I går kom SKL med en rapport som mäter servicen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) av kommunernas myndighetsutövning mot företagen.
Servicen rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddlivsmedelskontroll samt serveringstillstånd. (Index 70 är ett bra värde).

Man mäter:  Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

"Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien. Den ger inte svar på hur det totala företagsklimatet är i kommunen, men mäter en viktig del av detta. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling."

Av 48645 förfrågningar fick man in 22030 svar (45,3%) från 146 kommuner.
Av länets 9 kommuner finns inte Vingåker, Flen eller Oxelösund representerade.
Strängnäs fick plats 4 av 146 inom Markupplåtelse.
Katrineholm fick plats 5 av 146 inom Markupplåtelse.
Västerås fick plats 1 av 146 inom Miljö- och hälsoskydd

I den totala rankingen fick:
Strängnäs Plats 15 med Index 78,
Trosa P 30 med I 75,
Eskilstuna P 38 med I 75, 
Katrineholm P 44 med I 74,
Nyköping P 76 med I 71
Gnesta P 83 med I 71.

Varför finns inte Vingåker med i mätningen av kommunens service mot företagarna? Inga tagna kontakter? Inga svar? Bortsorterade svar?
Som nämnts ovan är företagandet i kommunen en viktig del i kommunens utveckling. Det stundar val snart och intressant är då hur de olika partierna avser att vinna väljarnas förtroende för ett
program som främjar den delen av Vingåkers utveckling. Undersökningen borde ge underlag för både Kuriren samt diverse hemsidor hos partier och inte minst kommunen.
/Åke