliga politiker. Har väl en mer försonlig tankegång när det gäller Vingåkersborna och kommunpolitiken.
Och efter ytterliga en halv sekund tänkte jag (nu får du den tillrättalagda versionen) "Det har en kommunpolitiker i Vingåker inte någon vidare aning om.
OK, kanske en smula överreagerat men är säker på att denne kommunpolitiker inte har den minsta aning om vad som är "bäst för just Vingåkersmedborgaren Wilmarsgård" vad gäller min syn på mitt boende i kommunen. Och det är vad som huvudsakligen intresserar mig.
Kanske det är klokt av mig att berätta att jag är fullkomligt nöjd med hur kommunen sköter sin verksamhet i t ex i formen av gräsklippning och snöröjning och liknande kommunala basala angelägenheter.
- Skolan?
Intresserar mig inte alls - för min egen personliga del.
Möjligen med det lilla undantager att jag vill inte behöva skämmas inför mina bekanta att jag bor på en ort med en så ifrågasatt skola.
När jag just skriver de orden funderar jag "Blir jag inte rent av en smula kränkt av detta?"  (Svensk paradgren så varför inte jag?)
Och undrar om jag kan anmäla kommunen någonstans för sådant. Borde väl åtminstone få lite avdrag på skatten?
För att ta ett exempel på hur jag resonerar.
Nej det gör jag förstås inte alls - men jag gillar att fabulera lite.

Och blir så sittandes i funderingar över vilka personliga fördelar vi medborgare får/fått genom att kommunen - i sitt ärliga uppsåt? - t ex har anslutit sig till det märkliga World Fair Trade organization, eller hur/om våra liv har förändrats positivt på något sätt efter att kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska inhandla mer närodlade förnödenheter.
Som kostar onödiga skattepengar.
Inte ett dugg vad jag kan förstå.
Jag ser det mera som att en viss kommunfullmäktigeledamots personliga känslor - banala godhetstänkande - har åstadkommit sådana fadäser. Precis som med Mångfaldsfestivalen…

Och så skulle jag nog kunna hålla på ett tag till. Men avstår eftersom jag är tämligen säker på att det inte leder till någon ändring av vad våra av "godhet uppfyllda kommunledamöter" i framtiden kommer att besluta.
Å mina vägnar som de anser.
Det får jag väl leva med - precis som att mycket av grannens löv blåser in på min tomt.
Det får jag personligen ta hand om - precis som mitt liv i Vingåker… ;-)


3 november 2017

Det händer att jag blir sittandes i funderingar kring det här med att vissa människor vill bli lokalpolitiker. Undrar då lite över vad det kan vara som är drivkraften bakom det beslutet.
Att jag undrar om det beror säkert mest på att jag själv aldrig skulle komma på den tanken.
Väl medveten om att jag är totalt värdelös på att förhandla med - läs försöka övertala - människor som inte tycker som jag ;-)

Kommer på den smått märkliga tanken att "hur kommer det sig att jag som är näst intill noll intresserad av kommunpolitik så gärna har åsikter om den?"
- Skolan då?
Nix - har inga egna barn eller barnbarn här.
- Äldreomsorgen?
Nja - känns det som - just nu…
- Tennisparken & Säfstaholms slott?
Nix - inget för mig…
- Föreningslivet?
Noll - utöver den informella bowlinggruppen…
- Kulturen då?
Inte alls - men kan ändra mig om den uppnår lika intressant nivå som Rijksmuseum i Amsterdam…
- Idrotten?
Jodå, när det gäller flickfotbollen där Madams 13-åriga barnbarn deltar - övrigt noll intresse.

Så kan jag hålla på en stund till - men hur länge jag än håller på kommer jag alltid att avsluta med:
Jag trivs alldeles utmärkt i Vingåker. Här finns det mesta av vad jag behöver. Mitt hus ligger fint och lugnt till.
Men välbefinnandet beror nog huvudsakligen på alla trevliga människor som bor här.
Och där inkluderar jag gärna våra KF-politiker…

Men någonting hos dem som sköter vår kommunpolitik - både politiker och tjänstemän - lyckas väcka upp någon slags debattlusta.
Förmodligen för att jag tycker att en del sköts så amatörmässigt kombinerat med min absoluta förväntan att "de som sköter politiken har betydligt mer/bättre kunskaper än jag, är ännu klokare och begåvade än mig själv."
(Det där gäller huvudsakligen rikspolitiken men spiller även lite över på den kommunala i Vingåker.)

Och när jag märker att de inte alltid har/är det - blir jag tydligen så provocerad - att där väcks en lust hos mig att "lägga mig i".

Som - när nu VtL kraftigt motsätter sig att det införs gratis wifi i kommunen. Och det har de ju all rätt att göra men vad som väckte min debattlusta är deras argument:
För hur skall man kunna veta att den fria wifin INTE används i kriminell aktivitet ? Såsom hot,våld,extremism,nerladdning av barnpornografi mm.

Vilket fick mig att svara - på deras FB-sida:
Man tycker olika - men personligen ogillar jag när någon "tycker olika" av ängslan. Som VtL i frågan om wifi som skulle kunna användas för "kriminell aktivitet". Ja jo - men för mig är det lika relevant som att förbjuda biltrafik på Storgatan för att det finns de (några) som "kör för fort".

En ordväxling som har fortsatt under eftermiddagen - men för att läsa den får du allt logga in på VtLs Facebook-sida…

22 oktober 2017

Efter min 9-dagarsresa runt i norra Europa kommer jag förstås hem fylld av nya intryck och öppnar datorn för att se hur många mejl jag fått och unnar mig en timme åt att kolla hur mycket jag måste läsa ifatt för att bli någorlunda uppdaterad.
109 mejl ska läsas och behandlas och många många artiklar ska läsas. Där jag öppnar en på en ledartext på Göteborgs-Posten och läser:
I politiken är förtroende hårdvaluta. Den som inte uppfattas som trovärdig kommer inte att lyckas vinna, eller för delen behålla, väljarnas förtroende.
Trovärdigheten bygger i sin tur på en under längre tid åter-kommande förmåga att vara konsekvent. Just inkonsekvensen och de dubbla måttstockarnas ideologi, som kommit att prägla en stor del av den politiska debatten, är effektiva medel för den som grundligt och metodiskt vill bryta ner förtroendet i samhället.

Se där - där fick jag något att fundera över denna sena söndagskväll…

3 oktober 2017

Jag finner det mycket intressant av att få ta del av andra människors syn på läget i Sverige. Som till exempel Anders Leion som är skribent hos Det Goda Samhället.
Som i dag börjar sina rader med:
"I en del kommentarer på mina texter har man efterfrågat vilken lösning jag ser på de problem, som jag brukar beskriva. Visst har jag tankar om det, men de är inte intressanta – därför att de inte kommer att ha någon betydelse.
Det beror på att politikerna rör sig i en annan verklighet, som endast delvis överensstämmer med den jag och många med mig ser."

Hur han ser på det kan du läsa om här

2 oktober 2017

För några år sedan kunde jag inte föreställa mig att jag skulle bli intresserad av kommunpolitik. Men så bodde jag heller inte i Vingåker…

Nå, det tog ett tag innan den sidan av livet vaknade, men eftersom jag numera tycker det är "roligt" vill jag ge VtL en eloge för det eftersom de var det första - rent av det enda - lokala politiska parti som (hittills) självmant tagit kontakt med mig.

Eftersom ingenting av vad de lokala partierna lockar med som valfläsk gör mig intresserad av att rösta på något av dem - kanske just "den saken" gör att VtL får min röst…

Apropå VtL, så verkar de lite smått ha inlett sitt valarbete inför 2018-års kommunval. Tänker jag när jag läser vad de skriver på sin Facebooksida i dag:
"Efter att Trafikverket presenterat den kommande tidtabellen där en avgång från Stockholm 15,29 tagits bort till förmån för snabbtågen, agerade Katrineholms politiker och tjänstemän kraftfullt och föredömligt.
De tar strid för arbetspendlarnas situation genom att åka och uppvakta Trafikverkets representanter i Nyköping.
Även Vingåkersborna betalar miljontals kronor för att tågen skall stanna i Vingåker och till byggandet av Citybanan.
Frågan är varför den styrande koalitionen i Vingåker med S i spetsen inte är med på tåget? Just för att bevaka våra möjligheter till pendling?
Bryr de sig inte om skattebetalarna och varför är det stendött från dessa politiker?
Mycket illavarslande...
Styr din kommun eller kliv av!"

Så blir jag sittande i funderingar - till vem vänder sig VtL med den texten? De egna medlemmarna kan man väl förmoda. Som ju inte är så där överdrivet många. Och nog undrar jag om de tittar in på den "egna" FB-sidan särskilt ofta.
Men några andra då? Som om de tog del av texten kanske skulle tvivla lite över vad de röstade på i förra valet - och fundera någon sekund över vem de då - i stället - kan tänkas rösta på i september nästa år.

Funderar en stund varför jag så gärna vill ta med den här bilden. Nä - det gör jag inte alls jag försöker bara göra mig lite märkvärdig.
För, det vet jag förstås - humor är alltid en vinnare. Att driva lite med konkurrenterna på ett begåvat sätt - ger väljare.
Vilket inget av de lokala partierna har förstått.


Eller har jag fel? Kan det vara så att de lokala politikerna tror att Vingåkersbor saknar den i livet så viktiga "humorgenen?"
Bara för att de själva gör det…

23 september 2017

"Det talas ofta om dem, men sällan talar någon med dem. Det finns många föreställningar om vilka de och deras bevekelsegrunder är. Att ta ställning mot dem placerar avståndstagaren i de "anständigas" ringhörna.
Själva avståndstagandet fungerar som en statusmarkör i sig eftersom den som tar avstånd förutsätts vara allt det som den oanständige inte är: välutbildad, civiliserad, förfinad, liberal, godhjärtad, humanistisk och generös. Om man försöker förstå dem antas man sympatisera med dem.
Det är en ohederlig hållning som enbart cementerar polariseringen och vulgariteten i samhällsdebatten."

Skriver Alice Teodorescu, ledarskribent på Göteborgs-Posten.

I en ledartext som handlar om "Hur ska M och S få tillbaka de väljare som gått över till SD?"

Intressant "fundering" vill jag tycka och undrar om det över huvud taget är möjligt. 1017 röstade på SD här i Vingåker. Kommer de att göra det även i kommande kommunval?
Och kanske rent av ännu fler?
Läs vad Teodorescu skriver och känn efter vad du tror…

20 september 2017

Vänsterpartiet fyller 100 år i år och man kan väl förmoda att det kommer att firas på något sätt. Det finns i alla fall en som inte tycker det - Rebecca Weidmo Uvell - som avslutar ett blogginlägg (om den saken) med:
Jag tycker Vänsterpartiet ska låta bli att fira 100 år. Med deras makalöst vidriga historia de har skulle jag om jag vore det låtit 100-årsdagen passera i tystnad och hoppas att folk inte noterar den.

En tuff salva som, när jag läst hennes text, funderar över:
"Hur fan kan S samarbeta med V men inte SD - ett Vänsterparti med en synnerligen mer besvärande forntid än SD - även om den emellanåt, delar anknytningar."
Oerhört märkligt…

11 september 2017

Är du politiker i Vingåker - då kan det nog vara intressant läsa den här texten. Finns tips och råd inför ett kommande ett val…
För resten - texten borde nog läsas av alla andra också.

8 september 2017

Bjarne,
Liksom Patrik E. undrar jag rätt ofta över vart vi är på väg.
Ser allt oftare tecken på att löften och uppfattningar inte stämmer med den verklighet vi lever i.
För inte så länge sen sas det att 80000 personer skulle deporteras ut ur landet medan utfallet endast blev några procent. Polisen skulle förstärkas rejält men vad jag har läst slutar poliserna i snabbare takt än vad man hinner rekrytera och utbilda nya. Och polischefen själv verkar ju ha fullt upp med att hålla belackarna från sig. Hur illa kan det bli egentligen?

För de som orkar ta sig över Öresundsbron till vårt öppna land väntar en säker placering och garanterad försörjning på min bekostnad. Kan låta grinigt i överkant men jag tycker att det börjar bli mycket nu. Man vill gärna tro att migrationen är den väg som skulle kunna rädda vårt land och öka tillväxten och säkra våra pensioner.

Alltfler hävdar dock motsatsen att vi är på väg mot avgrunden. Hur skall man kunna veta? Försöker hela tiden tolka uttalanden och händelser för att göra egna bedömningar och skapa mig en uppfattning. Tittar man så på vad våra ledare, valda politiker, tycker får man en känsla av att de anser sig ha full kontroll och sköter allt  till det bästa. Inte helt förvånande då de ju har bundit upp sig till den inslagna linjen, om än med ett fasligt kompromissande med hängpartierna.

Om det i slutändan ändå skulle gå snett är det i alla fall helt säkert att vi får betala, medelklassare som jobbar, betalar skatt och ser till att allt fungerar. Frågan är om vi har oss själva att skylla eftersom vi valt dessa politiker som med beslutsamhet ibland strör ut våra pengar på tveksamma kalas vi inte har en chans att bli inbjudna till.

Ska vi våga tro att att det kan bli en stabil majoritet nästa år på riks- resp lokal nivå?
Har oraklet Clemens möjligen någon ide´?
/Åke

Oj - det var frågor det.
Vågar vi tro på en kraftig förändring i riksdagen efter nästa val? Någon ändring lär det väl bli om SD växer sig större och kanske rent av bli näst största parti. Och - som det ser ut nu finns där också två partier som kan hamna utanför riksdagen.
Inte helt osannolikt med livgivande förändringar eftersom missnöjet med nuvarande regering, och för all del även alliansen, växer sig allt högljuddare.
Men om det gör att något/några av de andra partierna vill samarbeta med SD återstår att se.
Hoppas kan man/jag ju alltid göra.
När Clemens dyker upp nästa gång ska jag höra vad han kan ha för egna funderingar kring det du skriver…  ;-)

30 augusti 2017

"Det svenska debattklimatet är smått unikt eftersom det inrymmer en miljö där operasångare och komiker på allvar ses som experter och opinionsbildare i säkerhetspolitik, för att ta ett exempel.
I ett svenskt debattprogram är expertkunskaper underordnade eftersom alla åsikter tillmäts lika värde. Parallellt med detta blandas fakta, kunskap och känslor som om det skulle vara samma valuta.
Om känslor är lika viktiga som fakta kommer skådespelare och ståuppkomiker vinna i princip varje gång eftersom de är bättre på projicera känslor än vad vetenskapsmän och forskare är på att presentera fakta.
Och policy som drivs av känslor skapar i sin tur ett land som leds med samma bildade elegans som ett elevråd."

Skriver statsvetaren Jan Kallberg

Sitter jag inte här och är glad - då det är glest med expertkunskaper i Vingåker blir jag lyckligt glad över att vi inte har vare sig skådespelare eller ståuppkomiker i kommunen.
Hur det är med operasångare vet jag ingenting om…

27 augusti 2017

Tänk om jag skulle ta och berätta för läsarna om min senaste ordväxling med VtL på Facebook, fick jag plötsligt för mig där jag denna söndagseftermiddag satt på verandan och njöt av den stilla tillvaron. Jag kan få sådana konstiga infall rätt vad det är…

Om du tittar ner på mitt förra inlägg här så ser du att jag är kritisk till VtL för att de är dåliga på att uppdatera partiets hemsida - och att jag använder ordet koma där jag skriver om Västerpartiet.
Vilket fick Vtl att skriva följande på sin FB-sida där de den 25 augusti  överraskade omvärlden genom att uppstå från det "döda" genom att skriva:

"Nu är vi tillbaka, vissa rykten som gör gällande att vi skulle ha hamnat i koma stämmer inte :)
Det har varit en fullspäckad sommar med olika byggnationsprojekt samt eftersatt nödvändigt underhåll,
som det lätt blir när man lägger mycket av sin tid och engagemang på att vara fritidspolitiker.

Hösten är i sitt antågande och med den så drar det politiska arbetet igång på allvar.
Det finns mycket på agendan lokalt i Vingåker som vi i VtL vill och kommer att driva.
Vi återkommer med närmare information om det.

Och som vanligt kommer vi i oppositionen vara vakna för om majoriteten vill genomföra fler kramrutor…

Nybyggnationen av Slottskolan har vi släppt nu då den är igång, men det finns mycket att jobba med inom BoU nämnden där vi har Hasse Averheim som vice ordförande.

Har du tankar och funderingar så hör gärna av dig, vi finns här för dig. Ditt lokala Vingåkersparti VtL"

Vilket jag på vanligt FB-manér gav "tummen upp".
Samma dag kommer VtL med nytt inlägg:

"På vilket sätt skulle man agera för att dom unga i Vingåker skulle få en meningsfull fritid ?
Köpa gamla Legosmides lokaler och göra om till ett ungdomens hus ? Föra samman tex. Trollåsens MK med Epa-åkande ?
Ge ungdomar möjligheter att starta band ?
Vad vill du ?

Det finns många olika möjligheter och förslag så länge man är öppen för dom, tänk om dom sa "det går aldrig" till förste man på månen eller när dom letade efter Titanic.
Vill man så kan man även om vägen kan vara lång.

VtL är ett lokalt Vingåkersparti som tänker,äter och andas lokala frågor. VtL bryr sig om vad som händer i kommunen och ligger hela tiden före för att skapa ett bättre Vingåker."

Vilket fick mig att komma med följande svarsinlägg:
Hm - varför skulle "man" agera för ungdomarnas fritid? Det får de - och möjligen deras föräldrar - väl för f-n - sköta själva. Vill jag tycka i denna mesiga tid där barn och ungdomar blir bortskämda och gullade med - bortom alla rimliga gränser…
Och - en nyfiken fråga - vem förväntas då bekosta köpet av Legosmide? Kommunen?
Nej tack - mina skattepengar ska hellre läggas på de pensionärer (gamlingar) som mer än ungdomarna behöver få ett meningsfullt LIV efter att ha slitit häcken av sig för att åstadkomma det Sverige vi har i dag.
Då - VtL - får vi ett bättre Vingåker…

VtL - svarar:
"Håller med dig i sakfrågan Bjarne Wilmarsgård, men tänk lite längre än näsan räcker :)
Om vi kan hjälpa vissa ungdomar bort från gator och tristess så kommer samhället att tjäna många kronor i slutändan på att dom kommer ej att ligga samhället till last och att kommunen,landsting och stat slipper avsätta mångmiljonbelopp till detta. Tänk dig hur mycket vi istället kan lägga på att dom äldre får livskvalitet på ålderns höst."

Jag har förstås skrivit ett svar på denna märkliga kommentar - men kan inte se att den kommit med på VtL:s FB-sida.
Det blev i alla fall något liknande jag fick till:

Jag har blivit anmodad att titta lite längre bort än näsan räcker - jodå, det har jag gjort och uppkom tanken "Jag tycker att VtL ska sluta titta längre bort än vad den egna näsan räcker"
Vilket ska tydas att jag anser att VtL ska sluta med sin hybris att komma med förslag som mera är till för att "rädda världen/planeten" och i stället lägga hela sin kraft och begåvning till det som finns just under den egna näsan - dvs omsorgen om kommunen Vingåker.

Så ger jag som ett exempel att VtL lyckades få KF att godkänna att Vingåker skulle låta sig bli "Fairtade City" dvs (ungefär då) bry sig om odlare i U-länder och deras belägenhet.
Jag ber så VtL förklara på vilket sätt detta kommer mig och övriga Vingåkersbor till nytta. Vilket jag gärna ser att mina skattepengar förmedlar.

Liksom att förklara för mig varför vår kommun ska bry sig om landstingets och statens eventuella kommande problem och ge mig något slags besked om hur många miljoner Vingåker kommer att spara (och när) genom att t ex köpa Legosmides lokaler, som kommer att kosta flera miljoner plus pengar för ombyggnad -  för att hålla ungdomarna borta från Vingåkers gator och tristess.
Varför inte i stället kräva att de lägger ner mer tid på sina läxor - för att minska tiden då de kan känna tristess? ;-)

Så tycker jag - och du? Läs fler åsikter om skolan - här

PS - "Man skall aldrig rösta på ett parti i vad de vill åstadkomma utan man skall rösta efter vad de åstadkommit med sin politik. Med det synsättet så är det många partier som borde känna sig oroliga inför valet 2018."
Jan Carlson (f d SAS-chefen)   

17 augusti 2017

I dag har jag roat mig med att titta in hos de lokala partiernas hemsidor. Inspirerad av vad jag tidigare skrev idag.  Roat och roat - jag klickade mig i alla fall in på kommunens hemsida där man lätt kan hitta uppgifterna om partierna.
Började inspektionen som partierna visas - alltså med:

Centerpartiet.
Det blev ett snabbt besök - för när du klickar på länken till deras hemsida kommer ingenting upp.

Kristdemokraterna
Jo, deras hemsida lever - om man uttrycker det snällt. Senaste uppdateringen är den 30 juni där vi besökare kan få ta del av "Ebba Busch Thors tal i Almedalen".
Smått förvånad över min okunskap blir jag också förvånad över att få (så här) veta att Ebba (då förstås) pratade om Vingåker i Almedalen. Varför annars osv…

Liberalerna

Deras hemsida är lika tom på information som deras förslagslåda sannolikt är…

Miljöpartiet

Lika tomt på politisk information om Vingåker som partierna ovan. Däremot hittade jag lite undanskymt denna text: "Vi vill gärna ha dina synpunkter på vår webb. Kontakta oss gärna"
Ja, jodå - det kliar i fingrarna…

Moderaterna

Aaah - förutom att partiet redovisar "Vår politik" finner jag en spännande länk som heter "Nyheter". Du - det ordet är lika missvisande som den nuvarande regeringens pladdrande. Senaste uppdateringen av "nyheterna" är gjord den 17 augusti - 2016.

Socialdemokraterna

S hänvisar till sin Facebook-sida - ett bra sätt att lätt och snabbt kunna få ut information. Om man är lite snäll så kan man väl anse att S gör det. Men innehållet är till 99 procent (tycker jag) helt riktat till S-medlemmarna och S missar helt möjligheten att till "andra" slå sig för bröstet och framhålla vad de gjort och kommer att göra för att bevisa sitt "existensberättigande".
Får jag lägga till ett extra personligt tyckande? Tack - i så fall blir det - varför kan inte ett så stort parti åstadkomma annat än humorbefriade floskeltexter?

Sverigedemokraterna

Vaf - Vingåkers näst största parti har ingen egen hemsida och vad jag förstår ingen FB-sida heller.
Varför är jag (egentligen) inte förvånad?

VtL

VtL står ju för "Vägen till livskvalitet" men hur den vägen ser ut får du inte reda på om du besöker deras hemsida som uppdaterades senast (troligen sista gången) 5 maj 2015. Suck!
Nåväl - lite bättre blir det om klickar på länken som går till deras Facebook-sida.
Du såg ordet "lite" där va? För det är inte mycket till vare sig nyttig information eller underhållning som där bjuds. Senaste uppdateringen innehåller en önskan om "Glad Midsommar" - och det var ju ett tag sedan…

Vänsterpartiet i Vingåker

Verkar ha hamnat i koma - i alla fall på sin hemsida för där har ingenting nytt kommit in sedan 15 februari 2016.
Och det var ju också ett tag sedan…

En kort stund angreps jag av en smula hybris dvs jag funderade på om jag inte skulle bjuda ut mig och mina kunskaper att kunna fylla en hemsida med innehåll varje dag - till partierna. Till högstbjudande att ta hand om deras hemsida och skapa en motsvarighet som blir en slags "politikens nattgök".

Bakom den funderingen ligger min uppfattning om att varje lokalt parti borde förstå att det gynnar det parti som håller en levande hemsida i god form - som på ett personligt sätt (som uppdateras ofta) håller kontakten med Vingåkersborna (väljarna) som därmed får partiet att hamna i topp i deras medvetande.

Min hybris kändes inte som så overkligt eftersom jag f n uppfattar mig själv som politiskt oberoende (på kommunal nivå då) och tänkte att jag kan väl skriva för vilket parti som helst.
Men en stund senare kom verkligheten ifatt mig - inget av den skulle våga släppa mig fri på sin hemsida. OCH - det som helt avgjorde frågan - de är för humorlösa - och förresten skulle de heller inte ha råd…

14 augusti 2017

I många små samhällen bor det en anmärkningsvärt stor andel invandrare vars enda försörjning är bidrag. Möjligheterna till egen försörjning är små på dessa orter.

Det finns en anledning till att orternas politiker tyckte att det var en jättejättejättebra idé att fylla alla, av utflyttade ortsbor övergivna bostäder, med invandrare när det bedrog sig.

Finfina bidrag till kommunen, stjärna i boken från pappa staten för rätt värdegrund och uppfyllnad av floskeln "en levande landsbygd" som bonusbonus.

Men, som du tänker - tar pengarna slut är kaos att vänta. Chanserna att kunna försörja sig på plats går för varje år från "bad to worse" och ännu sämre. Ingen vill vara hungrig och det är lätt att känna sig lurad av något man aldrig haft speciellt mycket respekt för, just för att kraven på motprestation varit så små och dessutom svåra att uppfylla för alla dem som säkert velat.

Sysslolöshet och känslan av hopplöshet kan göra mycket illa med redan sargade psyken.

Hoppas jag har fel. Hoppas verkligheten i stället mer stämmer med de fina "bullbak i hembygdsgården med 40 män i varierande ålder"-reportage jag läst OCH att det plötsligt framkommer något helt förbisett sätt att försörja sig på svenska småorter.

Under tiden bidar jag min tid o håller koll på Netflix serieutbud för att inte bli ännu tokigare än jag antas vara.
Helena Holmertz

10 augusti 2017

Klimatbidrag?
Enligt vad Lennart Bengtsson uppger i sin text så ger Sverige klimatbidrag på 587 miljoner (dollar) till andra länder för att hjälpa/stödja dem i deras "klimatarbete". En dollar står idag i SEK 8.19 vilket lite slarvigt räknat blir en bra bit över 4 miljarder kronor det…

Det som gnager i mina funderingar är de här raderna:
Hur kommer länderna att redovisa hur de använder klimatfondens pengar och hur är det tänkt att bidragsgivarna i Sverige i detta avseende skall hållas informerade?

Det blir vi ju inte - och jag undrar om det finns någon ansvarig myndighet i Sverige som ställer sådana obehagliga frågor till bidragsländerna.

Vilket, som ofta, får mig att lätt hamna i en fråga till mig själv: "Hur är det med den saken i Vingåker - då?"

OK - jag är kanske lite ute på "hal is" - men vad jag menar är att jag kan inte påminna mig ha fått ta del av redovisningar från kommunen där man visar att de tagit fram resultatet av (vissa) ekonomiska beslut. Har man t ex gjort uppföljning efter, säg ett år, som visar på resultatet av verksamheten man satsat pengar på att förändra. Och hur har det gynnat oss Vingåkersbor?
Hur blev det med det - då - kan man ju vara intresserad av att få ta del av. Som en av dem som varit med om att betala för vad som har beslutats i KF och på andra ställen…
Ska jag fundera lite mer över hur jag ska hantera. Det närmar sig ju ett valår där vi förväntas rösta "kommunalt".

Och du då?
För att inte tala om Katrineholms-Kuriren som, enligt min mening, skulle vara betydligt mer angelägen att ta del av om den skrev om sådant - än om "Vem som tog hem segern i byakampen"

 27 juli 2017

Johan Hakelius i Fokus:

"Det här är en politisk legitimitetskris. För folk som inte pysslar med politik dagligdags – och de råkar vara i majoritet bland väljarna – framstår mycket av det som sker, eller snarare inte sker, obegripligt.
Bara för politiska proffs är det en rimlig tanke att man först identifierar ett problem och sedan bestämmer sig för att det enda rimliga är att inte göra något åt det.

Det vore antagligen en bra idé om såväl Alliansen som regeringen ansträngde sig en aning för att bedriva politik på ett sätt som är begripligt även för vanliga väljare."

24 juli 2017

Regeringsavgång till förmån för vad?
    - mitt politiska dilemma

Många skriker nu efter regeringens avgång. Hoppas att "läckgate" äntligen kan bli det avgörande misstaget.

Jag har inget emot att denna högst inkompetenta och naiva regering lämnar stafettpinnen vidare.

Mitt dilemma är bara att jag inte ser en allians (om den nu existerar) kapabel att plocka upp den.

En allians som under sina åtta år förvisso sänkte lite skatter men samtidigt lade ner försvarsambitionerna, utarmade polisen, inte åtgärdade resursbristerna i vården och inte heller lyckades återinföra kunskapsfokus och ordning i skolan. En allians som inte bara negligerade de skenande integrationsproblemen utan dessutom spädde på dom genom att öppna gränserna.

En allians som för snart tre år sedan hellre ville sitta kvar vid köttgrytorna i skön förening med en undermålig minoritetsregering än att styra landet i rätt riktning.

En allians som snart leds av den mest populistiska, islamistvänliga och naiva  partiledaren vi har i Sveriges riksdag. En god retoriker med vinnande personlighet men utan vare sig förståelse för problemens magnitud eller kunskap om hur dessa kan åtgärdas.

Regeringen får gärna avgå - men till förmån för vad?

Av Jessica J Stegrud på Facebook

11 juli 2017

Hur röstar du?
Där jag vill lägga till - förhoppningsvis som jag - dvs inte på samma parti i kommun- landstings- och riksdagsvalet.
Och anledningen beskrivs bättre av Rolf Malm som i en krönika skriver:

"Regeringen är dock inte helt omedveten om att det krävs ett rimligt högt valdeltagande för att valet inte ska ogiltigförklaras. Helst över 50%.

Man förlitar sig vidare på att den gemensamma valdagen för riksdags- kommunal- och landstingsval automatiskt ger högt valdeltagande för alla tre.
Men ärligt talat – hur många  väljare är tillräckligt insatta i kommunalpolitiken, eller gör ett välinformerat val i landstingsvalet? Ytterligt få eftersom resultaten visar att man i de flesta fall röstar som i riksdagsvalet i alla de tre valen.
Hur skulle valdeltagandet vara för landstingsval om det genomfördes på separat tid? Förmodligen som i kyrkovalet – knappt 12%!"

Nu ska jag bli lite näbbig - för jag undrar en aning kritiskt - Vad var det som fick så många i Vingåker att rösta på Sverigedemokraterna i senaste kommunvalet?

Och jag näbbar på - "Inte f-n var det för att de blev övertygade av vad lokala SD lovade (frestade med) i sitt lokala valprogram.".
Om de nu hade något sådant över huvud taget. Jag vet inte för jag bodde inte i Vingåker då.

Så blir jag undrande över "Vad ville de som röstade på lokala SD att deras röst skulle få för verkan på livet i Vingåker?"
Den frågan ställer jag lika gärna till er som röstade på de övriga lokala politiska partierna…

Resten får du fundera ut själv…

7 juli 2017

Om kompetensen hos våra folkvalda

…skriver Lotta Gröning i Expressen:

För oss vanliga medborgare är utbildning viktigare än någonsin. Det politiska budskapet är att vi ska utbilda oss för att få ett jobb. Några krav på utbildning och kompetens finns däremot inte inom partierna. Alla som vill kan i praktiken bli folkvald. Har du skött dig bra, arbetat inom partiet och visat dig trogen lojalitetskravet kan du få vilken post som helst.

Även om du blir minister behöver du inte kunna någonting på det området du basar över. Bristen på kompetens är tydlig på alla nivåer men eftersom konkurrensen om posterna är större i städerna är kompetensen högre där än i mindre kommuner. Notera nu att det inte beror på att lantisar skulle vara dumma, snarare tvärtom. De har insett att politiken inte går att påverka och att ingen bryr sig om utarmningen av landsbygden.

Bristen på kompetens inom politikerkåren märks tydligt när det gäller landets utveckling och långsiktiga strategi. När kompetensen saknas kommer inte långsiktiga strategier. Politikeryrket har blivit en karriärstege som i första hand handlar om makt. Det innebär att en långsiktig politik handlar om att vinna nästa val. Det näst viktigaste målet är nästa budget.

Det här märks tydligt i dag när vi måste konkurrera på en världsmarknad. Sverige halkar efter på många områden i allt från utbildning, näringsliv och politisk trovärdighet. Men det är inget som våra folkvalda tar på allvar. Tvärtom kallar de en sådan bild för svartmålning. De är så trygga i den svenska självbilden och sitt eget tunnelseende som utgår ifrån att vi är så fantastiskt bra på alla områden.

Med Decemberöverenskommelsen har sju av riksdagspartierna tagit timeout. De rödgröna har fått sin efterlängtade makt och alliansen slickar såren. Det är bara SD som fortsätter suga upp allt missnöje och växer sig allt starkare.

4 juli 2017

Man kan tycke det är en smula underligt men man kan vara märkligt obegåvad och ändå nå höga positioner inom politiken.
Tänker jag när jag läser dessa rader i Kuriren:

Nordiska motståndsröreslsen deltar i år, vilket blivit både uppmärksammat och kritiserat. Har det påverkat er på något sätt?

– Nej, det kan jag inte påstå. Men jag tycker att det är märkligt att en organisation som strider mot alla värdegrunder vi har i Sverige får tillträde hit. Jag tycker att de som deltar ska stå upp för frihet och demokrati.

Monica Johansson (S), Katrineholmare och landstingsstyrelsens ordförande, som befinner sig i Almedalen får frågan från Kurirens journalist Rebecka Jonsson.

Så säger alltså en företrädare för ett parti som ständigt och jämt gapar om "allas lika värde".

Nå, även människor med de mest märkliga åsikter får ju yttra sig.
Eller hur Monica Johansson.
Utan att få besvärande följdfrågor från Katrineholms-Kuriren.
I alla fall om de representerar S…

En aning spännande - sänder just ovanstående text som en "insändare" till Kuriren. Automatsvar som säger:

"Din insändare skickades.
Redaktionen på kkuriren kommer att få din insändare och överväga eventuell publicering."

Om nu någon är intresserad av demokrati vill jag länka till vad Marika Formgren skrev inför valet 2014 - här - där du bl a kan läsa:

"Vilken är den grundläggande förutsättningen för demokrati? I Sverige i dag finns det två konkurrerande svar på den frågan. Den djupa klyftan mellan de två sätten att se på demokrati är enligt mig orsaken till den polariserade politiska debatten. Det är två oförenliga sätt att se på demokratin, snarare än blockpolitiska motsättningar eller höger/vänster-skillnader, som gör att vi får allt febrigare diskussioner om åsiktskorridoren, politiskt motiverat våld samt vuvuzelor.

"Den ena sidan, som jag själv tillhör, säger att grundförutsättningen för demokrati är fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri debatt. Endast när alla politiska alternativ har fått framföra sina åsikter och argument i en fri, offentlig debatt kan väljaren/medborgaren på ett informerat och underbyggt sätt forma sin egen ståndpunkt inför allmänna val. Det är denna demokratisyn som får människor att citera talesättet ”Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att yttra dem”.
Det var också denna demokratisyn som högtidligt förkunnades för 16 år sedan, när jag tillsammans med andra nybörjare gick introduktionskursen på JMK:s journalistutbildning. Vi kan kalla dess anhängare för åsiktsfrihetsdemokrater.

Den andra sidan menar i stället att grundförutsättningen för demokrati är ett knippe åsikter. Åsiktspaketet brukar kallas ”demokratiska värderingar”, eller ännu hellre ”demokratisk värdegrund”, men alternativa formuleringar som ”allas lika värde” förekommer också.
Endast när alla människor delar den demokratiska värdegrunden kan vi uppnå demokrati, och därför kan debatten och åsiktsbildningen inte vara fri. Den måste villkoras och begränsas så att människor vars åsikter avviker från värdegrunden inte ges möjlighet att påverka omgivningen.
Det var denna demokratisyn som ibland visade sig senare under journalistutbildningen, när den högtidliga introduktionskursen var avklarad och bortglömd. Vi kan kalla dess anhängare för värdegrundsdemokrater."

30 juni 2017

Läser på FB:
Det är svårt att tänka själv.
Det är lätt att förvalta en tid.
När den tiden är ute går det utför om inte nya tankar kommer.
Oftast kommer de inte eftersom alla som kan tänka redan lämnat det sjunkande skeppet.
De som är kvar är de fantasilösa, de ickekreativa, de korkade.
Som hos flertalet av våra partier idag.
Så vad blir det då som kommer fram?

Ja - vad blir det då som kommer fram?

28 juni 2016

– Ingen präst i Svenska kyrkan ska kunna vägra att viga samkönade par, säger statsminister Stefan Löfven (S) i en intervju med Kyrkans Tidning.

Dagens bästa - på FB:
Nu har du ju chansen Löfven! Visa nu att du verkligen tror på tanken om "allas lika värde"!
Ställ samma krav på imamer som du ställer på kristna präster ....
Annars blir ditt snack för evigt klassificerat som genuint hyckleri
!

"Har han missat att kyrkan är fristående och bestämmer själva, han har ingen ting att säga till om."

Jo - det är kanske det som är den "Svenska modellen"…

25 juni 2017

Läser vad Ann Heberlein skriver om kultur:

"Inte bara svensk scenkonst är smittad av politiska sjukdomar. Jag är en trägen biobesökare – men svensk film har jag slutat att se. Jag vill nämligen inte bli uppfostrad där jag sitter i biomörkret.
Jag vill bli utmanad, förfärad, förargad, glad, chockad, underhållen. Jag är vuxen och förbehåller mig rätten att reflektera fritt. Pekpinnar vill jag slippa.
Jag är utled på filmer som vill öka min förståelse/tolerans/utbilda mig/uppfostra mig. (min fetmarkering)

Byt ut orden "scenkonst-film" - till politik - inte minst lokalpolitik i Vingåker - och jag håller med om allt vad Heberlein skriver.
Nå, det är jag det - och hamnar i en fundering som ungefär låter "Jag undrar jag, om väljarna i Vingåker skulle klara av att mötas av lokalpolitik som lever upp till Heberleims: Jag vill bli utmanad, förfärad, förargad, glad, chockad, underhållen?

Jo, jag gillar att försöka överföra kloka personers "åsikter & tankar" till ett Vingåkersperspektiv. Fast jag måste erkänna att det är svårt att tänka sig att Kommunfullmäktige skulle komma med utspel som gör att jag skulle bli: utmanad, förfärad, förargad, glad, chockad, underhållen.
Funderar lite extra över om inte det där med förfärad, förargad och chockad  - alla fall är lite troligt…

Välkommen hit.
Låt oss börja i Expressen där jag läser:

"Talet är ett symtom på hur Socialdemokraterna misslyckats med att bryta alliansens problemformulering. Stefan Löfven lägger i princip hela ansvaret för utvecklingen på individen, i stället för på klassamhället.
Hans val blottar ett nöjt arbetarparti som flyr undan politiska krav. Värderingar och moral är ju gratis, medan bättre socialtjänst, skola och bostäder som gör att folk har råd att bo bra kostar. Alltså är det individerna som ska ändra på sig, inte strukturerna."

Det är orden "värderingar och moral" jag fastnade för där. Och försökte minnas några tänkvärda ord om sådant i vad de lokala partierna för ut. Går uselt - måste dricka fel slags vin. För tankarna hamnar mest i alla de högtflygande (omöjliga) visioner och  löften samtliga partier kommer med.
Hur det är med "Alltså är det individerna som ska ändra på sig, inte strukturerna." får jag ingen riktig kläm på. Kanske mest för att jag inte har minsta vetskap om några "strukturer" i Vingåker.
Borde inte Kuriren skriva om sådant?

Kan man ju fråga sig - liksom jag frågar mig "Hur är det i Vingåker då?" efter att i SvD ha läst:

"Sveriges största företag har allt färre anställda på hemmaplan. Det visar en kartläggning av de 25 största börsföretagen baserade i Sverige som den fackliga tidningen Arbetet genomfört.

I början av 00-talet hade dessa företag nästan en kvarts miljon anställda i Sverige, vilket motsvarade vart artonde jobb på den svenska arbetsmarknaden. Men sedan millennieskiftet har 57 500 av dessa arbetstillfällen försvunnit."

Finns det många jobb i Vingåker som kan försvinna allt eftersom tekniken utvecklas? Ett lokalt politiskt parti skulle kunna kåsera kring den frågan - om nu något av dem hade en levande hem- eller Facebooksida.

Vilket får mina tankar att hoppa till Frankrike då SvD skriver:

Lööf, Ohlsson, Damberg – vem blir Sveriges Macron?
Frågar SvD. President Emmanuel Macrons nystartade parti La république en marche får egen majoritet i Nationalförsamlingen
.

Och att tankarna for åt det hållet beror nog på att där uppkom ett par frågor (hos mig då)
– Varför finns där lokala partier för C, MP, KD, V, L SD och VtL?
Funderade jag, eftersom de inte förmår övertyga mig om att de är så särdeles oumbärliga.
Kanske det skulle bli mer intressant om de slog sig samman som en "Vingåkers allians" för att kunna utmana de två stora M och S.
Låter inte alls särskilt sannolikt - dock.
Varför har de fått sina röster?
Det får vi försöka reda ut i kommande inlägg…
Fast egentligen borde Kuriren göra det.

– Så fastnade jag i den mycket lockande funderingen:
"Tänk om där plötsligt uppstod en lokal "Macron" dvs en person som kom från just ingenstans startade ett nytt lokalt parti och vid valet 2018 fick majoritet i Vingåkers KF."

Den funderingen fick massor av tankar att virvla runt i huvudet. Jag satt länge och njöt vid tanken "Hur fan skulle det då kunna bli?".
Faktiskt så länge att det blev ett par glas till. Vilket till viss del förklarar varför jag har så sköna minnen av en ljummen söndagskväll på verandan.

Varifrån kommer egentligen chokladmjölken?

Nu visar en ny studie att hela sju procent av vuxna amerikaner tror att det är bruna kor som ligger bakom den söta mejeriprodukten.

Säkert är Trump en av dem?  ;-)

 15 juni 2017

Svenska media är som USA-media - de hatar president Trump. Det är därför du inte i Sverige kan få läsa en artikel som har rubriken:
"När media hetsar levererar Donald Trump till knegare och småföretagare".

Varför inte läsa en krönika som börjar så här:
"Under förra veckan stod senatsförhöret med James Comey i centrum för media, förhör som inte frambringade någonting av intresse som skadar Donald Trump, till medias förtret.
Samtidigt som media helt fokuserar på att hetsa och hata Donald Trump och samtidigt ingenting rapporterar om hans verkliga arbete, fokuserar Trump på att hjälpa amerikanska knegare och småföretagare."

Bara som omväxling?

9 juni 2017

Satt sent i går kväll och sorterade lite "sparat" som fanns i datorn.
Hamnade i den externa hårddisken i en mapp som innehöll massor av material från den tiden jag var "busstidningsägare" - åren 1995 till 2013. Nostalgi och vemod smög sig på - och minnen - massor av trevliga minnen.
I en bildmapp fanns den här bilden och jag mindes med ett leende hur jag på den tiden på olika sätt försökte få den "imbecilla" kollektivtrafikbranschen att fatta att den måste använda (också) andra argument än "miljövänligt" när de ville framhålla kollektivtrafikens fördelar.

Att de också måste visa människorna att busstrafiken var en varm och viktig del i den grå vardagen. Om de vill att fler ska "ta bussen".
Jag åstadkom den här bilden för att (då) påvisa för den tröga, trista kollektivtrafikbranschen att det skulle behövas så lite för att den skulle framträda (synas) mer positivt/tydligt i den grå vardagen. Responsen var - noll.

Som så ofta - det kom ett tankehopp över till Vingåker - och de lokala politiska partierna. Det finns inte ett enda lokalt politiskt parti som verkar förstå fördelen med att (hos väljarna också) framstå (synas) som en vänlig positiv färgklick (kompis) i den grå Vingåkersvardagen.
Om man nu vill få fler röster i kommande val.
Det behövs så lite för att uppnå detta.

Och undrar om där - hos något parti (eller för den delen inom kommunen) finns någon person som sprudlar av kreativitet? En han/hon som inte kan sitta still i sin längtan efter att få - ja, vad då, frågar jag mig smått uppgivet.
Eftersom jag vet att - responsen (förståelsen) blir/är - noll…

7 juni 2017

Läser på "det goda samhället" - nedanstående.

Utredningsarbetet bakom 1974 års RF (Regeringsformen) tog drygt 14 år och sysselsatte bataljoner av politiker och statsvetare.

Jämför med 1809 års RF. Den skrevs av en utredning om 13 ledamöter och en sekreterare. Arbetet pågick 13 maj – 2 juni 1809, det vill säga 20 dagar. Lagen är logiskt uppbyggd på Montesquieus maktdelningsteori. Den är elegant skriven; 1956 års författningsutredning ville behålla rättighetsparagrafen, § 16, eftersom den var logiskt och stilistiskt oöverträffbar.

I 1809 års RF står, § 4, att medlemmarna av Konungens råd – det vill säga statsråden – skall vara ”kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade”.
Denna paragraf är struken i dagens regeringsform.

 

2 juni 2017

Hm, funderade jag när jag läste dessa rader, skrivna av Ann Heberlein i en artikel på ledarsidorna.se

"Mer än något annat vittnar utspelen om partipolitikens kris, där enskilda personer och deras förmåga att gå igenom rutan, leverera one-liners och vara personliga tillmäts större vikt än kunskap, en fast förankrad ideologisk övertygelse och förmåga att genomföra sin politiska vilja.

Den svenska politikens tilltro till den egna verksamheten är skriande, det politiska samtalet blir allt ytligare och kännetecknas mer av dräpande kommentarer och kvicka repliker än av seriösa diskussioner och mod.
Väljarna vill ha politik, inte stand-up."
 

Och som alltid - mina tankar hamnade i "Hur är det i Vingåker - då? Finns här någon partipolitisk kris? Finns här någon enskild person som förmår levererar one-liners som "går hem" hos väljarna? Är det politiska samtalet allt ytligare? Upplever vi att här förs seriösa diskussioner och mod?

Så tänkte jag - inget från rikspolitikens negativa finns i kommunpolitiken i Vingåker. Och så var det inte mer med det…

Men efter en liten tid så började "funderingar" att gnaga.
Finns här någon partipolitisk kris?

Och den som gav mig svaret var Clemens genom att förklara:
"Det beror på vad man menar med ordet kris, där min mening är att om man väljer att se ordet som brist på politiskt agerande så är det jättekris."

Och så fick jag en föreläsning över hur urusla - samtliga lokala partier är - att hålla sig framme i väljarnas medvetande. Fram till de vaknar från sin dvala några månader för kommande val.

"Kolla på deras hemsidor, titta in på deras Facebook-sidor. Ungefär lika livliga och spirituella som skendöda zombier. Uppdateras lika sällan som du får tillbaka på skatten och när de kommer sig för att göra det är innehållet lika tilldragande som texten på kvarskattebeskedet".

Är det politiska samtalet allt ytligare?
"Hur ska man kunna kommentera det, fortsatte Clemens, för det förs ju inga. I alla fall inga som på minsta sätt kommer Vingåkersborna till del. Det enda de möjligen kan få ta del av är några fåtaliga "gnälliga insändare" i Kuriren. Vilken dock inte når mer än just hälften av ortsborna.
Hur skulle det vara om kommunen upplät plats på sin hemsida, eller FB-sida där de politiska partierna fick ägna sig åt seriösa diskussioner - och visa politiskt mod?

Och att kommunen i sin tidning, ständigt, uppmanade läsarna att titta in på platsen? För att DÄR fanns möjlighet att ge kommentarer…

Jo, nickade vi till varandra, och hyllade oss själva för att vi är så kreativa…

Du, sa Clemens, tänk om vi därmed fick svaret på om det politiska samtalet blir allt ytligare och om vi där plötsligt fick se födelsen av en politiker som kan leverera one-liners.

Vi enades om att en viss sannolikhet fanns för detta - ungefär lika stor som en Jesu uppståndelse…